Тематичний інтернет-навігатор

ІНТЕРНЕТ-ПУТІВНИКИ БІБЛІОТЕК

 Internet-ресурси за профілем університету (Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету)

На веб-сторінці Наукової бібліотеки національного фармацевтичного університету, представлені посилання на електронні ресурси (пошукові системи, web-сайти, електроні бібліотеки тощо) з анатомії людини, біології, екології, лікарських засобів, педагогіки і псіхології та інших дисциплін.

 Бібліотечні Інтернет–ресурси (Бібліотека Верховної Ради України)

Перелік адрес серверів парламентських бібліотек та інформаційних центрів парламентів країн світу, електронних каталогів бібліотек України, серверів електронних бібліотек світу, енциклопедій, довідників та словників у мережі Інтернет, ресурсів з питань бібліотекознавства та інформації.

 Вибрані Інтернет-ресурси (Національна бібліотека України для дітей)

Путівник Національної бібліотеки України для дітей має три розділи, в яких містяться посилання, ретельно відібрані працівниками дитячих бібліотек України. Розділ для дітей містить посилання на ресурси українською та російською мовами для навчання, самоосвіти і дозвілля. Розділ для дорослих – на ресурси, які охоплюють коло питань, пов’язаних із захистом здоров’я та прав дітей, з їхнім навчанням і вихованням. Третій розділ містить посилання на сторінки бібліотек для дітей в Україні та світі.

 Електронні ресури (Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету)

Розділ сайту науково-технічної бібліотеки, окрім рубрики "Локальні ресурси", містить також рубрики "Наукові ресурси України", "Ресурси вільного доступу", "Патенти, стандарти", "Дисертації", "Інтернет-посилання".

 Електронні ресурси (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника)

У розділі "Електронні ресурси" Львівської національної наукової бібліотеки, окрім інформації про тестові та передплачені доступи через локальну мережу та посилань на повнотекстові матеріали бібліотеки, надається також перелік джерел відкритого доступу в Інтернет, електронних журналів України та електронних каталогів бібліотек світу та України.

 Интересные ссылки (Центральна науково-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України)

Навігатор Центральної науково-технічної бібліотеки Гірничо-металургійного комплексу України містить посилання на сайти бібліотек та науково-інформаційних центрів України та світу, енциклопедії, довідники та словники в Інтернеті, електронні бібліотеки, патентні ресурси.

 Интернет-ресурсы (Інститут економіки промисловості НАН України)

У навігатор відібрано посилання на сайти органів державної влади, банків, наукових та навчальних установ України та ближнього зарубіжжя, які займаються економічними дослідженнями, бібліотек, економічних он-лайн видань.

 Інтернет ресурси (Наукова бібліотека ХНУРЕ)

Інтернет-навігатор на сайті Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки. Містить посилання на сайти бібліотек та науково-інформаційних центрів, музеїв світу, органів державної влади України, ресурси Харкова, наукові та довідкові ресурси у мережі Інтернет.

 Інтернет ресурси (Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва)

Навігатор Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки складається з двох розділів. У першому надається перелік посилань на сторінки бібліотек України та світу, у другому – на українські пошукові системи, офіційні сайти органів державної влади, міжнародних організацій та фондів, банків, видавництв, культурних та освітніх установ та на ресурси з різноманітних галузей знань.

 Інтернет-путівник (Березнівська централізована система публічно-шкільних бібліотек)

Навігатор по інтернет-ресурсах правового, медико-соціального захисту людей з особливими потребами, спеціалізованих сайтах та порталах для реабілітації, навчання та дозвілля людей з обмеженими можливостями.

 Інформаційні ресурси Інтернет (Державна науково-технічна бібліотека України)

Розділ сайту Державної науково-технічної бібліотеки містить посилання на пошукові системи України та світу, патентно-інформаційні ресурси, наукові бібліотеки світу.

 Каталог корисних та цікавих сайтів (Державна бібліотека України для юнацтва)

До "Каталогу корисних та цікавих сайтів" Державної бібліотеки України для юнацтва відібрані ресурси, що увійшли до розділів: "Абітурієнтам", "Видатні митці ХХ ст.", "Давня та дореволюційна українська література", "Дозвілля", "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Карти та атласи", "Молодь і СНІД", "Історія України" та ін.

 Корисні посилання (Iнститут мовознавства iм. О. О. Потебнi Національної академії наук України)

Розділ на сайті Iнституту мовознавства містить посилання на сайти мовознавчих установ України, електронні бібліотеки мовознавчої літератури та інші посилання на ресурси, що містять матеріали з мовознавчої тематики.

 Корисні посилання (Інститут комп'ютерних технологій Університету "Україна")

До каталогу "Корисних посилань" Інституту комп'ютерних технологій Університету "Україна" відібрані Інтернет-сайти, які містять інформацію з питань інформатики та інформаційних технологій.

 Корисні посилання (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Розділ на сайті Інституту філософії містить посилання на електронні архіви та бібліотеки, сайти установ та організацій, видавництв, які беруть участь у дослідженнях з філософії, релігієзнавства, логіки, естетики та інших суміжних дисциплін.

 Корисні посилання (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України)

У розділі зібрано посилання на сайти органів державної влади України, міністерств, інститутів Української академії аграрних наук, бібліотек та бібліотечних систем України, науково-дослідних установ аграрної галузі України, перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів вільного доступу.

 Корисні посилання - список бібліотечних блогів (Українська бібліотечна асоціація)

На сайті УБА в розділі програми "Бібліоміст" створено навігатор по бібліотечних блогах України. Кількість посилань на момент звернення - більше 180, як на авторські блоги, так і блоги установ.

 Навігатор в Інтернет (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України)

Навігатор Державної науково-педагогічної бібліотеки містить зібрання посилань на пошукові системи, сайти бібліотек світу, освітні сайти в Інтернет, електронні бібліотеки та електронні видання, повнотекстові ресурси іноземними мовами, офіційні та правові сайти, сайти спонсорських та донорських організацій.

 Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету (Наукова бібліотека Хмельницького національного університету )

На сайті Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету представлена база даних "Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету" - це анотований путівник по сайтах, що містять матеріали на допомогу навчальному процесу.

 Освітній навігатор (Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека)

Сайт створений Рівненською державної обласною бібліотекою, Обласної бібліотекою для юнацтва, Обласною дитячою бібліотекою. Мета проекту – формування інформаційно-освітнього середовища на допомогу педагогам, учням і батькам. Містить інформацію з мережі Інтернет, каталог веб-посилань на ресурси освітньої тематики, матеріали підготовлені обласними бібліотеками.

 Путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України (Національна історична бібліотека України)

На сторінках сайту Національної історичної бібліотеки України представлений путівник по краєзнавчих ресурсах бібліотек України, метою якого є ознайомлення фахового загалу з мережевими краєзнавчими ресурсами бібліотек України.

 Путівник по світових електронних бібліотеках (Національна парламентська бібліотека України)

На сайті Національної парламентської бібліотеки розміщений путівник, який містить ілюстровані посилання на електронні бібліотеки світу.

 Ресурси для дітей (Херсонська обласна бібліотека для дітей)

На сайті Херсонської обласної бібліотеки для дітей створено Інтернет-навігатор по навчальних та інформаційних ресурсах, електронних бібліотеках дитячої літератури, ігрових сайтах, по дитячих ресурсах мистецької та туристичної тематики.

 Ресурси Інтеренету (Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека)

Інтернет-путівник на сайті Тернопільської обласної універсальної бібліотеки по сайтах засобів масової інформації, ресурсах з культури та мистецтва, науки та освіти, охорони здоров'я, права, людини і суспільства.

 Ресурси Інтернету (Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького)

Перший розділ навігатора містить посилання на електронні каталоги бібліотек України та найбільших бібліотек світу. Другий - посилання на сайти бібліотек світу та України (окремо представлені сайти бібліотек Одеси та Південного регіону України), а також на сайти бібліотек української літератури в світі.

 Ресурси мережі Internet (Бібліотека Харківського Національного університету внутрішніх справ)

У путівнику бібліотеки Харківського Національного університету внутрішніх справ, відібрано посилання на сайти органів державної влади, юридичних та освітніх ресурсів України та світу, бібліотек Вищих навчальних закладів, електронні бібліотеки, міжнародні бази даних та пошукові системи.