Тематичний інтернет-навігатор

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

 American Library Association

Сайт Американської бібліотечної асоціації (ALA) надає інформацію про асоціацію, її новини, події та популяризує ресурси для її членів, бібліотекарів і користувачів бібліотек.

 International Federation of Library Associtations and Institutions

Сайт Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) - провідної організації, що представляє інтереси бібліотечних та інформаційних служб та їх користувачів.

 National Climate Change and Wildlife Science Center

Сайт Національного наукового центру змін клімату і дикої природи, який забезпечує інструментами та інформацією, необхідними для розробки і запуску стратегій управління, спрямованих на вплив змін клімату на рибу, диких тварин та середовища їх проживання.


 Ассоциация государственных научных центров Российской Федерации

Сайт Асоціації державних наукових центрів "НАУКА", яка об'єднує 48 наукових організацій, розташованих у 7 субъектах РФ.

 Вебометрический рейтинг научных учреждений России

Інформаційна система вебометричного ранжування онлайн-ресурсів наукових установ Росії.

 Ведущие научные организации России

Офіційний сайт Національного реєстру "Провідні наукові організації Росії".

 Институт физики высоких энергий

Сайт Інституту фізики високих енергій - одного з провідних центрів Російської Федерації в галузі фізики високих енергій і фізики частинок.

 Казанский Научный Центр РАН

Сайт Російської Федеральної державної бюджетної наукової установи "Казанський науковий центр Російської академії наук".

 Национальный центр научно-технической информации Республики Казахстан

Офіційний сайт Національного центру науково-технічної інформації (Казахстан), який займається питаннями створення державних ресурсів науково-технічної інформації, вивченням інформаційних потреб, забеспеченням науково-технічною інформацією науковців та спеціалістів і наданням доступу користувачів до вітчизняних та зарубіжних джерел інформації.

 Российская книжная палата

Офіційний сайт російського національного агентства, яке здійснює бібліографічний та статистичний облік видань, що випускаються на території Російської Федерації, архівне збереження видань, проведення міжнародної стандартної нумерації творів друку та наукові дослідження у галузі книжкової справи.

 СО РАН

Офіційний сайт Сибірського відділення Російської академії наук.

 Совет молодых ученых Российской академии наук

Офіційний сайт Ради молодих вчених Російської академії наук - постійно діючого молодіжного органа при Президії Російської академії наук.