Публікації відділу пресознавства

Монографії, каталоги, бібліографічні покажчики, автореферати

 1. Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні 1822 — 1916 рр. Публікація фондів ЦНБ АН УРСР / уклад. : О.М. Пузирьова [та ін.] ; ред. Т.Ю. Лещенко — К., 1971. — 183 с.
 2. Газети Радянської України 1917—1920 рр. (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР): бібліогр. покажчик / уклад. : Л.В. Пахуча (керівник роботи), О.С. Лук'янчук, І.В. Сіра — К., 1979. — 111 с.
 3. Газети Радянської України 1921—1925 рр. (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР): каталог / уклад. : Л.В.Пахуча (керівник роботи), О.С. Лук'янчук, І.В. Сіра ; наук. ред. д-р філол. наук, проф. В.А. Рубан. — К., 1981. — 229 с.
 4. Газети Радянської України 1926—1929 рр. у фондах ЦНБ АН УРСР : каталог / уклад. : Л.В.Пахуча (керівник роботи), О.С. Лук'янчук, І.В. Сіра ; наук. ред. д-р філол. наук, проф. В.А. Рубан. - К., 1985. — 305 с.
 5. Дригайло В.Г., Дригайло С.В. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. проф. Г.І. Денисенка. — К., 2000. — 172 с.
 6. Борисенко Т.О., Заварзіна О.А., Залізнюк О.С. Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об'єднань і товариств в Україні: Каталог. — Едмонтон (Канада), 1991. — 72 с.
 7. Неформальна преса в Україні (1988—1991): каталог за матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / ред. кол.: Тетяна Борисенко, Олена Залізнюк, Олена Лук'янчук, Олесь Обертас, Олег Проценко. — К. : Смолоскип, 2001. — 144 с.
 8. Газети України 1930—1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського: каталог. у 2 ч. / НАН України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського ; авт.-уклад.: Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук'янчук; ред. кол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.] - К.: НБУВ, 2004. — Ч. 1. — 853 с.
 9. Газети України 1930—1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.I. Вернадського: каталог: у 2 ч. / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; авт.-уклад.: Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук'янчук ; ред. кол. : О.С. Онищенко (голова) [та ін.] — К.: НБУВ, 2004. — Ч. 2. — 986 с.
 10. Вакульчук О. А. Українські нотні видання 1923–1934 рр.: книгознавчий і бібліографічний аспекти. —Автореф. дис. …канд. іст. наук. —Київ, 2006. – 20 с.
 11. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (керівник роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Національна  бібліотека  України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] —К., 2008. – 344 с.
 12.  Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (керівник),  Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені  В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. — К. : НБУВ, 2009. —504 с.
 13. Вакульчук О. А. Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923–1934 років : монографія / О. А. Вакульчук ; НАН України, Нац. Б-ка України імені В. І. Вернадського ; наук. консультант В. Ю. Омельчук ; наук. ред.. Л. В. Івченко. – Київ: НБУВ, 2011. —184 с. — (З історії музичної спадщини України).
 14. Газети України 1946–1950 років у фондах НБУВ : кат./ авт.-уклад.  О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. —Київ: НБУВ, 2012. – 436 c.
 15. Дригайло С. В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991—2010). – Автореф. дис. …канд. іст. наук. —Київ, 2013. – 15 с.
 16. Газети України 1951–1955 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. —500 с.
 17. Газети України 1917–1920 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.- бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; ред. кол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. —К.: НБУВ, 2014. — 436 с.
 18. Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії : анотов. бібліогр. покажч. / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. —Київ : НБУВ, 2015. —384 с.
 19. Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк ; ред.-бібліограф: І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. — Київ : НБУВ, 2015. — 608 с.
 20. Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науковий каталог / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; ред. кол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2016. — 988 с.
 21. Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, І. М. Швець; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Трашкова; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. — Київ : НБУВ, 2017. — 612 с.

Контактна інформація

Корпус по вул. Володимирська 62, 2-й поверх, к. 205
+38 (044) 288-14-19