Тематичний інтернет-навігатор

ІСТОРІЯ

 American Memory

На сайті "Пам'ять Америки" надається вільний доступ через Інтернет до рукописів, звукозаписів, зображень, відеоматеріалів, гравюр, карт і нот, які документують американську спадщину. Матеріали зібрано із колекцій Бібліотеки Конгресу США та інших установ для відображення літописних історичних подій, людей, місць і ідей, які сформували Америку. Ресурс орієнтований на вільний доступ широких верств населення до матеріалів для освіти.


 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Віртуальна бібліотека Мігеля де Сервантеса була організована та підтримується Університетом Аліканте (Іспанія). Вона надає відкритий доступ до одного з найбільших сховищ оцифрованих іспаномовних історичних текстів.

 Bibliotheca Chersonessitana

На сайті представлені цифрові копії старовинних видань з історії та археології Криму.


 Google Cultural Institute

Проект Google, в якому зібрано важливі матеріали з історії та мистецтва у цифровому форматі. Музеї з понад 40 країн світу надали для проекту фотографії, відео, рукописи та документи, понад 40 000 високоякісних зображень своїх експонатів – відомих полотен, скульптур, меблів тощо.

 Historic.ru: Всемирная история

На сайті представлена цифрова бібліотека, що охоплює історію людства - від Первісної епохи до XX століття, а також матеріали з методології історії. Сайт містить енциклопедії, книги та статті, історичні мапи.

 Nineteenth-Century Serials Edition

На сайті вільний доступ до текстів шести газет дев'ятнадцятого століття. Щомісячний Monthly Repository of Theology and General Literature(1806-1837), Northern Star (1838-1852), Leader (1850-1860), English Woman's Journal (1858-1864), Tomahawk (1867-1870), Publishers' Circular (1880-1890).


 Treasures

Проект об’єднує історичні матеріали, дотичні до формування австралійської нації. Віртуальна експозиція містить документи (рукописи, карти, малюнки, картини) пов'язані з історією та культурою Австралії.

 Византия

На сайті зібрано інформацію про події з історії Візантійської імперії від часів Костянтина до її падіння в 1453 році, факти з життя Юстиніана Великого, з історії династії Іраклія, Македонської династії, епохи Каменіта, хрестових походів і завоювання Константинополя. Представлена електронна бібліотека з анотаціями,змістом, відомостями про авторів.

 Военная литература

На сайті «Военная литература» представлені: архівні матеріали, мемуари, військові дослідження, проза і поезія, біографічні роботи, статті тощо.

 Восточная Литература - библиотека текстов Средневековья

На сайті надається доступ до перекладених середньовічних джерел з історії Сходу та Заходу. Повнотекстові матеріали в РDF форматі.

 Генеалогия Рюриковичей

Сайт присвячено нащадкам князя Рюрика. Підібрано генеалогію, яка складається з більше ніж 10 тис. осіб від Рюрика до сьогоднішніх представників династії. Представлено генеалогічні таблиці та родословні розписи, портрети, фотографії.

 Глобал Фолио. Портал тематических интернет-библиотек

На сайті публікуються повні зібрання творів античних авторів російською мовою, матеріали та дослідження з історії античності, середньовічні хроніки, гербовники та монографії з історії середньовіччя.

 Древнерусские берестяные грамоты

Матеріали сайту вперше в повному обсязі представляють в мережі Інтернет найцінніше історичне та лінгвістичне джерело - давньоруські грамоти на бересті XI-XV ст.

 Електронний архів українського визвольного руху

Спільний проект Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету ім. І. Франка та Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", покликаний забезпечити відкритий доступ до електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX ст.


 Интернет-проект "1812 год"

Інтернет-проект присвячений війні 1812 року. На сайті представлено розділ "Бібліотека", який містить повнотекстові версії мемуарів і листів, науково-історичної літератури, художніх творів тощо. Портал буде цікавим для широкого кола користувачів.

 История мира. История России и мировая история

Науково- пізнавальний історичний ресурс присвячений всесвітній історії та історії Росії. На сайті надається доступ мап та повних текстів, представлені фото та відео матеріали.

 История. Карты

Хостинг призначений для "вічного" безкоштовного зберігання карт, фотографій, малюнків історичної тематики з можливістю їх публікації на форумах, блогах, чатах, дошках оголошень і інших Інтернет-ресурсах.

 Ізборник

Сайт "Ізборник" надає доступ до матеріалів з історії України IX-XVIII сторіччя: першоджерела та інтерпретації, електронна бібліотека давньої української літератури, українські літописи, хроніки, житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори тощо.


 Історія цивілізацій

На сайті публікуються історичні відомості з всесвітньої історії та історії України, від давніх часів до сьогодення.

 Мировая культура

Світова культура представлена на сторінках сайту в контексті історії. У короткому викладі можна ознайомитися з визначними особистостями різних епох, а також з історією розвитку людства і цивілізації. Сайт буде цікавий широкому колу користувачів.

 Нариси Історії України

На сайті надається доступ до повних текстів праць з історії України (у форматі pdf).

 Особенности материального быта скифов

На сайті представлено інформацію про матеріальний побут скіфів та меотів, скіфські міфи, епос тощо.

 Старые газеты

Проект включає оцифровані архіви радянських газет. Документи, представлені у форматах HTML і DjVu, доступні для безкоштовного перегляду та скачування. Всього газет 1662 шт.


 Україна - історія держави

На сайті розміщено літописи, мапи, відомості про визначні події та відомих постатей в українській історії. Проект "Україна - історія держави" - створений для популяризації історії України, як основного чинника виховання молоді та створення громадянського суспільства.

 Українська історична бібліотека

На сайті розміщені повнотекстові матеріали з історичної тематики.