510 Основна паралельна назва

Поле містить паралельну назву (основну назву іншою мовою або графікою), для якої бажано створення примітки або точки доступу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості паралельної назви
0 Паралельна назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Паралельна назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

$a Паралельна назва
Основна назва документа іншою мовою або графікою за виключенням будь-якої іншої інформації до назви цією мовою або графікою. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інша інформація щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, які підпорядковані паралельній назві в $a та потребуються як частина точки доступу або примітка. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що  відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, які ідентифікуються основною назвою та назвою підрозділу і відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том без індивідуальної назви або дати, які є визначенням тому, пов’язані з паралельною назвою
Частина багатотомного документа або серіального видання. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Різна інформація
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису для відображення у вигляді примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви
Ідентифікує мову паралельної назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для паралельних назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Поле повинно використовуватися для паралельної назви, до якої створюється примітка, або від якої потрібно зробити точку доступу. Якщо індикатор 1 має значення одиниці , дані мають бути занесені у формі точки доступу.


  • Співвіднесені поля

200 $d НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА.
Якщо до 200$d дані заносяться як надано на документі, то до поля 510 вони заносяться у формі точки доступу.

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Примітка про паралельну назву або примітка, що об’єднує паралельну назву з приміткою про неї, якщо назва  не записується у полі 200$d, вона  заноситься до поля 304 з відповідним текстовим коментарем.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ
Якщо паралельна назва записується до поля 200$d, примітка про характер паралельної назви заноситься до поля 312.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ. Паралельні назви визначаються як нзви іншими мовами, які знаходяться на документі. Якщо назва іншою мовою на документі не знаходиться, але перекладена каталогізатором чи її переклад взятий з іншого джерела, вона має записуватися до поля 541.


  • Examples

EX 1
200 l#$aResúmenes sobre población en América Latina$fPrograma de información sobre Población en America Latina$d= Latin American population abstracts$fLatin American Population Information Program$zeng
510 l#$aLatin American population abstracts$zeng
Серіальне видання Resúmenes sobre población en America Latina має паралельну назву Latin American population abstracts. Обидва занесені до поля 200 для забезпечення опису документа, але для забезпечення додаткового запису на основну назву англійською мовою англійська назва повторюється у полі 510.
EX 2
200 l#$aInformation transfer
510 l#$aTransfert de l'information$zfre
Точка доступу буде генеруватися з  підполя 510 $a і з цього ж підполя може створюватися  наступна примітка:
Паралельна назва: Transfert de l'information