Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

МІЖНАРНОДНІ ДОКУМЕНТИ

Всемирная конвенция об авторском праве

Всемирная конвенция об авторском праве (ВКАП) (иногда Женевская конвенция) (англ. Universal Copyright Convention) — международное соглашение по охране авторского права, действует под патронажем ЮНЕСКО. Принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года. Задача конвенции состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

Договор Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по авторскому праву

Цей Договір є спеціальною угодою Статті 20 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів щодо Договірних Сторін, які є країнами Союзу, заснованого цією Конвенцією. Цей Договір ніяк не пов'язаний з іншими договорами, крім Бернської конвенції, і не обмежує будь-які права та зобов'язання за будь-яким іншим договорами.

Договор Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по исполнениям и фонограммам

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (часто просто Договор по исполнениям и фонограммам) (англ. WIPO Performances and Phonograms Treaty) — международное соглашение по охране авторских и смежных прав исполнителей и производителей фонограмм, разработанное Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и принятое на Дипломатической конференции организации 20 декабря 1996 года.

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року

Спеціальна Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм, часто іменована також Женевською фонограмною конвенцією, дозволила розширити охорону фонограм і домогтися надання принаймні часткової їх охорони в країнах, які протягом довгого часу не приєднувалися з якихось причин до Римської конвенції.

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Конвенція спрямована на охорону прав виконавців і забороняє неуповноважене відтворення, тиражування або мовлення їх виконань (unauthorized reproduction, duplication or broadcasting of their performances). Забороняється мовлення без згоди на те відповідного виконавця.

Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Держави-учасниці застосовують Всесвітню конвенцію про авторське право (у редакції 1952 року) у відносинах між собою як до творів, створених після 27 травня 1973 року, так і до творів, що охоронялися за законодавством Держав-учасниць до цієї дати, на тих же умовах, які встановлені національним законодавством щодо своїх авторів.

Лионская Декларация по доступу к информации и развитию

Головна мета Декларації - включення бібліотек до порядку засідань Організації Об'єднаних Націй, де сьогодні узгоджується нова Програма розвитку (Sustainable Development Goals, SDG's), яка змінить Цілі розвитку тисячоліття (MillenniumDevelopmentGoals, MDG's). Програма стане керівництвом до дії для всіх країн щодо підходів поліпшення рівня життя населення та окреслити нові цілі на 2016-2030 роки.

Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних установ

Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником як керівництво до дії, а бібліотечним та інформаційним асоціаціям – для створення або перегляду своїх власних кодексів.