702 Ім'я особи - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір  у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ для створення точка доступу на ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 700.


  • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 700 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Назва  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агетств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 700.
У більшості правил каталогізації наявність осіб зі вторинною відповідальністю не обов’язково передбачає у запису наявність осіб з первинною  інтелектуальною відповідальністю. Таким чином, поле 702 може використовуватись без наявності полів 700, 701, 710, 711.


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Ім’я особи, занесеної до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записується до поля 702 у формі точки доступу.

700  ІМ’Я ОСОБИ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Ім’я першої особи з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 700. Імена осіб зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 702.

701  ІМ’Я ОСОБИ – АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають друга або наступна особа з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення  ступеня відповідальності, всі імена персон  мають бути записаними до поля 701.


  • ПРИКЛАДИ

Форма наведення даних для поля 702 такаж сама як для поля 700.

EX 1
702 #1$aIrvin$bThomas Francis$4440
The name of a person with secondary intellectual responsibility including a relator code that he is an illustrator.

EX 2
702 #1$aCunningham$bArthur$4110$5Uk: X.200/175
Binder of a British Library copy, pressmark X.200/175.

EX 3
702 #1$aSkrlec$bNikola$4390$5CiZaNSB: L III H13
702 #1$aKusevic$bJosip$4390$5CiZaNSB: L III H13
Book with book-plate by Nikola Skrlec (a former owner) is part of the Kusevic's Library now stored in the National and University Library, Zagreb.

EX 4
317 ##$aRukopisni ex libris: 'Velimir Gaj 1873'. Iz knjiznice Ljudevita Gaja$5CiZaNSB IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bLjudevit$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
Velimir Gaj inherited his father's, Ljudevit Gaj's, Library which he later sold to the present owner, National and University Library, Zagreb. The Library is known after his father's name.
A further example of the use of this field appears as EX 5 of the 317 field.