Науково-дослідні роботи, виконані Відділом бібліометрії та наукометрії і підрозділами, на основі яких він був створений

 1. Інформаційні технології бібліотечних мереж і систем (1993—1995)
  Основний результат — ресурсоощадна конвеєрна технологія автоматизованого опрацювання обов'язкового примірника творів друку України та найбільшого в державі потоку зарубіжної літератури і створення електронного каталогу Бібліотеки як основного бібліографічного ресурсу країни.

 2. Розробка архітектури й програмно-технологічного забезпечення комп'ютерного бібліотечного центру (1996—1998)
  Основний результат — інтегрована Інтранет/Інтернет-технологія формування та надання користувачам у всіх регіонах України та світу найбільших у державі інформаційних ресурсів Бібліотеки та упорядкованого зібрання посилань на наявні сайти бібліотек України та національних бібліотек і головних науково-інформаційних центрів країн світу. Створений у рамках цієї наукової роботи комп'ютерний бібліотечний центр став першим в Україні бібліотечним Інтернет-порталом.

 3. Розробка архітектури й інформаційної технології електронної бібліотеки (1999—2001)
  Основний результат — наукові основи процесу трансформації Бібліотеки в головний науково-інформаційний центр держави шляхом створення на її базі першої в світовій бібліотечній практиці національної системи реферування вітчизняної наукової літератури та реалізації мережевої технології формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, за якою створено першу в Україні наукову електронну бібліотеку.

 4. Формування і використання ресурсів електронної бібліотеки (2002—2004)
  Основний результат — теоретичні засади розвитку електронної бібліотеки як центру наукових електронних комунікацій і бази для започаткування нової в світовій практиці складової системи розповсюдження наукових публікацій, сутність якої полягає в підготовці та поширенні бібліотекою галузевих серій наукових електронних видань на компакт-дисках (на першому етапі створено 5 серій: природничі, технічні, суспільні, медичні та аграрні науки).

 5. Формування ресурсів науково-інформаційного порталу України (2005—2007)
  Основний результат — мережеві технології формування та використання базових ресурсних складових єдиного науково-інформаційного простору держави: інтегрованого довідково-пошукового апарату наукової періодики, електронної бібліотеки відкритого доступу, архіву суспільно значущих ресурсів Інтернет і системи авторизованого доступу до джерел наукової інформації. Детальніше...

 6. Розробка Екстранет-технологій формування та використання науково-інформаційних ресурсів (2008—2010)
  Основний результат — теоретичны засади створення інтегрованої технологічної платформи з авторизованим доступом до її інформаційих ресурсів у академічному Екстранет-середовищі для формування когнітивно-орієнтованого депозитарію електронних копій наукової періодики України й архіву “мережева україніка”. Детальніше...

 7. Розробка системотехнічних засад та інформаційних технологій сховища даних наукової бібліотеки (2011—2013)
  Основний очікуваний результат — сховище даних наукової бібліотеки, в якому крім формування, зберігання і надання доступу до джерел інформації здійснюватимуться вебометричні дослідження та підготовка консолідованої інформації.


© Леонід Костенко,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ