Структура відділу інформаційно-комунікаційних технологій

Відділ складається за напрямами діяльності із таких творчих груп:


Група програмно-технологічного та лінгвістичного забезпечення

 1. Лобузіна К. В. - зав. відділу, д. н. з соц. ком.
 2. Сидиченко Є. І. - н. с.
 3. Чабан І. А. - н. с.
 • Вивчення і аналіз передового вітчизняного та закордонного досвіду розробки програмних засобів і баз даних, що забезпечують зберігання та обробку електронної інформації.
 • Розробка технології автоматизованої обробки друкованих та електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки.
 • Розробка, впровадження й супроводження програмного та технологічного забезпечення комп’ютерної обробки електронних інформаційних ресурсів, обслуговування користувачів Бібліотеки з використанням цих ресурсів.
 • Розробка та впровадження засобів лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем.
 • Наукові дослідження у галузі автоматизації технологій обслуговування користувачів традиційних та віддалених
 • Проводення наукових досліджень у галузі розробки та формування лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем.
 • Проводення наукових дослідженнь у галузі автоматизації технологій обслуговування користувачів традиційних та віддалених.
 • Впровадження, підтримка та адаптація автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, що забезпечують обробку бібліотечних інформаційних ресурсів та організація обслуговування користувачів з використанням цих ресурсів.
 • Аналіз автоматизованих інформаційних систем, розроблених іншими установами, оцінка доцільності їх використання в НБУВ, налагодження і впровадження в експлуатацію в Бібліотеці таких систем.
 • Підтримка цілісності баз даних та електронного каталогу Бібліотеки, що використовуються для забезпечення потреб користувачів Бібліотеки.
 • Проводення інвентарізації та статистичного аналізу інформації із баз даних Бібліотеки, що використовуються для зберігання інформації та обслуговування користувачів.


Група мережевих технологій

 1. Лобузін І. В. - н. с.
 2. Булєнок М. О. - пров. інж.
 3. Ковальов О. М. - пров. інж.
 4. Пономаренко В. В. - пров. інж.
 • Дослідження та розробка оптимальних моделей мережевих інформаціних сервісів Бібліотеки.
 • Організація роботи комп’ютерної мережі Бібліотеки, серверів та  автоматизованих робочих місць.
 • Дослідження та організація системи зберігання та резервування великих обсягів даних.
 • Забезпечення працездатності комп’ютерної мережі Бібліотеки та функціонування мережевих сервісів бібліотеки.
 • Забезпечення працездатності, налаштування та модифікації програмних засобів, впроваджених в експлуатацію в Бібліотеці.

Група веб-технологій та онлайнових публікацій

 1. Лобузіна К. В. - зав. відділу, д. н. з соц. ком.
 2. Миргород Д. О. - пров. інж.
 3. Незвещук А. В. - пов. бібл.
 4. Руденко Є. В. - пров. бібл.
 • Розробка та підтримка порталу Бібліотеки, організація доступу до інформаційних ресурсів Бібліотеки через глобальні комп'ютерні мережі.
 • Розробка дизайну, веб-інтерфейсу та пошукових інструментів бібліотечних інформаційних сервісів та баз даних.
 • Організація веб-матеріалів порталу НБУВ, здійснення онлайнової публікації електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки.
 • Наукове редагування публікацій та матеріалів веб-порталу Бібліотеки.
 • Проведення статистичних досліджень використання матеріалів порталу та онлайнових інформаційних ресурсів Бібліотеки.

Сектор технологій оцифрування фондів

 1. Клочок С. Г. - м. н. с., в. о. зав. сектора
 2. Коцюба Є. Ю. - м. н. с.
 3. Коновал Л. В. - м. н. с.
 4. Міронюк Н. В.- пров. бібл.
 5. Хоменко О. О. - пров. бібл.
 6. Забіяка А. І. - пров. бібл.
 7. Гура О. С. - пров. бібл.
 8. Петренко О. І. - фотограф ВК
 9. Шолудько О. П. - фотограф ВК
 • Вивчення і аналіз передового вітчизняного та закордонного досвіду формування та обробки бібліотечних цифрових ресурсів.
 • Дослідження, розробка та впровадження програмно-технологічних рішеннь оцифрування фондів Бібліотеки та формування бібліотечного цифрового фонду.
 • Здійснення робіт з оцифрування фондів бібліотеки, забезпечення формування цифрового страхового фонду та цифрової бібліотеки.
 • Здійснення робіт з формування тематичних електронних колекцій та електронних виставок на основі цифрових ресурсів.
 • Організація робіт з інтеграції цифрових ресурсів НБУВ до міжнародних бібліотечних цифрових проектів.

 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський, 3, к. 209.
+38 (044) 525-36-24
Корпус №2,
вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 204.
+38 (044) 234-16-28