Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

НАКАЗИ

Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання

Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання

Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здійснюють уповноважені структурні підрозділи бібліотеки.

Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівні.

Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів

Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 16 березня 2000 року N 1561-III.

Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів визначають теоретично-методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку бібліотечних фондів.

Про прийняття національних нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування національних стандартів України

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2016 рік прийнято національні нормативні документи України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами, методом підтвердження з наданням чинності з 1 вереcня 2016 року