Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

ISO

International Standard Bibliographic Description

Міжнародний стандартний бібліографічний опис (ISBD) призначений служити головним стандартом універсального бібліографічного обліку, який забезпечує загальний, швидкий, в єдиній для всіх формі доступ до основних бібліографічних даних всіх опублікованих ресурсів у всіх країнах. Основною метою ISBD з самого початку було і залишається забезпечення сумісності при обміні бібліографічною інформацією. ISBD - це стандарт, що визначає елементи даних, які повинні бути записані або наведені дослівно в особливій послідовності, щоб скласти основу опису каталогізіруемого ресурсу. Крім того, в ISBD використовується запропонована пунктуація як засіб розпізнавання і відображення елементів даних, з метою зробити їх зрозумілими незалежно від мови опису.

ISO 15836:2009 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set

Стандарт встановлює мінімальний рекомендований набір даних для опису інформаційних ресурсів при мережевому обміні інформацією. Всього визначено 15 категорій даних: найменування (Title), автор (Creator), тематика (Subject - ключові слова та класифікаційні індекси), опис (Description - огляд змісту ресурсу в текстовій формі), видавець (Publisher), співавтор (Contributor), дата (Date), тип (Туре - терміни, що описують функціональний тип ресурсу, наприклад зі словника DCMI Type Vocabulary), формат (Format), ідентифікатор (Identifier), джерело (Source), мова (Language), споріднений ресурс (Relation), покриття (Coverage - географічні, тимчасові і юридичні рамки ресурсу), права (Rights - відомості про власників авторських і майнових прав на ресурс). В якості організації, що відповідає за підтримку і розвиток стандарту, визначена група Dublin Core Metadata Initiative, яка буде поширювати інформацію на сайті http://Dublincore.org/.

INTERNATIONAL STANDARD ISO 2789 INFORMATION AND DOCUMENTATION — INTERNATIONAL LIBRARY STATISTICS

Міждержавний стандарт слугує посібником для бібліотечних та інформаційних установ при зборі та наданні статистичних даних. Третій і шостий розділи складають ядро стандарту. Третій розділ містить визначення більшості елементів, що становлять бібліотечне обслуговування; вони служать тільки для статистики. Шостий розділ рекомендує методику обліку кожного з цих елементів.