856 Електронна адреса та доступ

Поле містить інформацію, про місцезнаходження та адресу електронного ресурсу, також відомості про доступу до електронного ресурсу. Інформація, яка знаходиться в цьому полі є достатньою для забезпечення процесів електронного надання/отримання файлів, інтерактивної реєстрації на електронний  ресурс  (наприклад, передплати на електронний журнал),  онлайнового доступу до електронного ресурсу.

В деяких випадках наводяться лише дані, які забезпечують користувачеві доступ до таблиці адрес (locator table) на віддаленому сервері, яка містить інформацію, потрібну для доступу до електронного ресурсу.


  • ПРИМІТКИ до змісту поля:

Поле може бути використане для створення Приміток ISBD(ER), що пов’язані зі способом доступу.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли елементи даних про розташування ресурсу змінюються (підполя $a, $b, $d) та коли може бути використаний більш, ніж один метод доступу. Також повторюється при кожному змінені імені файлу (підполе $f), крім випадків, коли електронний ресурс поділений на частини.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Метод доступу
Значення індикатору:
# не визначений
0 електронна пошта (e-mail)
1 за протоколом FTP
2 віддалений доступ (Telnet)
3 комутоване з'єднання (Dial-up)
4 за протоколом HTTP
7 метод, визначений у підполі $y

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Ім'я сервера (Host name)
Підполе містить повне ім'я серверу, через який здійснюється доступ до електронного ресурсу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер доступу (Access number)
Номер доступу пов'язується з сервером. Він може містити цифрову адресу Internet-протоколу (IP), якщо доступ забезпечується до Internet-ресурсу, або номер телефону, якщо доступ забезпечується через телефонну лінію у режимі dial-up. Ці дані можуть змінюватися. Зазвичай вони генеруються системою. Порядок запису телефонного номеру такий:
[код країни]-[код області/району]-[номер телефону].
Приклад: 39-044-2659410 (номер телефону у Києві, Україна).
При використанні додаткового номеру він вноситься після телефонного номеру з роздільником "x" (лат.).
Приклад: 1-703-3589800x515 (номер телефону з додатковим номером).
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Відомості про стиснення (Compression information)
Підполе містить відомості про засоби стиснення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли використовувалося більш ніж одна програма для стиснення. При цьому, першими наводяться відомості про стиснення, яке було  використане останнім.

$d Шлях (Path)
Підполе містить шлях до електронного ресурсу або до таблиці адрес ресурсів (locator table), яки розташовані на сервері (підполе $a): послідовність імен директорій та піддиректорій.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Дата і час останнього доступу (Date and Hour of Consultation and Access)
Підполе містить дату і час останнього доступу до ресурсу при створенні чи модифікації запису. Дані записуються у формі: YYYYMMDDHHMM.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Електронне ім’я (electronic name)
Підполе містить ім’я файлу, через який здійснюється доступ до ресурсу. Зазвичай, це індексний файл, який розташовується на сервері, позначеному у підполі $a. Шлях до цього файлу визначається  у підполі $d,. Підполе $f може повторюватися, якщо єдиний ресурс з загальною назвою складається з окремих частин з різними назвами. В цьому випадку окремі частини мають спільні бібліографічні дані.
У випадку, коли доступ до ресурсу здійснюється через різні файли, запис має містити декілька полів 856, кожне з відповідним електронним ім'ям у підполі $f.
Назва файлу  може містити в собі символи маски ( пр. «*» чи «?»). Якщо такі наявні, то у примітках в підполі $z пояснюються назви файлів.
ПРИМІТКА: імена файлів можуть бути чуттєвими до деяких систем.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Унікальне ім’я ресурсу (URN - Uniform Resource Name)
Підполе містить URN, який забезпечує унікальну ідентифікацію ресурсу у глобальній мережі.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Виконавець запиту (Processor of request)
Ім’я користувача чи обробника запиту; зазвичай, це дані, які розташовуються перед знаком @ в адресі поштового серверу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$і Команди (Instruction)
Підполе містить інструкції або команди, необхідні віддаленому серверу для обробки запиту.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за необхідності
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Швидкість передачі даних (BPS - bits per second)
Підполе містить значення найбільшої та найменшої швидкості передавання даних через сервер у бітах за секунду (BPS). Синтаксис для запису швидкості передачі даних: [Найбільша BPS]-[Найменша BPS]. Якщо наводиться лише найменша кількість:[Найменша BPS]-. Якщо лише найбільша  -[Найбільша BPS].
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Пароль (Password)
Підполе застосовується для запису паролів загального використання, і не повинне містити паролі, які потрібні для захисту інформації.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Ім'я користувача (Logon/login)
Підполе містить ім'я, під яким користувач може отримати вільний доступ до ресурсу загального використання, інформація у якому не потребує спеціального захисту.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності даних
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Контактні дані для підтримки доступу (Contact for access assistance)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Місце знаходження серверу, що позначений у підполі $a (Name of location of host)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Операційна система (Operating system)
В підполі наводяться відомості про операційну систему, під керуванням якої працює сервер, позначений  у підполі $a.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за необхідності
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$p Порт (Port)
Підполе містить частину адреси, що визначає процес або сервіс на сервері.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$q Тип електронного формату (Electronic Format Type)
Підполе містить ідентифікацію типу електронного формату, який встановлює, яким чином дані передаються через мережу. Зазвичай текстовий файл може бути переданий як символьні данні, обмежені набором символів ASCII (American National Standard Code for Information Interchange, тобто, основний латинський алфавіт, цифри від 0 до 9, декілька спеціальних символів та більшість знаків пунктуації). Текстові файли з символами, що не входять у набір символів ASCII або не текстові дані (наприклад, комп’ютерні програми, зображення) повинні передаватися з використанням іншої форми передачі файлу, зазвичай подвійної. Тип електронного формату може бути взятий зі списків, які зареєстровані в Intenet Media types (MIME types).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Установки (Settings)
Підполе містить установки, які використовуються для передачі даних: 1) Кількість бітів на символ; 2) Кількість кінцевих бітів (кількість бітів, що символізують завершення байту); та 3) Паритет (застосування техніки перевірки паритету). Синтаксис цих елементів такий: [Паритет]-[Кількість бітів даних]-[Кількість кінцевих бітів]. Якщо надано лише паритет, інші елементи установок та їх роздільники дефіси опускаються. (Напр., [Паритет]). Якщо вказано один з двох інших елементів, на місце відсутнього елемента записується дефіс(Напр., [Паритет]- -[Кількість кінцевих бітів] або [паритет]-[Кількість бітів даних]-). Позначення Паритету є: O (Odd-зайвий), E (Even-рівний), N (None-жодний), S (Space-простір) та M (Mark-маркер).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Розмір файлу (File size)
Підполе містить дані про розмір файлу, ім’я якого зазначено у підполі Sf. Зазвичай надається у  8-бітних байтах. Розмір файлу може повторюватися у випадках повтору імені файлу та цілком слідує за підполю $f, до якого він застосовується.
Дані не наводяться у випадку, коли поле 856 пов’язане з повним заголовком ресурсу, але не з окремими його частинами.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$t Емуляція терміналу (Terminal emulation)
Підоле містить відомості про версії емуляції терміналу, що підтримується. Зазвичай використовується для віддаленого доступу (значення першого індикатору 2).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Універсальна адреса ресурсу (URL - Uniform Resource Locator)
Підоле містить унікальну адресу ресурсу,  що є даними для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані використовуються для автоматичного доступу до електронного ресурсу за допомогою одного з протоколів Інтернет. Структура поля 856 дозволяє створення URL шляхом комбінування даних з його підполів. Можливе  використання підполя $u замість вище наведених підполів або шляхом додатку до них.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Термін доступу за даним методом (Hours access method available)
Підоле містить відомості про термін доступу до електронного ресурсу.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Контрольний номер запису (Record control number)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Службові нотатки (Nonpublic note)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Метод доступу (Access method)
У підполі визначається метод доступу, коли перша позиція індикатора має значення 7 (Метод визначено у підполі $y). Це підполе може включати інші методи доступу, крім головних протоколів TCP/IP, визначені першим індикатором. Дані в цьому підполі відповідають системам доступу, що визначені у URL (RFC 1738). URIWG (Uniform Resource Identifiers Working Group of the IETF). IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) реєструє схеми URL та визначає синтаксис та правила використання нових схем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Не службові нотатки (Public note)
Поле містить нотатки  для загального використання.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ПРИКЛАДИ

Приклад 1
856 1#$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUNZIP.exe $d/mirrors2/win3/games$fatmoids.zip$xcannot verify because of transfer difficulty

Приклад 2
856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

Приклад 3
856 2#$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room$mhelp@CARL.org$nCARL Systems Inc., Denver, CO$v24 hours

Приклад 4
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 6:00 a.m.-21:30 p.m. USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST

Приклад 5
856 4#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html

Приклад 6
856 4#$uhttp://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea94/report/prog_01r.html$s14519$v24

Приклад 7
856 2#$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270

Приклад 8
856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 0#$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

Приклад 9
856 2#$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant

Приклад 10
856 3#$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1 $tvt100$z Потребує логін та пароль

Приклад11
856 1#$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 10$fcomobj.lisp.10.Z$qbinary

Приклад12
856 1#$aunmvm.bitnet$lanonymous

Приклад13
856 1#$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$n Бібліотека Конгресу, Вашингтон, D.C.$oUNIX

Приклад14
856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$n Мічиганський університет археології $p3000

Приклад15
856 2#$apucc. Принстонський університет, Принстон, N.J.

Приклад16
856 0#$auccvma.bitnet$fIR-L$hListserv$isubscribe

Приклад17
856 0#$b1-202-7072316$j2400-9600$бібліотека Конгресу, Вашинхтон, DC$oUNIX$rE-7-1

Приклад18
856 1#$aharvarda.harvard.edu$kguest

Приклад19
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2

Приклад20
856 1#$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx

Приклад21
856 4#$awww.gpntb.ru$b193.233.14.7$dwin/dewey$fMoscow.Russia.GPNTB, Mikhail Goncharov$oWINDOWS-NT$s2048 bytes$qtext/WINI-1251$v24

Приклад22
856 2#$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23
Ім’я вінчестера та нумерована адреса Інтернет-протоколу

Приклад23
856 3#$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password
Набрати номери з пов’язаними установками для кінцевої емуляції

Приклад24
856 1#$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic.22.hqx

Приклад25
856 4#$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

Приклад26
856 4#$uhttp://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.pdf$uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.pdf$cRequires Adobe Acrobat Reader

Приклад27
200 0#$aBulletin d'informations de l'Association des bibliothйcaires franзais
856 4#$uhttp://www.abf.asso.fr/bulletin.htm$zSommaire des numйros disponible en ligne