Тематичний інтернет-навігатор

УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України

Сайт Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України.

 Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, який сприяє розвитку вищої освіти відповідно до національних пріоритетів і світових стандартів шляхом здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, надає консультаційну та науково-експертну підтримку, а також професійну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для органів державної влади та інституцій вищої освіти.

 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, діяльність якого спрямована на проведення фундаментальних і прикладних досліджень з розв’язання актуальних створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

 Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, завданням якого є поліпшення науково-методичного та організаційно-спонукального забезпечення функціонування системи виявлення, розвитку і підтримки дітей і молоді, що проявляють різні види обдарованості, в реальному соціально-економічному та освітньому просторі України.

 Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України – однієї з провідних науково-дослідних установ, яка забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій.

 Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Інститут забезпечує науково обґрунтоване функціонування освітнього середовища, яке пов’язане з вихованням та розвитком особистості в дошкільний і шкільний періоди її життєдіяльності.

 Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

 Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

 Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Сайт Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України - провідної наукової установи, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

 Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Сайт Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

 Національна академія педагогічних наук України

Сайт Національної академії педагогічних наук України, яка займається розробкою теоретичниї і практичних проблем виховання, соціалізації особистості, її життєвого самовизначення та реалізації впродовж життя в умовах сучасного суспільства.

 Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України

Сайт Педагогічного музею України Національної академії педагогічних наук України.

 Психологічна служба системи освіти України Національної академії педагогічних наук України

Сайт Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України.

 Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Сайт Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України - головного навчально-наукового та дослідницького центру післядипломної педагогічної освіти країни.