Співробітники відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів

Стрішенець Надія Володимирівна – заввідділу, старший науковий співробітник,
доктор історичних наук; кім. 301/1; тел.: (044) 524-35-92 (внутр.: 3-15);
e-пошта:  strishenets@nbuv.gov.ua

Солоіденко Галина Іванівна – вчений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, провідний науковий співробітник, кандитат історичних наук; кім. 301/1; тел.: (044) 524-35-92 (внутр.: 3-15);
e-пошта: soloidenko@ukr.net

Сокур Олена Леонідівна – молодший науковий співробітник; кім. 301/2; тел.: (044) 524-35-92 (внутр.: 3-11)
e-пошта: sokurol@ukr.net

Смусь Софія Григорівна – головний бібліотекар; кім. 301/2;
тел.: (044) 524-35-92 (внутр.: 3-11);
e-пошта: smus2011@ukr.net

Полякова Олена Володимирівна – головний бібліотекар; кім. 301/2;
тел.: (044) 524-35-92 (внутр.: 3-11)
e-пошта: Polyakova@nbuv.gov.ua