Публікації відділу національної бібліографії

 1. Тарас Григорович Шевченко : бібліографія видань творів, 1840– 2014/ НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; редкол. : О.С. Онищенко (голова), В.І. Попик (заст. голови) [та ін.] ; авткол. : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, І.Д. Войченко, Т.Б. Корольова, Л.С. Новосьолова, О.О. Фіклістова.– К., 2014. – 546 c.
 2. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. Вип. 17. «У» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук.. – К., 2013. – 475 с.
 3. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. Вип. 16. «Т» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2013. – 475 с.
 4. Література про життя і діяльність Б.Є. Патона / [авткол.] : В.Ю. Омельчук, Л.С. Новосьолова, Е.П. Євженко, Д.В. Устиновський // Б.Є. Патон : 50 років на чолі академії / НАН України; редкол. : А. Г. Наумовець (голова) [та ін.]. – К. : Академперіодика, 2012. – С. 763–772.
 5. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. Вип. 15, ч 2. «Сн–Сю» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2012. – 587 с.
 6. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. : бібліогр. покажч. Вип. 15, ч 1. «С–См» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2012. – 587 с.
 7. Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; ред. Рада : Б.Є. Патон, А.Г. Загородній, М.В. Багров [та ін.] ; редкол. тому : А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.П. Волков [та ін.] ; авт.-уклад. : О.С . Онищенко, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич, Л.С. Новосьолова, В.Ю. Омельчук, Д.В. Устиновський. – К., 2012. – 603 с. – (Вибр. наук. пр. акад. В.І. Вернадського ; т. 10).
 8. Матеріали до бібліографії / [уклад.] : О. Алексич, Т. Добко, В. Матях, В. Омельчук // Пакти і Конституції Української козацької держави (до 300-річчя укладення). – Л. : Світ, 2011. – С. 404–424.
 9. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 14. «Р» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2011. – 408 с.
 10. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч, 2. «По–Пя» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2010. – 511 с.
 11. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 1. «П–По» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2010. –517 с.
 12. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч. 2. «От–Ош» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2009. – 615 с.
 13. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч. 1. «О–От» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2009. – 671 с.
 14. Книга в Україні,1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 11. «Н» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2008. – 337 с.
 15. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 2003–2008 / НАН України, НБУВ ; вид. підгот. : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, С.А. Дзюбич, Л.М. Ковінченко, Т.Б. Корольова, Л.В. Лісовська, А.М. Магурчак, Л.С. Новосьолова, Л.І. Тіманова, Д.В. Устиновський, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець. – К., 2008. – 567 с.
 16. Бібліографії найважливіших видань про Національну академію наук та її видатних вчених / [авткол.] : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, Л.С. Новосьолова // Національна академія наук України, 1918–2008. – К., 2008. – С. 600– 621.
 17. Біобібліографія президента НАН України, академіка НАН України Б.Є.Патона / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; уклад. : Л.В. Бєляєва, Т.Б. Корольова, Л.С. Новосьолова, Л.І. Тіманова, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець [та ін.] ; відп. ред. І. К. Походня. – К. : Наук. думка, 2008. – 622 с.
 18. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 10. «М» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2007. – 486 с.
 19. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 9. «Л» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С. Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2006. – 339 с.
 20. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 8, ч. 2. «Ко–Кя» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2006. – 489 с.
 21. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 8, ч. 1. «К–Кн» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2006. – 404 с.
 22. Петро Тимофійович Тронько : [бібліогр. покажч.] / НАН України, НБУВ ; уклад. Л.І. Тіманова – К., 2005. – 192 с.
 23. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1993–2003 рр.) : наук.-бібліогр. покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльність / НАН України, НБУВ ; уклад. Н.М. Погребецька. – К., 2005. – 517 с.
 24. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 7. «З», «И», «І», «Ї» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2005. – 403 с.
 25. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 6. «Е», «Є», «Ж» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, І.Г. Лиханова ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2004. – 266 с.
 26. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798–1923 : бібліогр. покажч. Т. 3. Науково-допоміжний апарат / авткол. : М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова, Л.С. Новосьолова, Ж.В. Огунайке, В.Ю. Омельчук, Л.І. Тіманова, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець. – К., 2003. – 667 с.
 27. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798–1923 : бібліогр. покажч. Т. 2. 1912–1923 / авткол. : М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова, Л.С. Новосьолова, Ж.В. Огуннаіке, В.Ю. Омельчук, Л.І. Тіманова, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець. – К., 2003. – 690 с.
 28. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798–1923 : бібліогр. покажч. Т. 1. 1798–1911 / авткол. : М.Д. Бойченко, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова, Л.С. Новосьолова, Ж.В. Огуннаіке, В.Ю. Омельчук, Л.І. Тіманова, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець. – К., 2003. – 676 с.
 29. Книга в Україні, 1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 5. «Д» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров, В.С. Гоїнець, О.В. Давидович ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2003. – 530 с.
 30. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України, 1998–2003 : бібліогр. покажч. / НАН України, НБУВ ; вид. підготували : В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, О.В. Давидович, С.А. Дзюбич, Т.Б. Корольова, Л.В. Лісовська, Л.С. Новосьолова, Ж.В. Огуннаіке, Л.І. Тіманова, Д.В. Устиновський, О.О. Фіклістова, Т.Є. Яковець – К, 2003. –753 с.
 31. В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України, НБУВ ; уклад. : Л.В. Бєляєва, Л.С. Новосьолова – К., 2003. – 260 с.
 32. Книга в Україні,1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 4. «Г» / НАН України, НБУВ ; упоряд. : С.Й Петров, С.С. Петров ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2002. – 420 с.
 33. Укpаїнська pеволюція і деpжавність (1917–1920 pp.) : наук.-бібліогp. вид. / НАН України, НБУВ ; уклад. : А.Л. Панова, В.Ф. Солдатенко, Л.В. Бєляєва, В.С. Гоїнець, Л.В. Лісовська, О.А. Смиченко ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2001. – 807 с.
 34. Петро Тимофійович Тронько : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, НБУВ ; уклад. Л.І Тіманова. – К., 2000. –106 с.
 35. Книга в Україні,1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 3. «В» / НАН України, НБУВ ; уклад. : С.Й Петров, С.С. Петров ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 2001. – 334 с.
 36. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (1918–1998 рр.) : бібліогр. покажч. літ. за 1993–1998рр. / НАН України, НБУВ ; уклад. : Н.М. Погребецька – К., 1998. – 165 с.
 37. Книга в Україні,1861–1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 2. «Б» / НАН України, НБУВ ; уклад. : С. Й Петров, С.С. Петров ; наук. ред. В.Ю. Омельчук. – К., 1999 – 365 с.
 38. Джерела українознавства. Вип. 2. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / НАН України, НБУВ ;. уклад. : Н.М. Погребецька, Л. М. Ковінченко ; відп. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 1998. – 128 с.
 39. Українська література в загальнослов'янському і світовому контексті : у 5 т. Т.5 : Українська література в країнах Центральної і Південно-Східної Європи : матеріали до бібліографії / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченко, ЦНБ ім.. В.І. Вернадського ; редкол. : В.О. Захаржевська, Л.В. Бєляєва [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1994. – 613 с.
 40. Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського Академії наук України, 1918–1993 рр. : бібліогр. покажч. / АН УРСР, ЦНБ ; уклад. : І.Г. Шовкопляс, Р.С. Жданова, Н.М. Погребецька, Л.С. Новосьолова, М.Д. Бойченко, Т.Є. Яковець, Л.М. Ковінченко, О.О. Фіклістова, Е.П. Євженко, І.І. Діденко. – К., 1993. – 295 с.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. 40-річчя Жовтня 3, к. 210.
+38 (044) 524-26-97