Відділ комплексних наукових та науково-інформаційних проектів

Відділ комплексних наукових та науково-інформаційних проектів

Відділ став правонаступником та продовжив кращі традиції Культурно-просвітницького центру НБУВ (створено в 1992 р. на базі культурно-просвітницького відділу).

Основні завдання

Відділ здійснює науково-організаційну, науково-дослідну та науково-методичну роботу, спрямовану на реалізацію культурно-просвітницьких функцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; формування в суспільстві усвідомлення виняткової ролі науки в суспільних перетвореннях, її непересічного значення в соціально-економічному і національно-культурному відродженні країни. Відділ працює у руслі здійснення інформаційної підтримки науково-дослідних робіт та супроводу соціальних реформ у державі. Продовжується робота з розробки концепції електронного зв’язку з іншими бібліотечно-інформаційними установами та широкими колами громадськості, різними установами й організаціями країни, подальшого запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в організації наукових, науково-просвітницьких та культурно-масових заходів.

Основні напрями діяльності

Наукова діяльність полягає в організації та підготовці наукових заходів: конференцій, читань, круглих столів, семінарів, лекцій тощо; формуванні наукового збірника «Слов’янські обрії»; підготовці тез доповідей до міжнародних наукових конференцій та ін. Концепція культурно-просвітницької діяльності НБУВ розгортається у новому форматі і спрямована на формуваннґ суспільно значущих інформаційних баз, електронних інформаційних ресурсів (електронних; книжкових виставок; електронних версій заходів та ін.).

Науково-прикладну діяльність відділу сконцентровано на підготовці та організації науково-інформаційних заходів: науково-просвітницькі та культурно-просвітницькі акції; книжково-інформаційні виставки; презентації нової наукової літератури. Науково-просвітницькі акції супроводжують урочисте відкриття книжково-інформаційних виставок; презентації наукової літератури; наукових проектів; творчої діяльності інститутів та інших інституцій різного порядку та рівня та ін.

Науково-методична робота відділу полягає в: організації та координації діяльності структур Бібліотеки та небібліотечних установ і організацій із метою реалізації наукових, науково-інформаційних та культурно-просвітницьких заходів, проведенні тематичних лекцій, екскурсій, семінарів; консультуванні з напрямів роботи відділу; проведенні лекцій із підвищення кваліфікації за напрямами діяльності відділу; в підготовці списків і каталогів книжкових виставок; поповненні електронного каталогу тощо.

Відділ здійснює зовнішньобібліотечну та внутрішньобібліотечну комунікаційну, в тому числі й міжнародну (з іншими структурами НБУВ), діяльність, що зумовлено покладеними на нього завданнями і метою, яка спрямована на піднесення іміджу установи в суспільстві; популяризацію всіх напрямів діяльності НБУВ як головного бібліотечно-інформаційного центру країни.