Структура Інституту архівознавства

Відділ архівознавства і документознавства

Основні функції відділу:

  • здійснює наукове вивчення історії, структури та складу документів АФ НАН України; з метою оптимізації його складу розробляє списки установ НАН України – джерел комплектування Архівного фонду НАН України;
  • проводить виявлення та готує до друку документи з історії НАН України, що зберігаються в наукових архівах установ НАН України;
  • розробляє нормативно-методичні документи з архівної справи, зокрема з питань формування АФ НАН України, комплектування, наукової експертизи, опрацювання та зберігання документів, створення науково-довідкового апарату до документів АФ НАН України;
  • впроваджує результати науково-дослідних і науково-методичних розробок у практику роботи ІА НБУВ та установ НАН України;
  • вивчає роботу і надає науково-методичну, консультаційну та практичну допомогу установам НАН України з питань документування їх діяльності, організації діловодства й архівної справи.
Відділ археографії

Основні функції відділу:

 • розробляє теоретичні та науково-практичні аспекти дослідження наукової спадщини вчених НАН України як документного ресурсу АФ НАН України;
 • проводить наукову експертизу та відбір документів особового походження видатних вчених України до складу АФ НАН України, забезпечуючи їх концентрацію та організацію в особові архівні фонди;
 • з метою введення до наукового та культурного обігу нових джерел забезпечує процес наукового описування та технічного опрацювання документів особового походження з фондів Інституту, розробляє та вдосконалює науково-довідковий апарат до документів АФ НАН України, що зберігаються у фондах Інституту;
 • здійснює наукове вивчення документів АФ НАН України  зі складу фондів Інституту в рамках дослідження історії НАН України з метою їх подальшої публікації, проводить археографічне опрацювання документів і готує до видання путівники та збірники документів;
 • методично та практично забезпечує систему централізованого обліку документів АФ НАН України;
 • здійснює заходи, направлені на використання фондів особового походження видатних учених України в наукових і соціокультурних цілях: готує тематичні виставки документів, аналітичні інформації, довідки соціально-правового характеру тощо.
Відділ історії академічної науки
 • Основні функції відділу:
  • розробляє методичні рекомендації з виявлення джерел з історії академічної науки в Україні, археографічного опрацювання джерел АФ НАН України;
  • проводить пошук та виявлення документів з історії діяльності НАН України та наукових установ з метою встановлення основних етапів їх розвитку і структурної побудови, на підставі чого здійснює реконструкцію АФ НАН України;
  • формує і впорядковує масив документів з історії НАН України за відповідний хронологічний період згідно планової НДР, здійснює їх археографічне опрацювання, готує власні наукові розробки для кращого всебічного розкриття змісту документів згідно затвердженого формату (коментарі до документів, регести протоколів засідань Президії АН, списки установ, співробітників, опублікованих праць тощо);
  • за результатами роботи здійснює публікацію документальних джерел з історії НАН України - збірники документів і матеріалів, монографічні дослідження, розвідки, статті тощо.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.