Тематичний інтернет-навігатор

НАЦІОНАЛЬНІ УНІВЕРСИТЕТИ УКРАЇНИ

 Білоцерківський національний аграрний університет

Офіційний сайт Білоцерківського національного аграрного університету.

 Вінницький нацiональний технічний університет

Офіційний сайт Вінницького нацiонального технічного університету.

 Вінницький національний аграрний університет

Офіційний сайт Вінницького національного аграрного університету.

 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Офіційний сайт Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Офіційний сайт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Офіційний сайт Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Офіційний сайт Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Офіційний веб-сайт Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Офіційний сайт Донецького національного медичного університету імені Максима Горького.

 Донецький національний технiчний університет

Офіційний сайт Донецького національного технічного університету.

 Донецький національний університет

Офіційний сайт Донецького національного університету.

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Офіційний сайт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

 Житомирський національний агроекологічний університет

Офіційний сайт Житомирського національного агроекологічного університету.

 Запорізький національний технічний університет

Офіційний сайт Запорізького національного технічного університету.

 Запорізький національний університет

Офіційний сайт Запорізького національного університету.

 Івано-Франківський національний медичний університет

Офіційний сайт Івано-Франківського національного медичного університету.

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Офіційний сайт Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Офіційний сайт Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Офіційний сайт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. На сайті КНЕУ ви знайдете інформацію про факультети, кафедри, правила прийому до університету та до магiстратури.

 Київський національний лінгвістичний університет

Офіційний сайт Київського національного лінгвістичного університету. КНЛУ - провідний навчальний та науково-методичний центр з підготовки викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців з іноземної філології.

 Київський національний торговельно-економічний університет

Офіційний сайт Київського національного торговельно-економічного університету.

 Київський національний університет будівництва і архітектури

Офіційний сайт Київського національного університету будівництва і архітектури. Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Офіційний сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка. КНУ - науковий центр України. Величезна кількість факультетів та відділень, багато наукових здобутків.

 Київський національний університет культури і мистецтв

Офіційний сайт Київського національного університету культури і мистецтв.

 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

 Київський національний університет технологій і дизайну

Офіційний сайт Київського національного університету технологій і дизайну.

 Кіровоградський національний технічний університет

Офіційний сайт Кіровоградського національного технічного університету.

 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Офіційний сайт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 Криворізький національний університет

Офіційний сайт Криворізького національного університету.

 Луганський національний аграрний університет

Офіційний сайт Луганського національного аграрного університету.

 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Офіційний сайт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Луцький національний технічний університет

Офіційний сайт Луцького національного технічного університету.

 Львiвська нацiональна академiя мистецтв

Сайт Львівської національної академії мистецтв, яка займається професійною підготовкою і вихованням творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва.

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Офіційний сайт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Офіційний сайт Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

 Львівський національний університет імені Івана Франка

Офіційний сайт Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Офіційний сайт Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сайт розміщує інформацію про університет, структуру унiверситету, для абiтурiєнтiв, міжнародну діяльність, наукову роботу, асоціацію випускників, державнi закупiвлi, новини тощо.

 Національна академія внутрішніх справ України

Офіційний сайт Національної академії внутрішніх справ. На сайті представлена інформація про структуру ВНЗ, правила вступу і методичні матеріали, бібліотека, каталог юридичних ВНЗ України, лінки на юридичні ресурси.

 Національна академія державного управління при Президентові України

Офіційний сайт Національної академії державного управління при Президентові України.

 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Офіційний сайт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Офіційний сайт Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Офіційний сайт Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 Національна академія прокуратури України

Офіційний сайт Національної академії прокуратури України.

 Національна академія статистики, обліку та аудиту

Офіційний сайт Національної академії статистики, обліку та аудиту.

 Національна академія управління

Офіційний сайт Національної академії управління.

 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Офіційний сайт Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

 Національна металургійна академія України

Офіційний сайт Національної металургійної академії України.

 Національний авіаційний університет

Сайт Київського Національного авіаціонного університету, у складі якого сімнадцять інститутів, сім коледжів, технікум, два ліцеї, центр повітряного та космічного права, Європейські регіональні центри Міжнародної організації цивільної авіації (IСАО), єдиний в світі навчальний ангар, навчальний аеродром, радіополігон та полігон авіаційної наземної техніки, аеродинамічний та тренажерний комплекси.

 Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Офіційний сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" - одного з провідних навчальних закладів, що випускає фахівців в області розробки і виробництва авіаційної та космічної техніки.

 Національний гірничий університет

Офіційний сайт Національного гірничого університету.

 Національний лісотехнічний університет України

Офіційний сайт Національного лісотехнічного університету України.

 Національний медичний університет імені акад. О. О. Богомольця

Офіційний сайт Національного медичного університету ім. акад. О. О. Богомольця.

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Офіційний сайт Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Офіційний сайт Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Офіційний сайт Національного технічного університету "Харківського політехнічного інституту".

 Національний транспортний університет

Офіційний сайт Національного транспортного університету. Також на сайті представлений Електронний архів журналу Вісник Національного транспортного університету з 2012 року.

 Національний університет біоресурсів і природокористування України

Офіційний сайт Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 Національний університет водного господарства та природокористування

Офіційний сайт Рівненського Національного університету водного господарства та природокористування.

 Національний університет державної податкової cлужби України

Офіційний сайт Ірпінського Національного університету державної податкової cлужби України.

 Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Офіційний сайт Київського Національного університету "Києво-Могилянська академя".

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Офіційний сайт Миколаївського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 Національний університет "Львівська політехніка"

Офіційний сайт Національного університету "Львівська політехніка".

 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Офіційний сайт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

 Національний університет "Одеська юридична академія"

Офіційний сайт Національного університету "Одеської юридичної академії".

 Національний університет "Острозька академія"

Офіційний сайт Національного університету "Острозька академія".

 Національний університет фізичного виховання і спорту України

Офіційний сайт Київського Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 Національний університет харчових технологій

Офіційний сайт Київського Національного університету харчових технологій - одного з найстаріших навчальних закладів нашої країни, що готує фахівців для всіх галузей харчової і переробної промисловості. На сайті представлений eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій для накопичення, систематизації і зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також розповсюдження цих матеріалів в цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій в середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

 Національний університет цивільного захисту України

Сайт Національного університету цивільного захисту України - вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також на сайті університету представлені Збірки наукових праць в повнотектовому форматі та реферативний огляд видань університету.

 Національний фармацевтичний університет

Офіційний сайт Харківського Національного фармацевтичного університету.

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Офіційний сайт Харківського Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Офіційний сайт Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова.

 Одеська національна академія харчових технологій

Офіційний сайт Одеської національної академії харчових технологій.

 Одеська національна морська академія

Офіційний сайт Одеської національної морської академії.

 Одеський національний економічний університет

Офіційний сайт Одеського національного економічного університету.

 Одеський національний медичний університет

Офіційний сайт Одеського національного медичного університету.

 Одеський Національний морський університет

Офіційний сайт Одеського Національного Морського університету.

 Одеський національний політехнічний університет

Офіційний сайт Одеського національного політехнічного університету.

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Офіційний сайт Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Офіційний сайт Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Офіційний сайт Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Офіційний сайт Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Офіційний сайт Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 Сумський національний аграрний університет

Офіційний сайт Сумського національного аграрного університету.

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Офіційний сайт Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Офіційний сайт Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

 Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя

Офіційний сайт Тернопiльського національного технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя.

 Тернопільський національний економічний університет

Офіційний сайт Тернопільського національного економічного університету.

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 Ужгородський національний університет

Офіційний сайт Ужгородського національного університету.

 Уманський національний університет садівництва

Офіційний сайт Уманського національного університету садівництва.

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Офіційний сайт Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

 Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Офіційний сайт Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Офіційний сайт Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 Харківський національний медичний університет

Офіційний сайт Харківського національного медичного університету.

 Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Офіційний сайт Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Офіційний сайт Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

 Харківський національний університет будівництва та архітектури

Офіційний сайт Харківського національного університету будівництва і архітектури

 Харківський національний університет внутрішніх справ

Офіційний сайт Харківського національного університету внутрішніх справ.

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Офіційний сайт Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Офіційний сайт Харківської національної академії міського господарства.

 Харківський національний університет радіоелектроніки

Офіційний сайт Харківського національного університету радіоелектроніки.

 Херсонський державний аграрний університет

Офіційний сайт Херсонського державного аграрного університету (ДВНЗ "ХДАУ") – одного з провідних вищих навчальних закладів на півдні України, який готує фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

 Херсонський національний технічний університет

Офіційний сайт Херсонського національниого технічного університету.

 Хмельницький національний університет

Офіційний сайт Хмельницького національного університету.

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Офіційний сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Офіційний сайт Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Офіційний сайт Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

 Чернігівський національний технологічний університет

Офіційний сайт Чернігівського національного технологічного університету.