Тематичний інтернет-навігатор

БІБЛІОТЕКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

 Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного

Офіційний сайт Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного, яка виконує функції галузевого депозитарію літератури з питань будівництва та архітектури; галузевого центру з міжбібліотечного абонементу з питань будівництва та архітектури; методичного центру для бібліотек та інформаційних структур будівельного комплексу України; науково-просвітницького та культурного центру для фахівців будівельного комплексу України.

 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України

Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України.

 Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)

Офіційний сайт Державної науково-технічної бібліотеки (ДНТБ) України у Києві - комплексного бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького, науково-методичного та репродукційно-видавничого центру, що сприяє розвитку науково-технічної сфери держави.

 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

Офіційний сайт Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника - однієї з найбільших за обсягом фондів книгозбірень України, потужного науково-інформаційний центру.

 Національна бібліотека України для дітей (Київ)

Офіційний сайт Національної бібліотеки України для дітей Києві - національного книгосховища дитячої літератури, наукового, довідково-бібліографічного, інформаційного і консультаційного центру для спеціалізованих дитячих, шкільних і сільських бібліотек, що обслуговують дітей.

 Національна історична бібліотека України (Київ)

Офіційний сайт Національної історичної бібліотеки України - єдиної в державі спеціалізованої бібліотеки з питань історії, суміжних історичних дисциплін та історичного краєзнавства.

 Національна наукова медична бібліотека України (Київ)

Офіційний сайт Національної наукової медичної бібліотеки України - провідного науково-інформаційного закладу медичної науки і охорони здоров'я, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування практикуючих лікарів, викладачів та студентів медичних ВНЗ, науковців, які проводять дослідження в галузі медицини та суміжних наук.

 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук

Сайт Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України – головної національної книгозбірні сільськогосподарської та лісогосподарської літератури, провідної галузевої бібліотеки-депозитарію.

 Національна парламентська бібліотека України (Київ)

Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки України - загальнодоступної установи з універсальними за змістом фондами, яка обслуговує найширші верстви населення.

 Одеська національна наукова бібліотека

Офіційний сайт Одеської національної наукової бібліотеки - найстарішої публічної бібліотеки та, водночас, сучасного наукового, інформаційного, культурно-освітнього центру держави.

 Україна : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського - найбільшої бібліотеки та головного науково-інформаційного центру держави, однієї з десяти найбільших національних бібліотек світу.

 Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка

Офіційний сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка - однієї з найстаріших та найбільших за обсягом фондів бібліотек України.

 Центральная государственная научно-техническая библиотека горно-металлургического комплекса Украины (Днепр)

Офіційний сайт Державної установи "Центральна науково-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України" (ДУ "ЦГНТБ ГМК України"), що є галузевим координаційним центром бібліотечно-бібліографічного обслуговування фахівців промисловості України та методичного керівництва роботою науково-технічних бібліотек підприємств і організацій галузі, галузевим депозитарієм, регіональним центром системи МБА.