Публікації співробітників відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів

2018

1. Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З. Форми організації та технології доступу до електронних ресурсів бібліотеки у веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8    листопада 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2018. – С. 370 – 375.

2. Самохина Н. Ф., Пелюховская И. З. Формирование фонда полнотекстовых электронных библиотечных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: зб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 6 – 7 декабря   2018 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И. С. Лупиновича. – Минск., 2018. –     С. 172 – 180.

3. Ісаєва О. В., Дорош М. В. Пошуковий профіль науковця та авторитетний файл на особу в системі електронних ресурсів наукової бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8    листопада 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2018. – С. 387 – 394.

4. Мартинюк О. М. Репозитарій НБУВ: інтеграція наукового доробку в сучасні інформаційні комунікації // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8    листопада 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2018. – С. 380 – 382.

5. Кудименко Л. Г. Інтеграція бібліотечних видань до світового наукового простору: основні аспекти // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8    листопада 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2018. – С. 375 – 379.

2017

1. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / О. М. Василенко, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна  [та ін.] ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 410 c.

2. Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З. Функціональні можливості інформаційного ресурсу «Наукова періодика України»// Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5    жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2017. – С. 294 – 297.

3. Гарагуля С. С. Основні тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів: типологія та принципи реалізації // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5    жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2017. – С. 349 – 352.

4. Гарагуля С. С. Интегративные технологии работы с электронными ресурсами библиотеки // Бібліятэчны веснік. – Мінськ., 2017. – № 9.– С. 112 – 123.

5. Гарагуля С. С. Основні тенденції інтеграції наукових ресурсів електронної бібліотеки: типологія та принципи реалізації // Наукові праці НБУВ. – 2017. – Вип. 48. – С. 373 – 383.

6. Ісаєва О. В., Власова Т. Ю., Дорош М. В. Зв’язки в авторитетних даних як засіб удосконалення доступу до наукових ресурсів у веб-середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5    жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2017. – С. 352 – 356.

7. Мартинюк О. М. Інституційний депозитарій як засіб само презентації наукової установи // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5    жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2017. – С. 342 – 345.

8. Кудименко Л. Г. Інформаційні інструменти для підвищення рейтингу наукових видань // Бібліотека. Наука. Комунікація: стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5    жовтня 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2017. – С. 360 – 363.

2016

1. Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З. Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу до наукової інформації // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4 - 6    жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 312 – 315.

2. Гарагуля С. С. Інтеграція та корпоративність в електронних бібліотеках // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4 - 6 жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 362 – 365.

3. Ісаєва О. В. Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямах діяльності наукової бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4 - 6    жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016.– С. 365 - 370.

4.  Власова Т. Ю. Ретроконверсія як засіб інформаційного поповнення електронного каталогу // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4 - 6    жовтня 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2016. – С. 376 – 380.

2015

1. Самохіна Н. Ф. Полнотекстовые электронные ресурсы как сегмент информационной среды НБУВ // Информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе: зб. материалов IХ Междунар. конф. (Ташкент, 20 – 25 апреля 2015 г.) / Национальная библиотека Узбекистана. – Ташкент.,  2015. – С.  118 – 122.

2. Самохіна Н. Ф. Електронні періодичні ресурси: наукове опрацювання // Бібліотека. Наука. Комунікації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6 - 8 жовтня 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. – К., 2015. – Ч. 2. – С. 52 – 54.

3. Гарагуля С. С. Реалізація міжбібліотечних корпоративних проектів з інтеграції електронних ресурсів // Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору. Збірник матеріалів VI міжнародної наук. конф. мол. учених (15 травня 2015 р.) / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К., 2015.

4. Гарагуля С. С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках / Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 06 – 08 жовтня 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. - К., 2015.

5. Гарагуля С. С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках // Бібл. вісник –  2015. – № 6. – С. 16 – 21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_5

6. Разважаєв А. Ю. Системний аналіз області надання і використання моделі SaaS («Програмне забезпечення як послуга») для електронних бібліотечно-інформаційних центрів / Наукові праці НБУВ. - К., 2015. – Вип. 42 –     С. 319 – 326. http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_28

7. Разважаєв А. Ю.  Аспекти проведення наукових відео інтернет-конференцій для інформаційно-бібліотечної діяльності // Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору. Збірник матеріалів VI міжнародної наук. конф. мол. учених (15 травня 2015 р.) / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К., 2015.          

8.  Разважаєв А. Ю. Аналіз функціональних можливостей інформаційних систем для наукової періодики відкритого доступу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 06 – 08 жовтня 2015 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. - К., 2015. – Ч. 2. – С. 46 – 48.      

2014

1. Самохіна Н. Ф. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібл. вісник –  2014. – № 6. – С.  13 – 17.

2. Самохіна Н. Ф. Представлення  наукових фахових видань в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» // Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України – К., 2014. – Вип. 19. – С. 64 – 69.

3. Самохіна Н. Ф. Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів у НБУВ // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 433 – 436.

4. Самохіна Н. Ф. Научная организация электронных библиотечно-информационных ресурсов // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: зб. материалов междунар. научной конф. (Минск, 3 – 4 декабря   2014 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная б-ка им. И. С. Лупиновича. – Минск., 2014. – С. 29 – 36.

5. Гарагуля С. С., Самохіна Н. Ф. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика // Наукові праці НБУВ –  2014. – Вип. 40. – С. 133 – 146.

6. Гарагуля С. С. Репрезентація сучасної бібліотеки в Інтернет-середовищі / Молодь. Наука. Інновації. Збірник матеріалів п’ятої міжнародної наукової конференції молодих учених (15 травня 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – С. 82 – 84.

7. Гарагуля С. С. Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача // Бібл. вісник –  2014. – № 6. – С. 17 – 23.

8. Гарагуля С. С. Формування електронних ресурсів бібліотек: орієнтація на користувача // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 436 – 438.

9. Разважаєв А. Ю. Порівняння систем управління контенту на сайтах / Молодь. Наука. Інновації. Збірник матеріалів п’ятої міжнародної наукової конференції молодих учених (15 травня 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – С. 37 – 39.

10.  Разважаєв А. Ю. Аналіз перспектив надання і використання моделі SaaS для електронних інформаційних центрів // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21 – 23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. Центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 453 – 455.

11. Разважаєв А. Ю., Соловйов О. В. Технології «хмарного» обчислення для застосування в інформаційних центрах // Наукові праці НБУВ –  2014. – Вип. 40. –  С. 226 – 236.

2013

1. Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З., Матвієнко І. М. Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек // Наукові праці НБУВ –  2013. – Вип. 38. – С. 104 – 115.

2.  Гарагуля С. С.   Проблематика каталогізації електронних ресурсів НБУВ // Наукові праці НБУВ –  2013. – Вип. 35. – С. 433 – 444.

3. Шаповал М. І.   Публічні ліцензії та їх застосування до наукових електронних ресурсів мережі Інтернет // Наукові праці НБУВ –  2013. – Вип. 35. – С. 233 – 239.

4. Гарагуля С. С. Інтеграція бібліотеки до сучасного інформаційного середовища /Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 29 – 31.

5. Разважаєв А. Ю. Проблематика захисту програмного забезпечення веб-серверів /Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 68 – 71.

6. Веремейчук Система автоматизації бібліотек ХХІ століття /Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікаційної сфери. Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції молодих учених (16 травня 2013 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 113 – 115.

2012

1. Самохіна Н. Ф.  Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці НБУВ –  2012. – Вип. 34. – С. 13 – 17.

2.   Гарагуля С. С. Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми // Наукові праці НБУВ –  2012. – Вип. 34. – С. 91 – 95.

3. Самохіна Н. Ф. Архівування інформаційних ресурсів  в системі формування електронної бібліотеки // Бібл. вісник –  2012. – № 5. – С. 27 – 31.

4. Гарагуля С. С. Каталогізація електронних ресурсів у НБУВ: операціональний аспект / Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – С. 107 – 110.

5. Веремейчук О. Д. Linux как сетевая операционная система для робочих станций библиотеки / Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – С. 85 – 88.

6. Шаповал М. І. Публічні ліцензії та електронні інформаційні ресурси / Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2012. – С. 75 – 77.

7. Вакульчук О. А. (кер.), Залізнюк О. С., Лобузіна К. В., Лук’янчук О. С., Самохіна Н. Ф.  Газети України 1935 – 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Ч. 1. – К. : НБУВ, 2012. – 570 с.

8. Вакульчук О. А. (кер.), Залізнюк О. С., Лобузіна К. В., Лук’янчук О. С., Самохіна Н. Ф.  Газети України 1935 – 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Ч. 2. – К. : НБУВ, 2012. – 662 с.

2011

1. Самохіна, Н. Ф. Інформаційні ресурси та електронні пристрої у    бібліотечній діяльності // Наукові праці НБУВ –  2011. – Вип. 29. – С. 184 – 190.

2. Самохіна Н.Ф. Нові форми інформаційної діяльності наукової бібліотеки / Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIIІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17 – 19 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 189 – 190.

3. Гарагуля С.С. Практичне застосування «Cистеми автоматизації бібліотек ІРБІС» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VIIІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17 – 19 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 192 – 194.

4. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 248 с.

2010

1. Самохіна, Н. Ф. Вітчизняні «Губернские ведомости» у колекції   газетних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібл. вісн. –  2010. – № 4. – С. 55 – 58.

2. Самохіна Н. Ф. Електронні газетні видання в системі обслуговування користувачів / Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів VII міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25 – 27 травня 2010 р. – К., 2010. –  С. 37 – 39.

 

Додаткові матеріали: 

Контакти

просп. Голосіївський пр., 3
+38 (044) 525-81-17
vfeir@nbuv.gov.ua
для електронних періодичних видань: e-journals@nbuv.gov.ua
к. 208
+38 (044) 524-15-86
3-78 (внутрішній)
для електронних книжок: e-books@nbuv.gov.ua
к. 303/1
+38 (044) 525-81-17
2-31 (внутрішній)