Публікації

2012

 1. Коваль Т. М. Удосконалення системи обслуговування користувачів: сучасні підходи та їх реалізація /Коваль Тетяна Миколаївна //Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2012 року, Львів /Національний університет “Львівська політехніка: Науково-технічна біб-ка, – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 428-436.
 2. Коваль Т. М. Організація комплексного обслуговування читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923-2011)./Т.М.Коваль, Л.О.Туровська //Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 3. – С. 32-36.
 3. Лобузіна К. В. Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки. /К.В.Лобузіна, А. Л. Герус //Наук. праці Нац. б-ки України ім..В.І.Вернадського.–К., 2012.– Вип. 34.– С. 79-90.
 4. Лопата О. М. Аналіз бібліотекознавчих підходів щодо визначення ролі і місця періодичних видань у системі документних комунікацій (др. пол. 20-х – поч. 30-х рр. XX ст) // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І.Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 117-133.
 5. Ляшко С.В. Джерельна база родовиду житомирської родини Гамченків/Т.І.Шовкопляс, С.В.Ляшко //Культурний простір Житомирщини-Волині XIX-XX століь: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (24 квітня 1912 року, м. Житомир)/гол. ред. М. Ю. Костриця. – у 2-х томах. – Т. 1. – Житомир: Видавець М. Г. Косенко, 2012. – С. 70-75. – (Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 47).
 6. Осталецька Т. І. С. Л. Рудницький – засновник української географічної науки. // Наук. праці Нац. б-ки України ім..В.І.Вернадського.– К., 2011. – Вип. 31. – С. 580-590.
 7. Осталецька Т. І. Колекція карт з бібліотеки Д. П. Трощинського у фонді сектору картографічних видань НБУВ //Часопис картографії: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 3. – с. 162-168.
   
  2011
   
 8. Коваль Т. М. Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв. /Тетяна Миколаївна Коваль // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 29. – С. 147-155.
 9. Лопата О. М. Історія вивчення інформаційних потреб читачів: сутність та методика (20-ті роки XX ст.)./ Олена Михайлівна Лопата // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 29. – С. 236-253.
 10. Лопата О. М. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х¬поч. 30-х років XIX ст. / Олена Михайлівна Лопата //. Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 23–28.
 11. Лопата О. М. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х –¬поч. 30-х років XX ст. / Олена Михайлівна Лопата // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С. 34–39.
 12. Шовкопляс Т. І. Матеріали щодо культури та історії  Новоград-Волинського у фонді О. П. Новицького в Інституті рукописів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського у часопису Велика Волинь: наук. зб. / Житомирське науково- краєзнавче товариство дослідників Волині, Житомирська обласна організація Національної Спілки журналістів України, Житомирський обл. краєзнавчий музей. - Житомир : М.А.К., 1902 - Т. 43: Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони надслучанського краю: матеріали наук. конф., Новоград-Волинський, 27-28 січ. 2011 р. / С. М. Ляшко, Т. І. Шовкопляс. / Новоград-Волин. міськрада, Новоград-Волин. міськ. від-ня Нац. спілки краєзнавців України, Міськ. інформац.-метод. центр упр. освіти і науки [та ін.] ; редкол.: В. В. Вітренко (відп. ред.) [та ін.].– Новоград-Волинський ; Житомир, 2011. – С. 221-222.
 13. Осталецька О. І. Атлас П. Шенка I “Theatrum bellicum, incipiens a carolo II” у фонді сектору картографічних видань НБУВ як пам’ятка європейської картографії початку XVIII ст.”/ Олена Іванівна Осталецька // Часопис картографії: Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 2. – С. 175 - 180.
 14. Осталецька О. І. Історія формування і сучасний склад картографічного фонду НБУВ./ Олена Іванівна Осталецька // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 31. – С. 697-700.
 15. Туровська Л. О. Маркетинговий підхід як чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування./ Леся Олегівна Туровська // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 29.– С. 135-146.
 16. Шовкопляс Т. І. Родина Манганарі та її внесок у розвиток картографії та гідрографії./ Т. І. Шовкопляс, А. Л. Герус // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 31. – С. 550-562.
 17. Шовкопляс Т. І. Кордт В. О. та його науковий доробок в історії картографії./ Т. І. Шовкопляс, А. Л. Герус // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В.І.Вернадського.– К., 2011. –  Вип. 31. – С. 701-706.
   
  2010
   
 18. Лопата О. М. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки (1 частина). /Лопата О. М. //Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 4. – С. 25–28.
 19. Лопата О. М. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки (2 частина). /Лопата О. М. //Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 5. – С. 35–39.
 20. Лопата О. М. Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII–поч. XX ст.) / Лопата О. М. //Наукові праці НБУВ.– К.: НБУВ, 2010. –  Вип.  28. – с. 415–431.
 21. Лопата О. М. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки/ Лопата О. М. //Бібліотечний вісник. – 2010. – № 3. – С. 8–15.
 22. Туровська Л. О. Електронні документи як чинник оперативного обслуговування. /Туровська Л. О. //Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 5. – С. 40–43.
 23. Туровська Л. О. Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу. Наукові праці НБУВ.– К.: НБУВ, 2010. – Вип. 28. – с. 18-29.
   
  2009
   
 24. Коваль Т. М. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти України. /Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства”. Львів, 12 лист. 2009. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. С. 232-236.
 25. Лопата О. М. Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг /О. Лопата. Вісн. Книжк. палати. – 2009. - № 10. – С. 25-28.
   
  2008
   
 26. Гончаренко М. О. Інтернет-технології у наукових бібліотеках України (за матеріалами фахової періодики). / Наукові праці НБУВ. Вип.  22.– К.: НБУВ, 2008, С. 141-155.
 27. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Организація обслуговування читачів-гуманітаріїв /Бібліотечний форум України № 1, 2008. – С. 2-7.
 28. Коваль Т. М. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках. /Бібліотечний форум України № 2, 2008. – С. 2-7.
 29. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Використання Інтранет-ресурсів у сфері бібліотечного сервісу. / Наукові праці НБУВ Вип.  20.– К.: НБУВ, 2008. – С. 73-82.
 30. Лопата О. М. Забезпечення користувачів залів періодичних видань електронними інформаційними ресурсами та документами на носіях CD-ROM. /Наукові праці НБУВ. Вип.  22.– К.: НБУВ, 2008. – С. 19-36.
 31. Туровська Л. О. Інформаційні технології в наукових бібліотеках (огляд бібліотекознавчих досліджень). «Бібліотечний форум України», № 2, 2008, – С. 8-11.
 32. Чабан І. А. Досвід автоматизації бібліотечних процесів на пункті запису читачів НБУВ. / Наукові праці НБУВ. Вип.  20.– К.: НБУВ, 2008. – С. 112-124.
 33. Чабан І. А. Штрихове кодування серіальних видань у видавництвах /«Бібліотечний форум України» № 2, 2008. – С. 15-19.
 34. Чабан І. А. Штрихове кодування друкованих видань учасниками книжкового ринку./Наукові праці НБУВ. Вип.  22.– К.: НБУВ, 2008. – с. 156-176.
   
  2007
   
 35. Гончаренко М. О. Науково-інформаційний потенціал гуманітарного підсобного фонду: специфіка формування. /Наукові праці НБУВ. Вип. 19.– К.: НБУВ, 2007. – C. 84-94.
 36. Коваль Т. М. Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні вищої освіти. /Бібліотечний форум України. – № 2, 2007. – С. 20-24.
 37. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Українське читачезнавство на тлі суспільних перетворень /Бібліотечний форум України. – № 3, 2007. – С.12-20.
 38. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки. / Наукові праці НБУВ Вип.  19.– К.: НБУВ, 2007. – С. 99-107.
 39. Лопата О. М. Сучасні інформаційні потреби на іноземні періодичні видання користувача наукової бібліотеки /Наукові праці НБУВ. Вип.  9.– К.: НБУВ, 2007. – C. 13-32.
 40. Чабан І. А Штрихове кодування у видавництвах друкованих книжкових і нотних видань /Бібліотечний форум України, № 4, 2007, – С. 22-26.
   
  2006
   
 41. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки /Бібліотечний форум України» № 2, 2006. – С. 22-23.
 42. Коваль Т. М., Туровська Л. О. Украинское читателеведение: традиции и современность /Материалы международной научно-практической конференции “Чтение как стратегия жизни” (Москва, 14 декабря 2006 г.). М., Наука, –2006. –C. 90-93.
 43. Коваль Т. М., Смоляр І. Є., Туровська Л. О. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційних послуг НБУВ /Наукові праці НБУВ. Вип. 16.– К.: НБУВ, 2006. – С. 26-41.
 44. Лопата О. М. Моніторинг інформаційних потреб користувачів електронного каталогу періодичних видань НБУВ /Наукові праці НБУВ.– Вип. 16.– К.: НБУВ, 2006. – С. 17-25.
 45. Туровська Л. О. Сучасний бібліотекар у системі інформаційних комунікацій  наукової бібліотеки. /Бібліотечний форум України, № 3, 2006, – С. 17-19.
 46. Туровська Л. О. Скарбниця перлин в океані часу /Бібліотечний форум України, № 4, 2006, – С. 31-33.
 47. Туровська Л. О. Книги у відставку не йдуть. /Бібліотечний форум України, № 4, 2006, – С. 45-46.
 48. Чабан І. А. Досвід впровадження інноваційних технологій на пункті запису читачів НБУВ /Наукові праці НБУВ.– Вип. 16.– К.: НБУВ, 2006, с. 102-119.
   
  2005
   
 49. Лопата О. М., Верещагіна С. В. Моніторинг використання інформаційних ресурсів залів періодичних видань НБУВ /Наукові праці НБУВ. Вип. 14. – К.: НБУВ, 2005. – С. 240-262.
 50. Туровська Л. О. Смоляр I. Є. Використання ЕК в залах гуманітарного профілю як напрям інформаційно-аналітичної діяльності НБУВ /Наукові праці НБУВ – вип. 14 – К.: НБУВ, 2005. – С. 119-132.
 51. Чабан І. А. Сучасні автоматизовані бібліотечної технології обслуговування читачів на Пункті запису НБУВ /Наукові праці НБУВ. Вип. 14. – К.: НБУВ, 2005. – С. 421-442.
   
  2004
   
 52. Гончаренко М.О. Оптимізація складу підсобного фонду гуманітарного комплексу як складова інноваційної діяльності в обслуговуванні читачів /Наукові праці НБУВ. – К., 2004.– Вип.12.– с. 102-112.
 53. Коваль Т.М. Сучасні тенденції в обслуговуванні читачів НБУВ /НБУВ – К., 2004 .–Вип.12.– С. 93-102.
 54. Коваль Т. М. Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг // Бібліотечний вісник - К., 2003.- № 2.– С. 20-23.
 55. Лопата О. М. Новітні технології в системі обслуговування читачів залів періодичних видань /Наукові праці НБУВ.– К., 2004 .– Вип.12.– С. 79-92.
 56. Туровська Л. О. Локальні БД в контексті інноваційної діяльності НБУВ /Наукові праці НБУВ, Вип. 12. – К., 2004. – С. 209-217.
 57. Чабан І. А. Автоматизація бібліотечних процесів на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського //Бібліотечний форум України. – 2004.– № 2 (4) – С. 10-14.
 58. Чабан І. А. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрих кодових технологій /Наукові праці НБУВ. – К., 2004. – Вип.12. – С. 193-208.
   
  2003
   
 59. Гончаренко М. О. (м.н.с.) та Яроцька М. М. (м.н.с.). Аналіз складу рівня та задоволення інформаційних потреб користувачів гуманітарного профілю. /Наукові праці НБУВ. – К., 2003. –Вип. 11. – С. 191-22.
 60. Коваль Т. М. Соціально-демографічні характеристики сучасного читача наукової бібліотеки /Наук. праці НБУВ. – К., 2003.– Вип.11.– С. 234-247.
 61. Коваль Т. М. Українське читачезнавство у першій третині ХХ століття // Бібліотечна планета.- 2003.–№ 2.– С.25-27.
 62. Коваль Т. М. Український читач на тлі суспільних перетворень //Вісник Книжкової палати .- 2003.– № 2 .– С. 28-34.
 63. Коваль Т.М. Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг // Бібліотечний вісник. – К., 2003.– № 2.– С.20-23.
 64. Чабан І. А. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технологій обслуговування читачів (з досвіду роботи пункту запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) /Наукові праці НБУВ. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 26-35.
   
  2002
   
 65. Гончаренко М. О. Підсобні фонди як складова оперативного бібліотечно інформаційного обслуговування /Наукові праці НБУВ – К., 2002. – Вип. 9. – С. 138-145.
 66. Коваль Т. М Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку // Бібліотечний вісник – 2002.– № 1.–С. 5-7.
 67. Коваль Т.М. Історія вивчення читацького контингенту в контексті бібліотечно-інформаційного сервісу (20–ті роки ХХ ст.) //Наукові праці НБУВ.– К., 2002.– Вип. 9.- С.121-129.
 68. Лопата О. М. Використання інформаційних ресурсів Залу іноземних періодичних видань читачами НБУВ. Наукові праці НБУВ. – К., 2002, – Вип. 9. – С. 163-174.
 69. Туровська Л. О. Особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів-гуманітаріїв. / Наукові праці НБУВ. – Київ, 2002, – Вип. 9. – С. 121-129.
 70. Чабан І. А. Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на Пункті запису читачів НБУВ) // Бібліотечний вісник, – 2002, № 2. С. 46-52.
   
  2001
   
 71. Коваль Т.М., Туровська Л. О. Інформаційний потенціал журнальних видань України в системі обслуговування бібліотек (на прикладі залу періодичних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Наук. праці НБУВ – К.,2001.- Вип. 6.–С. 66-69.
 72. Коваль Т .М., Маслюк О. О., Туровська Л. О. Характеристика читацького контингенту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (на основі впровадження нової технології реєстрації читачів) /Наук. праці НБУВ. – К., 2001.– Вип.6.– С. 383-392.
 73. Чабан І. А. Автоматизовані інформаційні системи на пункті запису читачів НБУВ /Наукові праці НБУВ. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 375–382.
   
  2000
   
 74. Туровська Л. О. Інформаційні ресурси гуманітарного підсобного фонду наукової бібліотеки. /Наукові праці НБУВ. – К., 2000.– Вип.5. C.
 75. Туровська Л. О. Організаційно-технологічні аспекти обслуговування читачів /Наукові праці НБУВ. – К., 2000.– Вип.5. C.
   
  1998
   
 76. Коваль Т.М., Яроцька М. М. Впровадження в НБУВ нової системи запису читачів //Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наукові праці НБУВ. – К.,1998.– Вип.1.– С. 369-376.
 77. Чабан І. А. Автоматизоване робоче місце пункту запису читачів НБУВ // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 1 – C. 17–18.
 78. Чабан І. А. Програмно-технічний комплекс пункту запису читачів НБУВ // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. праці НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 373-376.
   
  1995
   
 79. Л. О. Туровська. Формування інформаційних потреб читачів у історичній книзі та шляхи їх задоволення в академічній бібліотеці. /Книга в соціокультурному просторі. (досвід книговидання XIX – XX ст. і сучасні проблеми).Міжнародна наукова конференція. Львів, 3-5 травня 1995. Доповіді та повідомлення. C.
   
  1994
   
 80. Слободяник М. С., Туровська Л. О. Вдосконалення системи бібліо¬течно-інформаційного обслуговування історичних досліджень акаде¬мічної бібліотеки / Тези наук.-практ. конф. «Бібліотека у розвитку історичної науки в Україні». – К.,1994. – C.
   
  1993
   
 81. Коваль Т. М. Організація обслуговування читачів гуманітарного профілю в ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України /Удосконалення системи обслуговування читачів наукової бібліотеки: Тез доп. другої наук. сес. Ін-ту бібліотекознавства, Київ, 17 черв. 1993 р.– К., 1993.– С. 28-29.
 82. Туровська Л. О. Соціогуманітарна книга в контексті бібліотекознавчого дослідження. //Удосконалення системи обслуговування читачів наукової бібліотеки: Друга сесія Інституту бібліотекознавства . Київ. 17 червня 1993 р. Тез. доп./АН України. Центр. Наук. б-ка ім.. В. І. Вернадського; Редкол: М. С. Слободяник (наук. ред.), А. Г. Бровкин (відп. секр.) – Київ, 1993 – С. 15-18.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138