Звіт про роботу Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у 2015 році

Логотип

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (далі – ІБР, Рада) у співпраці з радами, комісіями, комітетами при Президії НАН України, установами здійснювала науково-організаційну координацію роботи бібліотечно-інформаційної сфери з інформаційного забезпечення наукових досліджень і діяльності НАН України.

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України упродовж 2015 р. на наукових конференціях, семінарах і практикумах, які організовувалися для бібліотек НДУ, акцентувала увагу на висвітленні питань щодо ролі й місця бібліотек, науково-інформаційних центрів в реалізації національної та міждержавної інформаційної політики; світових тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та їх відображення в науково-інформаційному просторі України.

Традиційною формою для керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України стали щорічні семінари-наради. Мета заходу – обговорити підсумки діяльності бібліотек, обмінятися досвідом роботи, визначити перспективи функціонування та розвитку в нових умовах. Питання щодо розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України  докладно обговорювались під час семінару «Основні тенденції розвитку  бібліотек в новому електронному середовищі»  (28 травня 2015 р.). З доповіддю «Основні завдання та напрями діяльності бібліотек в умовах комплексних змін інформаційного середовища» виступив голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, академік О. С. Онищенко.  Підсумки роботи бібліотек НДУ НАН України за 2014 р. знайшли висвітлення у доповіді вченого секретаря Інформаційно-бібліотечної ради НАН України Г. І. Солоіденко.

Блок питань у програмі семінару передбачав розкриття тематики, пов’язаної з формуванням бібліотечно-інформаційних ресурсів, організацією обмінного фонду бібліотеки, книгообміну та перерозподілу літератури. В рамках роботи семінару йшлося про онлайнові ресурси Національної бібліотеки  України ім. В.І. Вернадського, використання баз даних відкритого доступу, підготовлених ООН та її спеціалізованими організаціями, правове регулювання діяльності бібліотек в електронному середовищі без порушення авторського права та ін.

Питанням організації корпоративних ресурсів бібліотек НДУ, використання системи електронних каталогів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського був присвячений науково-практичний семінар «Каталоги наукової бібліотеки: сучасний стан і перспективи розвитку» (26 червня 2015 р.). У роботі семінару з доповіддю  «Державні стандарти  та їх використання при підготовці бібліографічного запису» взяла участь зав. відділу Книжкової палати України ім.  І. Федорова  О. М. Устиннікова.

15 жовтня 2015 р. для фахівців бібліотек НДУ НАН України на базі  Книжкової палати України ім. Івана Федорова відбувся науково-практичний  семінар «Особливості систематизації документів за УДК», організований співробітниками НБУВ. Метою заходу було удосконалення навичок бібліотекарів  науково-дослідних установ НАН України з індексування сучасних понять за класифікаційною системою УДК.

26 листопада 2015 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського відбувся семінар   «Підсумки та пріоритети  діяльності бібліотек (показники та звітні  форми за 2015 рік)», організований Інформаційно-бібліотечною радою НАН України та відділом наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів НБУВ для керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України. Учасники заходу обговорили підсумки  роботи бібліотек у 2015 р., обмінялися напрацьованим досвідом, окреслили пріоритетні напрями діяльності та міжбібліотечної взаємодії.

Зі вступним словом до учасників зібрання звернувся голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України академік О. С. Онищенко. Характеризуючи основні тенденції бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації  інформаційного простору, академік зосередив увагу на першочергових завданнях і пріоритетних напрямах роботи академічних бібліотек. Доповідач наголосив, що важливі завдання постають перед бібліотеками і в рамках підготовки до 100-річчя НАН України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. «Наше пряме завдання  –  створити бібліографічну базу даних наукових здобутків як Академії та НБУВ так і окремих наукових інститутів».

З виступами-презентаціями  про ресурси та продукти бібліотек інших систем і відомств до участі в роботі семінару були запрошені представники національних та державних  бібліотек України: Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної парламентської бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України. Про сучасні засоби корпоративної каталогізації та надання інтегрованого доступу до бази знань наукового надбання України через науково-інформаційні ресурси бібліотек розповіла керівник Центру програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж НБУВ К. В. Лобузіна. Можливі напрями партнерської комунікаційно-іміджевої взаємодії наукових бібліотек з Прес-службою НБУВ окреслила у своєму виступі молодший науковий співробітник НБУВ В.П. Здановська. Учасники семінару отримали інформацію щодо анкетування бібліотек НДУ НАН України про можливіcть заміни у НБУВ традиційних каталогів електронним. Досвідом роботи з електронними ресурсами у бібліотеці поділилася з колегами завідувач бібліотеки Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Л. Г. Коваленко.

Результати вивчення стану та розвитку бібліотечно-інформаційних  ресурсів НДУ НАН України представлено в підготовлених під егідою ІБР інформаційно-аналітичних матеріалах:

 • інформаційно-аналітичному огляді «Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2012 році» Вип. 20.  (К, 2015);
 • науково-інформаційному систематичному покажчику «Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) (К., 2015);
 • щорічному звіті НАН України, розділі «Про науково-інформаційне забезпечення» (К., 2015);

Статистичні дані що характеризують діяльність НБУВ, ЛННБ та мережу бібліотек НДУ НАН України за 2014 р., подано для щорічника «Бібліотечна Україна в цифрах» (К., 2015), який  видає Міністерство культури України та Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України».

Важливим напрямом науково-інформаційного забезпечення установ НАН України була корпоративна система онлайнового доступу до передплачених ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації. Репертуар БД за контрактом 2015 р. налічував чотири інформаційні продукти: Scopus (Elsevier); Science Direct Freedom Collection (Elsevier); Academic Search Complete (EBSCO); Inspect (Інститут електронної інженерії). Загальна кількість інститутів НАН України, що використовували ці продукти становила 60 установ. Повнотекстову базу даних  Science Direct Freedom Collection (Elsevier) (дані за липень, серпень, вересень 2015 р.) найактивніше використовували: Дніпропетровський інститут геотехнічної механіки (6313 документів, 7104 сторінки), Інститут проблем матеріалознавства (1472 документи, 3834 сторінки), Інститут проблем міцності (2211 документів, 3216 сторінок). Реферативною та бібліометричною  базою даних  Scopus (дані за липень, серпень, вересень 2015 р.)  найбільше користувалися інститути: фізики напівпровідників (962 сесії, 315 користувачів, 9312 пошуків), монокристалів (651 сесія, 161 користувачів, 1292 пошуків), біоорганічної хімії та нафтохімії (553 сесії, 130 користувачів, 1114 пошуків).

Фахівцями НБУВ упродовж року здійснювався аналіз зарубіжних наукових ресурсів відкритого доступу. Основну увагу було приділено вивченню наявності профільних журналів, які раніше були пріоритетними в передплаті для установ НАН України та умов надання доступу до них. Результати дослідження представлено у виступах О. В. Полякової «Електронні наукові ресурси відкритого доступу» на семінарі для керівників бібліотек НДУ та «Нові можливості електронних наукових ресурсів для мережі НДУ НАН України у 2015 р.» на Міжнародній науковій конференції НБУВ.  Підготовлено письмову консультацію «Нові можливості використання світових наукових е-ресурсів для мережі НДУ НАН України», яка увійшла до збірника «Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році» (К., 2015).

ЛННБ України ім. В.Стефаника регулярно відстежувала інформацію про надання відкритого доступу до ресурсів провідних світових  постачальників наукової інформації та розміщувала її на сайті. Наукові установи Західного наукового центру регулярно інформувалося про відкритий тестовий доступ, зокрема, до ресурсів компанії Gale Cengage Learning (з 10 листопада по 9 грудня 2015 р.);  до електронних продуктів на платформі EBSCO (з 1 квітня до 31.05.2015): до ресурсів міжнародної видавничої компанії Springer (з 1 квітня до 17 червня 2015 р.). За підтримки aсоціації «Iнформатіо-Консорціум» до кінця 2015 р. ЛННБ України ім. В.Стефаника було відкрито тестовий доступ до повнотекстової бази даних BioOne (176 журналів від 132 видавців, понад 120 журналів враховуються в ISI Thomson Reuters).

Практичним результатом  ґрунтовних розробок, в яких реалізовано новітні тенденції розвитку електронного інформаційного простору, було розгортання в НБУВ фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка». Нині комплекс баз даних історико-культурних фондів, до яких забезпечено онлайновий доступ, складається з 23 баз даних. Потужними інформаційними ресурсами, доступними для науковців  НДУ є бази даних «Наукова періодика України», яка містить понад 460 тис. наукових текстів статей з 2,5 тис. фахових журналів і збірників наукових праць та  реферативна база даних  обсяг якої перевищив 583 тис. записів.  У 2015 р.  підготовлено 24 випуски (№№ 1-6), УРЖ  «Джерело» загальним обсягом 947,19 обл.-друк. арк., в яких відображено майже 40 000 наукових документів. Також підготовлено черговий кумулятивний випуск УРЖ «Джерело» на DVD-ROM, що містить реферативну інформацію, опубліковану в журналі протягом 1999-2014 рр. (540 000 записів).  У 2015 р. виповнилося 20 років з часу виходу першого номера українського реферативного журналу. До цієї події в НБУВ (21 жовтня 2015 р.) було організовано  засідання  Круглого столу.

З метою експертного оцінювання результативності  діяльності вчених і дослідницьких колективів в НБУВ створено інформаційно-аналітичну систему «Бібліометрика української науки» (www.nbuviap.gov.ua/bpnu/).  У 2015 р. було проведено комплекс наукометричних досліджень щодо стану представлення української науки у провідних наукометричних системах. Цій темі був присвячений семінар, проведений в рамках міжнародної конференції НБУВ «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження» (Київ, 6 жовтня 2015 р.).

Із року в рік зростають обсяги мережевих ресурсів академічних установ. Друга найбільша серед академічних бібліотек – ЛННБ України ім. В. Стефаника – активно нарощує свої електронні ресурси: веде 5 бібліографічних баз даних, загальний обсяг яких становить понад 800 тис. бібліографічних записів, формує електронний каталог, який нині нараховує 500 тис. записів, базу даних авторитетних записів обсягом 26 тис. записів. Кількість звернень на веб-сайт Бібліотеки становить понад 200 тис. щорічно.

Найбільший за обсягом електронний ресурс власних праць створює  Інститут історії України: його електронна бібліотека нараховує понад 220 видань.  У мережі представлено 33 тис. бібліографічних записів та понад 20 тис. повнотекстових статей, що включають електронну «Енциклопедію історії України», повнотекстовий електронний архів «Українського історичного журналу» за 1998-2012 рр., 22 томи хронологічного довідника  «Україна. Хроніка XX ст.» (2004–2010). Інститут соціології НАН України сформував базу даних соціологічного моніторингу «Українське суспільство» з 1992 р. до нинішнього часу.

Багатоаспектний аналіз бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України здійснено в рамках наукової теми «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору», яка виконується  Відділом наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів НБУВ упродовж 2014–2016 рр.

Підрозділи НБУВ – базової організації Інформаційно-бібліотечної ради  активно співпрацюють з бібліотеками НДУ НАН України шляхом організації книгообміну, обслуговування академічних установ за міжбібліотечним абонементом та інформування про нові надходження до НБУВ через електронну пошту. На виконання розпоряджень і постанов НАН України установи передавали свої видання для міжнародного книгообміну. Від редакцій НДУ НАН України у 2015 р. було отримано 9393 прим. журналів (105 назв, 1645 комплектів), за міжнародним книгообміном до бібліотек НДУ було передано ¬¬¬2653 прим. документів, в т. ч. 2143 прим. періодичних видань і   188 прим. науково-методичних видань НБУВ. За державними цільовими  программами «Українська книга» і «Наукова книга» до НБУВ надійшло більше ста найменувань видань для потреб НБУВ та забезпечення бібліотек НДУ НАН України

З обмінного фонду НБУВ у звітному році до НДУ передано 710 прим.  для поповнення фондів  бібліотек  вітчизняною літературою універсального змісту, з них 181 прим. науково-методичних видань передано для розповсюдження з інформаційною та культурно-просвітницькою метою. Від НДУ було отримано 1536 прим. наукових збірників та монографічних видань для потреб вітчизняного і міжнародного книгообміну.  

НБУВ щорічно проводить аналіз надходження обов’язкового примірника видань НДУ НАН України за «Анотованим каталогом книжкових видань наукових установ НАН України» та інформує установи  про «Стан  одержання НБУВ обов’язкового  видань наукових установ НАН України за 2014 рік».

З метою інформування про обмінні фонди бібліотек та здійснення книгообміну співробітниками НБУВ розроблено сайт «Міжбібліотечний обмінний ресурс» (http:/iler.pp.ua/dokuwiki/doku.php/iler.rus.main,ru) у вигляді  єдиної бази даних обмінних фондів бібліотек з представленням видань за типами літератури та галузями знань.

Упродовж багатьох років НБУВ обслуговує своїми фондами науково-дослідні установи за міжбібліотечним абонементом. У 2015 р. сектор міського МБА обслуговував 55 установ НАН України, які надіслали 4 564 замовлень (у т. ч. електронною  поштою 1650), загальна книговидача склала 4 041 прим. документів, на 523 прим. документів було надано відповіді.

Продовжувалося адресне інформування бібліотек НДУ (на адреси електронної пошти) про нові щотижневі надходження книжкових видань до НБУВ. Тематичні добірки формувалися за 29 галузями знання, відповідно до структури рубрикатора НБУВ. За 2015 р. бібліотеки НДУ НАН України отримали 3897 розсилок, в т. ч. секція фізико-технічних і математичних наук за 34 адресами 1550 розсилок; секція хімічних і біологічних наук за 31 адресою 1426 розсилок; секція суспільних і гуманітарних наук за 20 адресами  920 розсилок.

У центрі постійної уваги ІБР були питання збереження бібліотечних фондів, контролю за веденням облікової документації, дотриманням графіків проведення перевірок книжкових фондів. НБУВ, як координаційний центр з цього напряму діяльності, постійно надавала методичну та практичну допомогу в питаннях збереження фондів бібліотекам НДУ та бібліотекам інших відомств. В рамках наукового дослідження «Екологічні та технологічні питання уповільнення процесів старіння паперових носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища» працівниками Центру консервації і реставрації  НБУВ було обстежено п’ять бібліотек НДУ, яким були надані консультації, щодо видань, вражених грибками. Круглий стіл під назвою «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи» був організований Центром консервації і реставрації в рамках міжнародної конференції НБУВ (Київ, 7 жовтня 2015 р.). Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань ЛННБ України імені В. Стефаника провів науково-практичний семінар «Забезпечення збереження носіїв інформації: ключові питання» (Львів, 26 листопада 2015 р.).

Тривала робота з формування пакету законодавчих та інструктивних документів у галузі бібліотечної справи, у цій роботі взяли участь фахівці НБУВ та бібліотек НДУ. Підготовлено та затверджено вченою радою НБУВ інструктивно-методичні документи: «Положення про дари до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»,  «Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Робота з незадоволеними замовленнями користувачів у НБУВ». Фахівці НБУВ є членами Робочої групи Української бібліотечної асоціації з підготовки перекладу українською мовою стандарту каталогізування «Resource Description and Access».

Упродовж 2015 р. здійснено аналіз та подано зауваження до науково-методичних видань: «Положення про порядок реєстрації баз даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Положення про створення об’єктів права інтелектуальної власності в НБУВ», «Порядок оформлення вилучення (списання) документів з бібліотечного фонду», «Оформлення подарованих книг», «Облік надходження і списання обмінних фондів».

Здійснювався моніторинг сайтів НДУ НАН України (переглянуто 93 веб-сторінки бібліотек), в результаті якого було з’ясовано,  що  не всі бібліотеки представлені в структурі своїх установ. Лише на 48  сайтах інститутів  розміщено бібліотечну сторінку, з них на  29 сторінках представлено список нових надходжень та  інформацію про обмінні фонди установи. Створюють електронні каталоги своїх фондів 29 бібліотек мережі, з них лише 10 представляють електронні каталоги для віддалених користувачів. У зв’язку з таким становищем у 2015 р. на порталі НБУВ було організовано окрему директорію для представлення інформаційних ресурсів бібліотек академічних установ. Упродовж року для працівників бібліотек НДУ НАН України були організовані індивідуальні заняття з циклу створення корпоративних ресурсів. Бібліотеки інститутів зоології, літератури,  математики, проблем міцності розмістили свої електронні каталоги на порталі НБУВ у розділі «Каталоги бібліотек НДУ НАН України».

Пріоритетні напрями та змістове наповнення діяльності бібліотек за 2015 р. було визначено у листі Інформаційно-бібліотечної ради щодо підготовки бібліотеками НДУ планів–звітів. Зокрема, актуалізовано додатки до планів–звітів, які передбачають посилення уваги до питань, пов’язаних зі  збереженням фондів, внесенням цінних та рідкісних видань до Реєстру національного культурного надбання України, розповсюдження обмінних фондів установ.

У звітному році Радою здійснено комплекс заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня працівників бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Так, міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (жовтень 2015 р.) запропонувала до розгляду фахівцям найактуальніші проблеми розвитку бібліотечної галузі, які було виголошено у 252 доповідях, інформаціях та повідомленнях. За матеріали конференції видано збірник тез «Бібліотека. Наука. Комунікація» у 2-х випусках, у скороченому викладі інформацію про конференцію представлено у «Бібліотечному віснику» № 6 за 2015 р., повні тексти  доповідачів будуть видані у збірнику праць НБУВ у 2016 р.

Науково-практична конференція «Пресознавство як компонент соціокомунікативних досліджень» відбулася 13 жовтня 2015 р. у приміщенні Кабінету нової німецькомовної книги ЛННБ України ім. В. Стефаника.  Круглий стіл «Стратегія публічної бібліотеки: як розробити та успішно реалізувати?» був  організований ЛННБ України ім. В. Стефаника  за участю зарубіжних гостей: Астрід Ліпельт-Калуш, заступника директора з питань управління центральними службами Мюнхенської міської бібліотеки та Сузанни Тайхман, керівника відділу «Інформація і бібліотека», Goethe-Institut в Україні.

Фахівці НБУВ та бібліотек НДУ брали участь і в міжнародних заходах, організованих бібліотечно-інформаційними установами України, зокрема:

 • п’ятій науково-практичній конференції «Наукова періодика: традиції та інновації», присвяченій 20-річчю заснування ВД «Академперіодика» (23 квітня 2015 р., Головна астрономічна обсерваторія);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації» (23 квітня, Київський національний університет культури і мистецтв);
 • п’ятій Всеукраїнській школі методиста «Реформування публічних бібліотек: регіональні методичні служби у пошуках оптимальних шляхів» (9–13 листопада, Національна парламентська бібліотека України);
 • семінарі «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку» (19–21 травня, Національна парламентська бібліотека України);
 • семінарі «Наукова електронна бібліотека в середовищі Semantic Web» (25 лютого, Інститут програмних систем);
 • семінарі «Супровід наукових досліджень: від патентування до комерціалізації» (16 червня, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кравецького).

За багаторічну плідну працю та вагомі професійні здобутки грамоти ІБР у 2015 р. отримали  завідувачі бібліотек інститутів: біохімії – В. В. Редіна, експериментальної патології, онкології та радіобіології – П. М. Шкатула, клітинної біології та генетичної інженерії – Л. Г. Коваленко, мікробіології і вірусології – С. М. Сердюк, проблем міцності – О. М. Христевич, Головної астрономічної обсерваторії – Н. В. Печерога, Національного ботанічного саду – Л. О. Ісакова, Радіоастрономічного інституту – Л. М. Захаренко, Фізико-технічного інституту низьких температур – Л. В. Зименко, Фізико-хімічного інституту – Н. П. Рибінцева.

Упродовж року ІБР традиційно активно співпрацювала з Науково-видавничою радою НАН України, Українською бібліотечною асоціацією, Асоціацією «Інформатіо-Консорціум». У 2015 р. «Інформатіо-Консорціум» за участі фахівців НБУВ провів 5 семінарів: 4 – спільно з компанією Ельзевір; 1 – з корпорацією Thomson Reuters. Спільно з Культурно-просвітницьким центром НБУВ були організовані ювілейні та просвітницькі заходи, присвячені Дню науки, Дню слов’янської писемності та культури, Дню бібліотек; загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна».

Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на 2016 р. планується  забезпечити виконання бібліотеками НДУ НАН України наступних завдань, зокрема участі в:

 • новому інформаційному порталі «Наука України:  доступ до знань», який буде містити інформацію про наукові бібліотеки, науково-інформаційні ресурси бібліотек,  наукові фахові видання, наукові установи, науковців України;
 • заходах спрямованих на створення бібліотеками НДУ «Державного реєстру національного культурного надбання»;
 • формуванні електронних колекцій наукових публікацій світового репертуару, БД з історії та культури українського народу, етнічних меншин;
 • розробці технологічної та інструктивно-методичної документації з упровадження корпоративної каталогізації та формування зведеного каталогу фондів бібліотек НДУ;
 • виконанні наукових тем НБУВ, представленні інформації про діяльність бібліотек НДУ НАН України;
 • міжнародній конференції НБУВ «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування інтегрованого національного інформаційного простору»;
 • міжнародних наукових конференціях, науково-практичних семінарах, круглих столах, школах методистів, які будуть проводити бібліотеки інших систем і відомств України, бібліотечно-інформаційні установи близького та далекого зарубіжжя.

Триватимуть дослідження бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України в рамках наукових тем: «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору», «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства знань», «Розробка технологічних засад та інфраструктури формування бази знань наукової бібліотеки», «Екологічні та технологічні питання уповільнення процесів старіння паперових носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища» (2014–2016); планується розробити організаційно-методичні документи та технологічні інструкції до збірника «Організація роботи бібліотеки НДУ НАН України» вип. 6; провести низку семінарів та практикумів з бібліотечно-інформаційної діяльності та опанування нових технологій; видати Інформаційно-аналітичний огляд «Робота бібліотек НДУ НАН України в 2015 році» (вип. 21).

Голова Інформаційно-бібліотечної
ради НАН України,
академік НАН України                                                                                                            О. С. Онищенко