Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ

Державний класифікатор України. Класифікація видів науково-технічної діяльності ДК 015-97

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) - складова частина державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 N 326 (326-93-п ) "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу України на міжнародну систему обліку і статистики".

Діловодство й архівна справа

Стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформації та документації.

Правила описування архівних документів (ISAD(G):1999, NEQ)

Стандарт установлює загальні nравила описування архівних документів у процесі укладання довідників і баз даних: регламентує загальну структуру описової етапі, визначає групи елементів архівного описання, їх загальний склад, наповнення відповідним змістом та форму його розкриття, регламентує принципи багаторівневого описування і структуру багаторівневого описування відповідно до організаціІ описуваних документів.

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)

Цей стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного опису та умови їхнього застосовування.