501 Типова назва

Поле містить типові назви для зведення творів одного автора.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор виду типової  назви.  Індикатор поділяє типові назви на три види.
0 Повне зібрання творів
1 Вибрані твори/зібрання творів.
2 Вибране: збірки за жанром, уривки з творів тощо.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

$a Типова назва
Термін, використаний для зведення творів одного типу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу?
Текст загального визначення  матеріалу. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Типова підназва
Наступний термін або терміни, використані для підрозділу типової назви (EX 1, 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Опис цього підполя можна знайти нижче (перед $x)

$k Дата публікації
Дата документа, коли вона  додається до типової назви для подальшого підрозділу. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовку)
Мова документа, як частина типової назви з метою угрупування документів  одною мовою. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання музичних творів
Інструментовка тощо, зазначена в документі (EX 3). ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$s Порядкове визначення  музичного твору
Номер, що надається для розрізнення творів. Номер може бути серійним, номером опусу або номером тематичного покажчика, чи датою, використаною як номер. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u Ключ  музичного твору
Назва музичного ключа, використана як частина типової назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування  музичного твору
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням. (EX 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Термін, доданий до предметного заголовку, для подальшої специфікації виду або жанру матеріалу.  Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. у полі 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний підрозділ
Термін, доданий до назви, коли використовується як предметний заголовок (як заголовок предметної рубрики), для подальшого визначення тематики, яку представляє заголовок предметної рубрики. Використовується лише, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ  ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін, доданий до назви, використаної як заголовок предметної рубрики, для визначення місцевості по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604.ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін, доданий до назви, яка використовується як заголовок предметної рубрики для визначенні періоду часу по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої походить заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Використання загальних типових назв в бібліографічному описі документа в основному є практикою окремих бібліотек для внутрішніх потреб (наприклад, для використання електронного каталогу в якості  алфавітного). Проте  записи з типовими назвами можуть бути предметом обміну, якщо вони сконструйовані відповідно до правил каталогізації та практики агентства, що створює запис.


  • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Поле 500 використовується для наявних різночитань назв з метою угрупування разом усіх  записів для того  ж самого твору. Поле 501 використовується для угрупування  подібних типів творів або зібрань одного автора.


  • Приклади

EX 1
501 2 #$aPlays$eSelections
Документ має назву Plays of Oscar Wilde але записаний під колективною уніфікованою назвою Plays. Selections.

EX 2
501 0 #$aWorks.$mRussian.$k1975
В окремому зібранні, яке має значну кількість документів Шекспіра, всі повні зібрання творів згруповані разом, поділені за мовною ознакою, а в подальшому впорядковані за датою публікації. Документ, який є повним зібрання творів російською мовою, опублікований у 1975, буде мати загальний заголовок опису (правила каталогізації використовують для заголовку термін “Твори” для повного зібрання творів)

EX 3
501 2#$aSonatas$rpiano

EX 4
200 1#$aThree fugues for guitar trio
501 2#$aKeyboard music$eSelections$warr.
Загальна уніфікована назва  для трьох фуг Баха для клавішних, що аранжована для гітарного тріо.