Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

ПОСТАНОВИ

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні"

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні", які відбулися 15 травня 2013 року, обговоривши стан і тенденції розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження та усвідомлюючи необхідність розв’язання проблем, що склалися у книговидавничій галузі та суспільстві у зв’язку з недооцінкою впливу книги та читання на його розвиток, наголошують на необхідності здійснення державою низки комплексних системних заходів з метою невідкладного вирішення цих проблем.

Про затвердження національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Національний стандарт N 4 є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Відповідно до статей 15 і 37 Закону України "Про авторське право і суміжні права"

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твірвизначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється Державною службою інтелектуальної власності (Державна служба).

Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва

Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва здійснюється Державним агентством з авторських і суміжних прав (ДААСП) і дійсна протягом усього терміну охорони авторського права.

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск друкованої продукції та її розповсюдження

Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження визначає механізм формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"

Визначає механізм реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга». Мета - визначення основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної книжкової продукції для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.

Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюється вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції для укладення договорів оренди приміщень

Затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень, що додається.

Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Положення визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.