Українська революція 1917 - 1921 рр. за документами відділу зарубіжної україніки: до сторіччя подій

З нагоди 100-ї річниці від початку Української революції 1917–1921 рр. співробітниками відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського було підготовлено виставку зі своїх фондів на тему “Українська революція 1917-1921 рр. за документами відділу зарубіжної україніки: до 100-річчя подій”.

Основу виставки становлять праці, видані за межами України. Серед них: збірники документів, журнали та часописи, книги іноземними мовами, енциклопедії.

Левову частку виставлених книг становлять спогади та розвідки, написані суспільно-політичними, військовими, культурними та релігійними діячами Української революції 1917–1921 рр. – В. Андрієвським, С. Ґольдельманом, Д. Донцовим, М. Капустянським, В. Кедровським, Є. Коновальцем, В. Липківським, І. Мазепою, Ю. Тютюнником, П. Скоропадським, П. Христюком та ін.

Особливо велику роль у діаспорних працях приділено постаті Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри. У них висвітлено його життєвий і державний шлях, розкрито роль і місце діяча в подіях Української революції 1917–1921 рр. (праці О. Лотоцького, В. Короліва, В. Проходи, В. Іваниcа).

Великий блок мемуарів, присвячених даній тематиці, міститься також у журналах і часописах, виданих впродовж 20–90-х років ХХ ст. На виставці використані такі періодичні видання, як: «Вільна Україна» (Нью-Йорк), «Вісті комбатанта» ( Торонто), «Визвольний шлях» (Лондон), «Історичний календар-альманах Червоної Калини» (Львів), «За державність» (Варшава), «Листи до приятелів» (Нью-Йорк), «Літературно-науковий вісник» (Львів), «Наша культура» (Варшава), «Наше слово» (Мюнхен-Лондон), «Розбудова нації» (Прага), «Самостійна Україна» (Чикаго), «Сучасність» (Мюнхен), «Табор» (Каліш), «Хліборобська Україна» (Відень) та ін.

У спогадах висвітлюються події як окремих її етапів, так і за увесь період Української революції, дається оцінка розбудови української державності на місцевому рівні. Окрім загальнодержавних питань, у них часто розглянуто вузькі питання, як-от: організація кооперативного руху, розвиток театральної справи, відкриття Українського державного університету в Кам’янці-Подільському тощо.

Щодо існування Західноукраїнської Республіки, то велике значення у літературі відводиться листопадовому перевороту та боям за Львів у 1918 р., а також боротьбі Січових стрільців та Української Галицької Армії за визволення від окупантів.

На виставці представлено чимало книг іноземними мовами. У них розкрито широкий спектр питань: презентовано документи періоду Української революції (праці Т. Гунчака); досліджено питання державного будівництва (праці С. Величенка); розкрито роль Армії УНР в україно-польсько-більшовицькій війні (праці Е. Вішки, Я. Легєца, Я. Бруського) та ін.

Завершують виставку бібліографічні покажчики та статті, присвячені як діяльності окремих діячів (бібліографія праць В.Винниченка) і військових організацій (стаття П. Зленка, присвячена Українським Січовим Стрільцям), так і подіям Української революції в цілому (Українська революція і державність (1917–1920 рр.).

Виставка експонується у корпусі НБУВ по вул. Володимирська 62 (кім. 302) і триватиме до кінця січня 2018 року.

Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати виставку!

Катерина Петриченко, Євгеній Шпаргало,
молодші наукові співробітники відділу зарубіжної україніки
Інституту книгознавства НБУВ.

Додаткові матеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)