Тематичний інтернет-навігатор

УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 Аскания-Нова Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства Національної академії аграрних наук України.

 Біосферний заповідник "Асканія-Нова" Національної академії аграрних наук України

На сайті представлено інформацію про структуру, історію, публікації, діяльність, новини та фотогалерею Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України.

 Волинський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Волинського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України - одного з провідних центрів сільскогосподарської науки країни.

 Інженерно-технологічний інститут “Біотехніка” Національної академії аграрних наук України.

Сайт Інженерно-технологічного інституту “Біотехніка” Національної академії аграрних наук України.

 Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України - провідної в країні науково-дослідної установи з питань визначення засад державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, економіки природокористування, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

 Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича Національної академії аграрних наук України

Сайт Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" Національної академії аграрних наук України.

 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України містить інформацію про діяльність, структуру, публікації, семінари, стандарти та наукові розробки інституту.

 Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України - провідної науково-дослідної установи у галузі тваринництва та ветеринарної медицини, головного науково методичний центр в Україні з питань фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.

 Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України - науково-дослідної установи з питань вивчення, прогнозування і попередження інфекційних і незаразних захворювань тварин, розробки і впровадження високоефективних діагностичних, лікувальних і профілактичних препаратів, сучасних технологій, котрі забезпечують стійке ветеринарне благополуччя тваринництва країни.

 Інститут виноградства і виноробства ім. В. Е. Таірова Національної академії наук України

Сайт Національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова” Національної академії аграрних наук України.

 Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України.

 Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України.

 Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України - провідної науково-дослідної установи півдня країни, яка працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях.

 Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України

На сайті Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України розміщені рубрики : "Про інститут", "Напрямки досліджень", "Наукові праці". Інститут займається створенням нових високопродуктивних сортів картоплі з комплексом господарськи цінних ознак, виробництвом та постачанням високоякісного елітного матеріалу картоплі сортів селекції інституту.

 Інститут кормів та сільского господарства Національної академії аграрних наук України

Науковий портал Інституту кормів та сільского господарства Поділля Національної академії аграрних наук України, який працює над збільшенням виробництва кормів та підвищенням продуктивності тваринництва для вирішення проблеми продовольчої безпеки країни.

 Інститут лубяних культур Національної академії аграрних наук України

Сайт Дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України.

 Інститут масличних культур Національної акадімії аграрних наук України

Офіційний сайт Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України.

 Інститут обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України. Інститут займається виконанням науково-дослідних робіт, розробкою методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в аграрному секторі.

 Інститут овочiвництва i баштанництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту овочiвництва i баштанництва Національної академії аграрних наук України.

 Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.

 Інститут птахівництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту птахівництва Національно академії аграрних наук України, яка виконує функції головної галузевої науково-дослідної установи з питань птахівництва і селекційного центру зі створення вітчизняних порід, ліній, кросів і популяцій птиці.

 Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України - головної наукової установи, що визначає та розробляє перспективні напрями розвитку рибного господарства, координує та здійснює методичне керівництво науково-дослідними роботами з рибництва та рибальства на внутрішніх водоймах.

 Інститут рису Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту рису Національної академії аграрних наук України - науково-консультаційного координуючого центру з вирощування рису, забезпечення рисосійних господарств високоякісним насінням, надання методичної допомоги з впровадження нових технологій вирощування рису для одержання високих врожаїв.

 Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України.

 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України, який займається розробкою теоретичних основ селекції польових культур, формуванням та веденням банку генетичних ресурсів рослин України, створенням нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур тощо.

 Інститут садівництва Національної академії аграрних наук Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Інституту спеціалізується на створенні нових сортів плодових і ягідних культур, удосконаленні технологій вирощування безвірусного садивного матеріалу, плодів і ягід, розробці технічних засобів по догляду за садами, ягідниками та розсадниками тощо.

 Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України.

 Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

 Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України.

 Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України - провідниого центру із селекції кукурудзи і сорго в країні.

 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії наук України. Інститут координує, організовує і проводить наукові дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології, сприяє впровадженню результатів досліджень у виробництво.

 Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України.

 Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідницька станція Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України

Сайт Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України.

 Мелітопольська дослідицька станція садівництва імені М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України".

Сайт Державного підприємства "Дослідне господарство "Мелітопольське" Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України".

 Національна академія аграрних наук України

Сайт Національної академії аграрних наук України, головним завданням якої є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу України: проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, розроблення наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу, використання яких має сприяти збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.

 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук

Сайт Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України – головної національної книгозбірні сільськогосподарської та лісогосподарської літератури, провідної галузевої бібліотеки-депозитарію.

 Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» є головною науковою установою ветеринарного профілю Національної академії аграрних наук України. Наукова діяльність, фундаментальні дослідження вчених інституту, впровадження у виробництво інновацій, результатів науково-дослідної роботи у формі практичних пропозицій, рекомендацій, інструктивних матеріалів та препаратів спрямовані на успішну боротьбу із захворюваннями сільськогосподарських і домашніх тварин та отримання біологічно й екологічно безпечної та якісної продукції тваринництва.

 Національний науковий центр Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України

Офіційний науковий портал Інституту землеробства Національної академії аграрних наук України.

 Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Національної академії аграрних наук України

Сайт Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" Національної академії аграрних наук України.

 Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" Національної академії аграрних наук України

Сайт Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" Національної академії аграрних наук України. Центр координує науково-дослідні роботи з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

 Південна сільськогосподарська дослідна станція Інституту південного овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук України

Сайт Південної сільськогосподарської дослідної станції Інституту південного овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук України.

 Селекційно-генетичний інститут Національної академії аграрних наук України

Сайт Селекційно-генетичного інституту Національної академії аграрних наук України - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення.