520 Попередня назва (серіальні видання)

Поле містить попередню назву серіального  видання, яке на момент каталогізування має іншу назву. Поле використовується, коли серіальне видання під його різними назвами вважається єдиним бібліографічним документом. Таким чином, тільки один запис підтримується у базі даних з основною назвою, що відповідає сучасній. Попередні назви в цьому випадку вважаються за альтернативні назви для документу в цілому.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості попередньої назви
0 Попередня назва не значуща
Точка доступу під попередньою назвою не створюється
1 Попередня назва значуща
Точка доступу під попередньою назвою створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

$a Попередня основна назва
Попередня основна назва серіального видання. ОБОВ’ЯЗКОВЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, що підпорядковуються попередній основній назві  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини (підсерії)
Нумерація частини серіального видання, якщо воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини (підсерії)
Найменування частини серіального видання, коли воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Томи або дати попередньої назви
Діапазон томів і т.п. попередньої назви та/або  діапазон дат. (EX 1). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Текстовий коментар стосовно змісту підполів
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису. Підполе використовується, головним чином,  для  відображення тексту примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x ISSN попередньої назви
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова попередньої назви
Ідентифікує мову попередньої назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для попередньої назви на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • Примітки до змісту поля

Поле повторюється для кожної попередньої назви, до якої робиться додатковий запис. Підполя $a, $e, $h та $i відповідні до таких же підполів поля 200. Але $a (основна попередня назва) може бути заміщене ключовою назвою попередньої назви, якщо це бажано. ISSN кожної попередньої назви має бути включеним, якщо це можливо.


  • Співвіднесені поля

43- поля попередніх записів
Ці поля зв’язку використовуються для попередніх назв серіального видання, коли агентство каталогізації розглядає кожен фрагмент серіального видання під різними назвами окремими бібліографічними документами та каталогізує кожну назву в окремому записі.


  • Приклади

EX 1
200 l#$aClaimants unite ...
520 1#$aClaimants newspaper.$jIssue nos. 1 (summer 1974)-5 (autumn 1975)
520 1#$aNSBThe NSEclaimant, and Claimants newspaper.$jIssue no. 6 (1976)
Серіальне видання Claimants newspaper продовжується після 5-го випуску під назвою The Claimant and Claimant's newspaper , під якою було видано лише один випуск – 6-й. Він, в свою чергу, стає Claimants unite, і зберігає поточну нумерацію випусків під номером 7. Запис, створений для останнього варіанту назви Claimants unite вміщує записування для кожної попередньої назви.