Тематичний інтернет-навігатор

СЛОВНИКИ

 ABBYY Lingvo

На сайті представлено онлайн-словники: російсько-англійський, українсько-англійський, тлумачний український словник та інші.

 Biographical Dictionary - S9.com

На сайті представлений біографічний словник, що містить інформацію про 33000 відомих особистостей з найдавніших часів до сьогодення.

 Dictionary.com

Англомовний онлайн словник пропонує визначення термінів, перевірку орфографії, інформацію про походження слів, приклади, аудіо вимову.

 Ekonomiks.net.ua

Сайт "Словник економiчних термiнiв". Сучасний економічний словник містить понад 10 000 широко поширених економічних термінів і понять, що використовуються в сучасному економічному житті України та країн з ринковою економікою. Економічний словник термінів розрахований на практичних працівників підприємств усіх форм власності, викладачів і студентів вузів, осіб, що цікавляться економічними термінами і поняттями, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економіки.

 Longman English Dictionary Online

Онлайн версія словника англійської мови Longman, що є провідним словником для вивчення англійської мови для будь-якого віку та рівня.

 Macmillan Dictionary and Thesaurus: Free English Dictionary Online

Онлайн словник англійської мови від Macmillan Publishers.

 Mathwords

Англомовний інтерактивний математичний словник містить тлумачення математичних термінів, математичні формули, малюнки, діаграми, таблиці та приклади.

 Online Etymology Dictionary

Онлайн словник містить матеріали з історії та еволюції більше ніж 30 000 слів, включаючи сленг та технічні терміни.

 Oxford Dictionaries

На сайті пропонується комплексний англомовний словник, граматика, головоломки та ігри, перекладні словники з французької, німецької, італійської та іспанської мов.

 Slovnenya

Онлайн проект із створення інтелектуальних багатомовних словників, який було розпочато в 2005 році випускниками Києво-Могилянської академії.

 Sokr.ru - словарь сокращений русского языка

Cловник скорочень, акронімів, абревіатур та складних слів російської мови. Пошук тлумачень скорочень за абревіатурою та описом.

 The Free Dictionary

На сайті містяться тлумачні словники різними мовами: медичний, юридичний, фінансовий, комп'ютерний тощо.

 Translate.Ru

Перший онлайн-перекладач Рунета.

 Vocabulary.com

Освітньо-довідковий Інтернет-ресурс, який надає користувачеві можливість збільшувати словниковий запас англійської мови. Містить тлумачний словник.

 VseslovA

На сайті представлений тлумачний онлайн словник з швидкою навігацією, та швидким пошуком потрібного слова.

 Академічний тлумачний словник української мови

Онлайн-версія "Словника української мови" в 11 томах, який було видано у 1970-1980 роках, і який став першим у історії тлумачним словником української мови.

 Англійсько-українські словники

Довідковий онлайн сервіс призначений для перекладу з англійської мови на українську.

 Библейские словари и энциклопедии on-line

Християнський довідковий онлайн-ресурс надає можливість ознайомитись із статтями з Біблійної Енциклопедії Брокгауза та Біблійного словника Еріка Нюстрема.

 Биологический словарь On-line

Довідкове Інтернет-видання, в основу якого покладено матеріали, виданого у 1989 році "Биологического энциклопедического словаря".

 Всесвітній словник української, білоруської та російської мов

На сайті представленні словники відмінків, синонімів з української, білоруської та російської мови. В подальшому планується залучення інших мов.


 Економічний словник довідник

Економічний словник довідник - в даному економічному словнику через систему економічних законів, категорій відображено закономірності та новітні тенденції розвитку передових країн світу, нові реалії економічного буття Української держави, неупереджено використано надбання світової економічної науки. Словник — довідник буде корисним у формуванні нового типу економічного мислення, а також у практичній діяльності викладачів, аспірантів студентів, бізнесменів, фермерів, працівників державних підприємств і установ, кожної людини.

 Інтернет словник

На сайті надається доступ до перекладних словників для майже кожної існуючої мови.

 Онлайн переводчик текстов

Онлайн перекладач від META.ua.

 Польсько-український електронний словник

Польсько-український елекронний словник, що є результатом співпраці між Інститутом славістики Польської академії наук та Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України у 2005-2009 роках.

 Психологический словарь

Сайт представляє собою інтернет версію виданих на CD-дисках психологічного довідника "Психологія - ідея, вчені, праці" та "Психологія 2000" в серії «Мультимедійна енциклопедія знань» Центрального регіонального відділення РАВ. Психологічний словник містить понад 2500 статей з області психології.

 Рими України

Програмно укладений реєстр українських рим. Сайт стане в нагоді поетам та перекладачам поезії, мовознавцям, а також всім цікавим до українського віршування.

 Російсько-український словник сталих виразів

Онлайн словник містить російські фразеологізми, типові синтаксичні сполуки і їхні українські відповідники. Сталі звороти проілюстровані прикладами.

 Російсько-українські словники

Довідковий онлайн ресурс, що надає можливість перекладу та тлумачення слів. Містить сервіс перевірки правопису.

 Русский биографический словарь

Видання містить російські біографічні статті Енциклопедного Cловника Брокгауза-Ефрона та Нового Энциклопедичного Словника. Вміщує російські біографії та біографії діячів, які мають безпосереднє відношення до Росії. Сайт розрахований на широке коло користувачів.

 Словник

Багатомовний перекладний онлайн словник.

 Словник жарґонної лексики

Онлайн версія словника сучасної жарґонної лексики української мови. Джерельну базу словника склали тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жарґоновживання кінця XX - початку XXI ст.

 Словник зі зварювання

Онлайн-версія українсько-російсько-англійський словника зі зварювання містить близько 12000 найуживаніших науково-технічних термінів зі зварювання та споріднених технологій.

 Словник іншомовних слів

Тлумачний онлайн словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника, синонімічного ряду і мультимедійної ілюстрації.

 Словник скорочень української мови

Онлайн словник скорочень української мови, який містить нові та сучасні скорочення і поповнюєтся щоденно.

 Словник української мови за редакцією Грінченка

Онлайн версія "Словника української мови" за редакцією Б. Д. Грінченка, в якому представлена лексика як літературної мови XIX ст. і фольклору, так і більшості українських діалектів.

 Словник-довідник музичних термінів

Онлайн-версія музичного словника-довідника Ю. Є. Юцевича. Більш ніж 3200 термінів з теорії та історії музики, акустики, музичного виховання, загальної та музичної психології й педагогіки, вокального мистецтва, хорознавства, інструментознавства і практики виконавства, фольклору й етнології.

 Словники он-лайн: орфографічний, тлумачний, синонімів

На сайті надається онлайн доступ до тлумачного, орфографічного словників, українського словника синонімів тощо.

 Словники України on-line

Український лінгвістичний портал.

 Словопедія

Сайт україномовних словників пропонує українські тлумачні словники :"Орфографічний словник української мови", "Фразеологічний словник української мови", "Українсько-російський словник", "Словник іншомовних слів" тощо.

 Фототлумачний словник FOTOMOVA

Онлайн словник української мови в ілюстраціях.

 Циклоп - енциклопедії та словники

На сайті надається доступ до довідників, що містять економічні та юридичні терміни і поняття.


 Яндекс Словари

Переклад слів з російської на основні європейські мови та назад. Автоматичне визначення вихідної мови.