701 Ім'я особи - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я особи з альтернативною інтелектуальною відповідальністю за твір (другий, третій індивідуальні автори) у формі точки доступу. Якщо авторів більше трьох, або правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, усі імена осіб з первинною інтелектуальною відповідальністю, заносяться до поля 701, а поле 700 не використовується.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ, якщо має бути створена точка доступу на ім’я особи з альтернативною інтелектуальною відповідальністю

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 700.

Підполя
Підполя такі ж як і в полі 700.

Примітки до змісту поля
Примітки такі ж як і в полі 700.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність. Дані до поля 200 записуються у формі як на документі. Коли наявні два або три імені у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого імені є імена осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до поля 701 у формі точки доступу.

700 ІМ’Я ОСОБИ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Коли поле 701 використовується тільки для імен осіб, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 700, або зрідка 710, повинні бути присутні. Якщо поле 701 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 700 не використовується.

702 ІМ’Я ОСОБИ – ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Особи, що мають меншу інтелектуальну відповідальність по відношенню до осіб, занесених у полях 700 та 701, записуються до поля 702.


  • Приклади

The form of the data in the examples under field 700 applies equally here.

EX 1
700 #1$aNewton,$bClive R. (Primary)
701 #1$aParker,$bR.S (Alternative)
The above is an example including an instance of a person with alternative intellectual responsibility. The statement of responsibility on the title page is 'by Clive R. Newton and Robert S. Parker'. The established form for Robert S. Parker is Parker, R.S.