Фонд Бібліотеки Ісламської Республіки Іран

фото книжкиКнижковий фонд Бібліотеки ІРІ становить близько 2 000 одиниць зберігання. Це видання перською, англійською та слов’янськими мовами, які були передані в дар НБУВ МЗС Ісламської Республіки Іран. Окрасою фонду Бібліотеки є колекція збірок перської поезії, в якій зокрема представлені твори таких уславлених перських поетів як Абулькасим Фірдоусі,  Абу Мухаммад Сааді, Абу Абдаллах Рудакі, Хаджа Шамс ад-Дін Мухаммад Гафіз Шіразі, Омар Хайям.

фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
 

сторінки книгиБібліотека пропонує читачам великий вибір довідкової літератури, словників, енциклопедій, а також ілюстрованих видань, які дають можливість ознайомитися з культурою, історією, філософією Ірану без мовних перешкод.

фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
 

фото обкладинкиВарто наголосити, що в Іранській бібліотеці сформовано наукову колекцію універсального змісту мовою фарсі. Вона покликана забезпечувати першоджерелами, творами класиків та сучасних авторів учених-іраністів, сходознавців, істориків, філософів, мистецтвознавців, студентів, які вивчають перську мову. Книгозбірня володіє і багатою лексикографічною колекцією, яка, без сумніву, викликає науковий інтерес та виконує цілу низку прикладних функцій. За своїм лексичним обсягом словники відповідають потребам широкої аудиторії, зацікавленої у вивченні перської мови, задовольняють вимоги навчальних закладів практично усіх рівнів і професіональної орієнтації, а також є дуже зручними у користуванні. Перська лексикографія має багатолітню історію; в самому Ірані та за його межами було складено та видано немалу кількість словників різного типу, об’єму та призначення, частина з яких знаходиться в Іранській бібліотеці та пропонується для практичного використання. Перські словники, які прийнято класифікувати за їх головним призначенням як тлумачні словники, складали в дійсності складний жанр середньовічної наукової літератури,  який містив в собі такі аспекти, як лінгвістичний, енциклопедичний та віршовий.  Виступаючипосібниками для читання, розуміння, переписування, та складення поетичних текстів, вони були одночасно й довідниками – енциклопедіями й словниками-ономастиконами, та своєрідними посібниками для опанування літературною майстерністю, тобто в цілому – підручниками освіченості. Неоцінену послугу надали перські лексикографи і своїй літературі, вводячи в словники – в значному обсязі - поетичні тексти класиків персько-таджицької поезії. Практика супроводу тлумачення ілюстративними віршованими цитатами, надавши цінності науковій документованості матеріалу словників, була спрямована на краще сприйняття слова та зручне запам’ятовування його значень, оскільки, як це було відмічено спеціалістами, персів відрізняє разюча здібність до запам’ятовування віршованих рядків. В розділі лексикографічної колекції «тлумачні словники» пропонуються такі фундаментальні праці, як:  чотирьохтомний  словник Хасана Оміда; шеститомний словник Моїна; ілюстрований словник-енциклопедія «Фарханг-е Амір-е Кабір»; словник «Фарханг-е амузгар»; чотирьохтомний  словник «Борхане Гате» та багато інших.

книги книги

фото обкладинкиЗакордонні іраністи та самі іранці багато попрацювали над створенням загальних паралельних словників, особливо двомовних. У таких словниках подаються лексичні або фразеологічні відповідники перської, англійської, або ж російської мов з урахуванням семантичної структури того слова, яке перекладається, а також особливостей функціонування слів та словосполучень у кожній мові. Для практичного використання зручні такі двомовні словники, як: шеститомний англійсько-перський словник Ар’янпура; російсько-перський словник А. Васканяна; російсько-перський словник І. К. Овчинникової; двотомний персько-російський словник Ю. Рубінчика; двохтомний університетський англійсько-перський словник А. Кашані; персько-арабський словник Р. Алаві та інші.

книги  книги

фото обкладинкиГалузеві та термінологічні словники також посідають вагоме місце у фонді Бібліотеки ІРІ. Це насамперед словники мови окремих письменників, що служать для систематизації й пояснення слів, уживаних письменником в його творах. До них належать: трьохтомний словник поетичних висловів перської мови Рахіма Афіфі; словник висловів «Шах-наме»  Дарйуша Шамбаті; словник літературної критики (від Платона до сьогодення) Б. Макдаді; глосарій до «Шах-наме» Фердоусі Фріца Вольфа та інші.

фото обкладинкиЗначною подією в історії іранської лексикографії стало створення багатотомного енциклопедичного словника «Логат-наме» Алі Акбара Дегходи (1879–1956 рр.), який посідає чільне місце у системі енциклопедичних словників загалом, а також у фонді Бібліотеки ІРІ.  Особливу цінність становлять багатотомні енциклопедичні видання: Велика ісламська енциклопедія К. М. Боджнурді, Енциклопедія ісламського світу С. Мірсаліма, Енциклопедія перської літератури Х. Ануше та ін.   Усі вищезгадані видання є цілком доступними для відвідувачів.

фото обкладинки фото обкладинки

Контактна інформація

+38 (044) 524-4794
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)
субота, неділя – вихідні