Публікації Бібліотеки Ісламської Республіки Іран

 1. Mezerdzhi H. Fehrest-e noskhehaye hati-ye sharki-ye ketabhaneye melliye kiyev (ukrain). – Kom, 2001. – 64 s.
 2. Дем’янюк Л. М. Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані / Л. М. Дем’янюк  // Бібл. вісн. –2010. – № 1. – С. 44–48.
 3. Дем’янюк Л. М. З історії створення Національної бібліотеки та архіву Ісламської Республіки Іран / Л. М. Дем’янюк // Бібл. вісн. –  2008. – №5.  – С. 34–43.
 4. Дем’янюк Л. М. Лексикографічна колекція бібліотеки Ісламської Республіки Іран у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Л. М. Дем’янюк // Бібл. вісн. –  2011. – №2. – С. 26–30.
 5. Дем’янюк Л. М. Становлення та розвиток друкарства в Ірані / Л. М. Дем’янюк // Бібл. вісн. –  2010. – №3. – С. 44–51.
 6. Дем’янюк Л. М. Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран / Л. М. Дем’янюк // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – 2009. – Вип. 24. –  С.84–96.
 7. Дем’янюк Л. М. Гоголь в іраномовному світі / Л. М. Дем’янюк //  Слов’янські обрії : зб. наук. пр.  / НАН України. Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. –  2010. – Вип. 3. – С. 180–197.
 8. Дем’янюк Л. М. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Л. М. Дем’янюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 21 с.
 9. Дем’янюк Л. М. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані :  дис... канд. іст. наук: 27.00.03 / Л. М. Дем’янюк ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 207 арк. – Бібліогр.: арк. 190–207.
   

Контактна інформація

+38 (044) 524-4794
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)
субота, неділя – вихідні