Тематичний інтернет-навігатор

БУДІВНИЦТВО

  American Society of Civil Engineers

ASCE - найбільший в світі видавець інформації в галузі цивільного будівництва, який випускає 36 рецензованих журналів, публікуэ матеріали конференцій, стандарти, технічні звіти і монографії. На корпоративному веб-сайті ASCE міститься онлайн-доступ до статей, опублікованих з 1983 року, матеріали конференцій з 2000 року і понад 300 електронних книг.


 Prof Build

На сайті представлений всеукраїнський діловий інформаційно - аналітичний журнал про сучасне будівництво. Мета журналу : висвітлити актуальну інформацію про будівництво та нерухомість України та інших країн світу, ознайомити читацьку аудиторію з новими технологіями, матеріалами та послугами в будівництві тощо.

 Библиотека строительства

Електронна бібліотека з будівництва надає доступ до будівельної літератури, типових серій, нормативних документів з будівництва, проектування, монтажу, промислового дизайну тощо.

 Будівельний журнал

«Будівельний журнал» – це професійне інформаційно-аналітичне видання про будівельний ринок і нерухомість, яке об'єднує інтереси органів влади, проектувальників, забудовників, фінансових установ і виробників будівельних матеріалів.

 Будівництво в Україні : інженерна група "Агропроект"

На сайті представлені матеріали з будівництва в Україні. Виявлені різні аспекти та нюанси як в нормативній сфері, як в практиці, так і в теорії будівництва та реконструкції будівель та споруд в Україні.

 Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

Сайт Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Його основні напрями: розроблення та вдосконалення нормативних документів в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, вирішення геотехнічних питань, дослідження і проектування основ та фундаментів будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах, розроблення, дослідження, випробування та впровадження нових будівельних конструкцій для всіх типів будівель і споруд тощо.

 Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів"

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»створено у 1928 р. В останні роки пріоритетними напрямками роботи інституту визнано: розроблення енергоощадних технологій і матеріалів, імпортозаміна матеріалів і виробів, підвищення якості продукції будівельного призначення тощо.

 Державні Будівельні Норми України

На сайті надається доступ до Державних будівельних норм України: ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, СН, ВБН. Також представлений каталог статтей.

 Консультант: Ремонт та Будівництво

На сайті розміщено інформацію про застосування сучасних технологій при ремонті та реставрації оселі.

 Науковий вісник будівництва

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів. Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.

 Ремонт в Україні та Світі

На сайті розміщена інформація про будівництво в Україні і в світі. Поради про те як зробити правильно ремонт самому.

 Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві

Науково-технічний збірник, заснований в 2004 році. Виходить як видання Вінницького національного технічного університету. Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ. Доступний архів з 2008 року.