Тематичний інтернет-навігатор

ЕКОНОМІКА

 CUL Online

Онлайн бібліотека навчальної літератури видавництва "Центр учбової літератури". Доступ (частковий - з пробним пакетом, та повний - за передплатою) до видань з аудиту, бухгалтерського та кадрового обліку, фінансів, економіки, менеджменту, маркетингу.


 E-бібліотека Академії (Наукова бібліотека УАБС НБУ)

Електронна бібліотека, створена на сайті Наукової бібліотеки Української академії банківської справи Національного банку україни (м. Суми), надає вільний повнотекстовий доступ до матеріалів академії: періодичних наукових видань, монографій та підручників викладачів, збірників наукових праць і матеріалів конференцій, навчально-методичних матеріалів тощо.


 Economicus.Ru

Сайт освітньо-довідкового проекту з економіки. Портал надає доступ до підручників та словників з економіки, до зібрань електронних матеріалів з історії економічної думки з глибокої давнини до сьогодення.

 EUP.RU - Экономика и управление на предприятиях

На сайті представлена безкоштовна електронна бібліотека (монографії, дисертації, автореферати, конспекти лекцій, книги, статті тощо) за тематикою: фінанси та кредит, оподаткування, оцінка майна, економіка нерухомості тощо.


 Kommersant.org.ua

На сайті розміщена електронна бібліотека статей та книг з економіки та менеджменту, маркетингу, фінансів, історії економічного розвитку країн, інвестицій, історії провідних світових компаній.

 ManagementLib.ru

На сайті представлена бібліотека видань з менеджменту (ділове спілкування, ділові ігри, мистецтво керування, досвід керування інших країн, власна справа, етика ділової людини).

 OECD iLibrary

Онлайн бібліотека Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Бібліотека містить тексти книг організації, статті, робочі документи та статистичні дані. Доступна за підпискою у більш ніж 2 000 організацій світу.


 Баланс

Видавничо-консалтингова компанія «Баланс» (ВКК «Баланс-Клуб») - це один з лідерів на ринку України в сегменті професійних видавництв для бухгалтерів комерційної, агро та бюджетних сфер. Для користування ресурсами сайту потрібно зарееструватися.У вільному доступі архів з 2011 по 2014р.включно.

 Бібліотека економіста

На сайті представлено бібліотеку з економіки, менеджменту, банківської справи, фінансів підприємства тощо.


 Видавництво "Кондор" (Бібліотека ТНЕУ)

На сайті бібліотеки Тернопільського національного економічного університету надається доступ до повнотекстових документів з економіки та суміжних дисциплін від видавництва "Кондор".


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економічні науки"

Збірник належить до переліку наукових видань, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт з економічних наук.


 Економіка розвитку. Харківський національний економічний університет.

Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 Електронна економічна бібліотека

На сайті розміщено електронну бібліотеку підручників, навчальних посібників, наукових статей з питань економіки, фінансів, оподаткування, міжнародної торгівлі, митної справи, інституційної економіки, менеджменту, маркетингу, економіко-математичного моделювання тощо.

 Збірник наукових праць "Управління розвитком"

На сайті представлений збірник наукових праць Харківського національного економічного університету. Управління розвитком - міжнародний рецензований науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 Электронная библиотека Grebennikon

На сайті розміщено електронну бібліотеку Видавничого дому "Гребенников": науково-практичні статті з маркетингу, менеджменту, фінансів та управління персоналом, які публікувалися у спеціалізованих журналах.

 Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам

На сайті проекту надається доступ до книг з бізнесу та фінансів в повнотекстовому форматі.

 Электронные учебники по экономике

На сайті представлено електронну бібліотеку з економіки, менеджменту, банківської справи, фінансів підприємства тощо.