Тематичний інтернет-навігатор

УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка національної академії медичних наук України". На сайті представлена електронна версія журналу «Ортопедия, травматология и протезирование».

 Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України" - науково-дослідної установи з проблеми гастроентерології з дослідницькою і клінічною базою, де проводиться вивчення поширення, етіології і патогенезу хвороб органів травлення, розробляються методи їх діагностики, хірургічного і терапевтичного лікування. У 2013 році відкрито відділення педіатричної гастроентерології. Крім того, функціонують 4 наукових лабораторії – імунології і мікробіології, патофізіології, морфології і біохімії. На сайті також представлений збірник наукових праць «Гастроентерологія». Архів з 2013 року.

 Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут гематології та трансфузіології Національної медичної академії наук України". На сьогодні інститут є багатопрофільною науково-дослідною установою, до основних напрямків наукової діяльності якого відносяться: вивчення етіології та патогенезу захворювань системи крові, кровотворної та лімфоїдної тканини; розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики і лікування гематологічних захворювань тощо. На сайті представлений повнотекстовий збірник наукових праць «Гематологія і переливання крові».

 Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України", завданням якої є розробка і впровадження новітніх генних та клітинних технологій для фундаментальної науки та практичної медицини.

 Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова Національної академії медичних наук України

Cайт Державної установи "Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України, наукова діяльність якої має три основних напрямки: біологія старіння, клінічна геронтологія та геріатрія, соціальна геронтологія та герогігієна. На сайті представлений архів новин з 2007 року.

 Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України

Cайт Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва Національної академії медичних наук України, основними напрямками діяльності якого є: еколого-гігієнічна безпека України, еколого-гігієнічні проблеми аварії на ЧАЕС, гігієнічні проблеми охорони атмосферного повітря, води, ґрунту та утилізації промислових і комунальних відходів, гігієнічні проблеми регіонального планування територій України, будівництва та експлуатації житлових і громадських споруд та інше.

 Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України

Cайт Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України - провідної в Україні науково-дослідної установи в галузі ендокринології, бази для підготовки аспірантів, клінічних ординаторів, захисту докторських і кандидатських дисертацій тощо.

 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України

Офіційний сайт Державної Установи "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України". Сьогодні Інститут - головна наукова установа, яка визначає науково-обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя країни, стратегію та тактику боротьби з інфекційними хворобами. Інститут є провідним закладом з вивчення вірусних,бактерійних та паразитарних хвороб, в тому числі вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, інфекцій тощо. На сайті представлений повнотекстовий журнал "Профілактична медицина". Архів з 2013 року.

 Інститут загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут загальної та невідкладної хірургії Національної академії медичних наук України".

 Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України

Офіційний сайт Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України". Інститут є клінічною базою кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії піспядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. З 2000 р. на базі інституту видається "Український ревматологічний журнал".

 Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України" - головної в країні наукової установи в галузі радіології, дозиметрії та метрології іонізувального випромінення. Також портал вміщує повнотекстовий архів "Українського радіологічного журналу" з 2001 року.

 Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Національної академії медичних наук України". Також представлений архів номерів з 2010 року "Вестника неотложной и восстановительной медицины".

 Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України". Портал вміщує повнотекстовий архів номерів журналу "Український Вісник психоневрології" з 2007 року.

 Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України

Офіційний сайт Інституту нейрохiрургiї iмені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України. На порталі представлений архів журналу "Український нейрохірургічний журнал" з 2000 року.

 Інститут нефрології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України" - головної установи з проблем нефрології та діалізу в державі. На сьогодні до складу Інституту входять: клініка, відділи нефрології та діалізу, еферентних технологій, дитячої нефрології, науково-організаційної та патентно-ліцензійної роботи, лабораторії біохімії, імунології, мікробіології, патоморфології тощо. На сайті представлений архів номерів з 2009 року "Українського журналу нефрології та діалізу".

 Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України

Сайт Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України - багатофункціонального провідного науково-дослідного закладу, який сьогодні є головною установою по вирішенню проблем підвищення ефективності діагностики, лікування і профілактики захворювань ЛОР-органів та визначенню перспектив розвитку всієї галузі отоларингології в Україні. Портал вміщує повнотекстовий архів журналів з отоларигології.

 Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України

Сайт Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України. На порталі статті та книги доступні для завантаження. Також можна ознайомитись з архівом "Українського журналу дитячої ендокринології". На сайті надається можливість пошуку повнотекстових статтей по українським ВАКівским та науковим російським журналам.

 Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Филатова Національної академії медичних наук України

Офіційний сайт Державного підприємства "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України". Інститут в даний час являє собою провідну установу України, яка здійснює науково-дослідну, клінічну, організаційно-методичну та освітню діяльність з проблем офтальмології. Дисертації та автореферати представлені в повнотекстовому форматі.

 Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України".

 Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України" - головної науково-дослідної установи в країні у галузі охорони здоров'я матері і дитини. В інституті проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних проблем збереження здоров’я дітей та жінок.

 Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України". Також представлений архів з 2008 року науково-практичного журналу "Проблеми ендокринної паталогії" та повнотекстова база авторефератів та дисертацій.

 Інститут травматалогії та ортопедії Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут травматалогії та ортопедії Національної академії медичних наук України".

 Інститут урології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут урології" Національної академії медичних наук України, основними напрямками роботи якої є: розвиток медичної науки в області урології, онкоурології, сексопатології, розробка та впровадження нових методів профілактики, діагностики та лікування захворювань нирок, підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації лікарів.

 Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України". Основою діяльності Інституту є фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин на різних рівнях організації живої матерії - молекулярному, клітинному, тканинному, а також в органах та організмі в цілому.

 Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних наук України". Центр впроваджує інноваційних технологій лікування нейросудинної паталогії.

 Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України

Сайт Державної установи "Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України". Новими перспективними напрямками наукової та клінічної діяльності є: подальше вивчення особливостей патогенезу, клінічного перебігу, діагностики та лікування поєднаної патології внутрішніх органів, вивчення поліморфізму генів-предикторів розвитку патології внутрішніх органів та чутливості до лікарських засобів; розробка і впровадження єдиної методології наукових досліджень.

 Національна академія медичних наук України

Офіційний сайт Національної академії медичних наук України. На сайті представлений "Науковий журнал МОЗ України" в повнотекстовому форматі з2012 року, журнали НАМН України - з 2003 року та "Наука і практика"- міжвідомчий медичний журнал- з 2013року.

 Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України

На сайті представлена інформація про структуру, історію, публікації, діяльність, новини Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Національної академії медичних наук України. Інститут є закладом в якому розробляються і впроваджуються передові технології охорони здоров’я . Це перевірена часом школа вітчизняної кардіохірургії, яка відповідає найвищому сучасному рівню наукових досліджень, медичної допомоги і підготовки кадрів.

 Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України

На сайті Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України представлена інформація про структуру, діяльність та функції інституту. Сьогодні інститут – головний науково-дослідний заклад в Україні з проблем фтизіатрії і пульмонології. Наукові підрозділи оснащені сучасною науково-дослідною апаратурою, зокрема, для проведення діагностики захворювань органів дихання – рентгенологічними, функціональними, ультразвуковими, ендоскопічними, мікробіологічними, біохімічними, імунологічними, цитологічними і патоморфологічними методами на світовому рівні. Інститут має власну експериментальну базу для проведення досліджень на дрібних лабораторних тваринах. На сайті представлені повнотекстові журнали інституту та монографії з можливістю завантаження.

 Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України

Офіційний сайт Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України. Напрямки наукових досліджень колективу Інституту: Вдосконалення методів діагностики, розробка та впровадження нових технологій надання хірургічної допомоги при патології органів травлення, дослідження особливостей функціонування аутотрансплантатів складних комплексів тканин та розробка методів підвищення частоти їх приживання і ефективної функціональної адаптації тощо.