Тематичний інтернет-навігатор

ЕЛЕКТРОННІ РЕПОЗИТОРІЇ

 AgEcon

На сайті представлений відкритий репозиторій повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, який містить робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті.


 AMS Publications

На сайті представлені публікації Американського математичного товариства у вільному доступі (книги, журнали, реферати та огляди з вищої математики).
 ARRChNU

Academic Research Repository at the ChNU - науковий репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що надає доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 CEEMaR

Central and Eastern European Marine Repository - тематичний цифровий репозиторій, який надає доступ до праць, що охоплюють теми солоного та прісного середовища морів Східної та Центральної Європи.


 Centre for the Anthropos dspace

АНТРОПОС - відкритий електронний проект Центру гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти.


 Cogprints

Cognitive Science EPrint Archive - відкритий репозитарій з когнітивних наук (психологія, нейрологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія).


 Data repositories

Перелік сховищ та баз даних відкритих електронних ресурсів з багатьох розділів знання, є частиною каталогу з відкритим доступом Open Directory Access.


 Dissonline

На сайті розміщено електронний архів кандидатських, докторських дисертацій, захищених в Німеччині. Підтримується Національною Бібліотекою Німеччини. Понад 60 тис. дисертацій і докторських робіт.


 DPLA

На сайті представлена Публічна електронна бібліотека Америки, яка об'єднує багатство американських бібліотек, архівів і музеїв, і робить їх у вільному доступі для всього світу.


 DSpace at library NPU Dragomanova.

На сайті розміщений електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.


 DSpace at TNPU

На сайті розміщений архів, який містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ.


 E-LIS

На сайті представлений найбільший репозитарій електронних публікацій з бібліотечних та інформаційних наук.


 e-NUOLAIR-репозитарій (архів) Національного університету "Одеська юридична академія"

Репозитарій Національного університету "Одеської юридичної академії", накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів.


 eaDNURT

На сайті розміщений електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна надає безкоштовний повнотекстовий доступ до публікацій наукового, освітнього та методичного призначення, що створені викладачами, науковцями, аспірантами та студентами університету.


 eaNUPh

Електронний архів Національного фармацевтичного університету – відкритий архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, аспірантами та студентами університету. Електронний архів створений з метою забезпечення вільного доступу до освітніх матеріалів та результатів наукових досліджень, підвищення рівня цитування публікацій науковців університету.


 eaUMSA електронний архів – репозитарій Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

Репозитарій ВДНЗУ «УМСА» - це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, іншими працівниками вишу та студентами. Репозитарій є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура Репозитарію складається з тематичних фондів та назв (фондів) будь-яких структурних підрозділів академії у кореневому каталозі. Кожен фонд має зібрання наукових та навчально-методичних видань тощо.

 eKhNUIR

Electronic Kharkiv National University Institutional Repository (Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) містить публікації наукових праць (статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки) викладачів, співробітників та студентів університету.


 eKMAIR

На сайті представлений електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія", який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з богатьох галузей знання.


 ElAr UIPA

Electronic Archive of Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії), що накопичує, розповсюджує та забезпечує доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу,співробітників і студентів, аспірантів та докторантів академії.


 ELARTU

На сайті представлений Інституційний репозитарій Тернопiльського національного технiчного унiверситету iменi Iвана Пулюя. Відкритий для діяльних спільнот, інституцій та окремих дослідників, готових розміщувати для тривалого зберігання й доступу власні матеріали, зокрема з фізико-технічних і математичних наук.


 Electronic archive Kirovograd National Technical University

В зв'язку з Наказом МОН № 1291 від 27.10.16 року "Щодо перейменування Кіровоградського національного технічного університету", було прийняте рішення перейменувати репозитарій відповідно до нової назви університету:Electronic archive Kirovograd National Technical University − це електронний архів (інституційний репозитарій), що накопичує, систематизує, зберігає документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу КНТУ, аспірантами чи студентами університету, шляхом їх архівування та самоархівування, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через мережу Інтернет.В зв'язку з Наказом МОН № 1291 від 27.10.16 року "Щодо перейменування Кіровоградського національного технічного університету", було прийняте рішення перейменувати репозитарій відповідно до нової назви університету:


 Electronic Math Journals

На сайті представлений електронний архів журналів з математики відкритого доступу, складений Університетом Берклі.


 eNTUKhPIIR

Інституційний репозитарій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR).


 eNUFTIR

Електронний архів Національного університету харчових технологій накопичує і зберігає електронні версії наукових, методичних та технічних документів, створених працівниками та студентами університету. Містить статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти), наукові публікації, автореферати дисертацій, що захищені співробітниками університету.


 eNULAUIR

На сайті представлений електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 eScriptorium

На сайті розміщений архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти, що підтримується Центральною науковою бібліотекою Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


 eSNUIR

Репозиторій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зберігає електроні публікації та електроні версії документів створених працівниками и студентами університету та надає постійнний безкоштовний повнотекстовий доступ до них в мережі Інтернет.


 eUABIR

Electronic Institutional Repository of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (Інституційний репозиторій Української академії банківської справи Національного банку України) накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ.


 HathiTrust Digital Library

HathiTrust Digital Library це електронний репозитарій спільного використання, створений у результаті співпраці академічних бібліотек США і Європи, з метою зберігання та надання доступу до їх електронних колекцій.


 HighWire

HighWire Press - велике сховище наукових журналів, які надають безкоштовний повнотекстовий доступ до своїх статей. Пошукова система дозволяє здійснювати повнотекстовий пошук у цих журналах. Безкоштовні статті доступні для скачування.


 IBSS Institutional Repository

Institute of Biology of the Southern Seas E-Repository - електронні колекції книг, дисертацій, наукових звітів, препринтів, статей, зображень та ін. з питань дослідження південних морів.


 iRKNEU

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету.


 Library and Archives Canada

Колекція дисертацій випускників 70 акредитованих університетів і коледжів Канади з різних галузей знання.


 Math-Net.Ru

Російський математичний портал Math-Net.Ru містить повнотекстовий архів математичних журналів РАН (102 од.).


 Mathematics (HighWire)

Наукові статті з математики Американського наукового архіву Hindawi Publishing Corporation за такими підтемами: алгебра, прикладна математика, геометрія, теорія чисел, топологія. Доступні як в безкоштовному, так і в платному перегляді.


 Mendeley

Безкоштовний додаток для управління бібліографічною інформацією, що дозволяє зберігати і переглядати дослідницькі праці в форматі PDF. Для отримання доступу до використання програми необхідно створити обліковий запис на сайті міжнародної соціальної мережі. NUBIP Library

Електронний архів Національного університету біоресурсів і природокористування України накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами університету.


 OKR

Офіційне сховище відкритого доступу Світового Банку для результатів досліджень та інформаційних продуктів. Через OKR Світовий Банк збирає, поширює та зберігає свою інтелектуальну продукцію у цифровому вигляді.


 Old Printed Books

Цифровий репозиторій старовинних друкованих видань, які мають унікальну історичну та культурну цінність. Створений Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича (Київський національний університет ім. Т. Шевченка).

 Open Access Directory

Каталог з відкритим доступом до електронних ресурсів з богатьох розділів знання являє собою збірник простих фактичних списків сховищ та баз даних відкритого доступу в області науки і освіти.


 Open Electronic Archive of Kharkov National University of Radioelectronics

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів, які розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.


 OSACEAeR (Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture electronic Repository)

Репозиторій OSACEAeR Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до публікацій наукових праць викладачів та аспірантів академії. До нього увійшли статті з наукових журналів, продовжуванні видання академії, навчальні посібники, монографії та підручники.

 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

PNAS є одним з найбільш цитованих і комплексних міждисциплінарних наукових журналів світу, який щорічно публікує понад 3800 науково-дослідних робіт: передові дослідження, статті, новини науки, коментарі, відгуки, перспективи, колоквіуми, документи з біологічних, фізичних та соціальних наук.


 Registry of Open Access Repositories

Міжнародний реєстр репозиторіїв відкритого доступу - це публічно доступні архіви наукових, дослідницьких і освітніх організацій з багатьох країн світу, в яких члени спільноти розміщують свої опубліковані та підготовлені до друку статті та інші матеріали науково-дослідної та науково-організаційної діяльності.


 Registry of Research Data Repositories

Мультидисциплінарний реєстр re3data.org, що дозволяє легко ідентифікувати репозитарії, визначити їх функціональні можливості та ступінь відкритості. Кожен зареєстрований архів отримує набір інформативних іконок.


 Repository at Odessa I. Mechnikov National University

Електронний архів-репозиторій Одеського національного університету iмені І. І. Мечникова надає вільний доступ до наукових публікацій викладачів і співробітників, матеріалів доповідей та конференцій, статей з періодичних видань ОНУ, зокрема з фізико-технічних і математичних наук, геонаук.


 Repository KhNMU

Репозиторій Харківського національного медичного університету надає доступ до матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами іншими працівниками університету та студентами.


 ROAD

Каталог наукових ресурсів відкритого доступу. SumDU Repository

Електронний архів Сумського державного університету наповнюється науковими публікаціями працівників та студентів, статтями з наукових журналів, навчально-методичними розробками.


 The DART-Europe E-theses Portal

Портал відкритого доступу до тез та дисертацій науковців Європейського Союзу. Колекція нараховує понад 600 тис. документів з 581 університету 28 Європейських країн.


 The Directory of Open Access Repositories

DOAR - довідник репозиторіїв відкритого доступу. DOAR надає комплексний і авторитетний список інституціональних архівів науково-дослідних документів з богатьох країн світу та забезпечує доступ до них. Користувачі сервісу зможуть проаналізувати репозиторії по місцю розташування, типу, матеріалу.


 Відкритий гуманітарний архів «Антропос»

АНТРОПОС - це відкритий електронний проект Центру гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв.


 Еврика

Відкритий електронний проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. В архіві розміщуються повнотекстові наукові матеріали природничого характеру, зокрема дослідницькі статті, розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі тексти від різних українських наукових товариств та видавництв.


 Електронна бібліотека Житомирського державного університету

Електронний репозиторій Житомирського державного університету.


 Електронна бібліотека НАПН України

Репозиторій електронних видань Національної академії педагогічних наук України. Перегляд здійснюється за роками, за темою класифікатора, за науковими установами, за автором.


 Електронна бібліотека України "ELibUkr-OA"

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів та інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.


 Електронний архів Житомирського державного технологічного університету

eZTUIR – електронний архів Житомирського державного технологічного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету.


 Електронний архів журналів (Math-Net.Ru)

Поряд з інформацією про російські наукові періодичні видання з математичних наук представлені їх електронні архіви. Доступ до зібраної в архівах інформації вільний. Доступ до повних текстів статей диференційований.


 Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Електронний репозиторій Національного університету "Києво-Могилянської академії" накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки університету.


 Електронний архів Одеського національного економічного університету (eONEU)

Електронний архів Одеського національного економічного університету - eONE, який призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету.


 Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

Електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Полтавського університету економіки і торгівлі.


 Електронний архів Українського католицького університету ErUCU

Електронний архів Українського католицького університету ErUCU включає в себе публікації (та ін. матеріали) викладачів, співробітників, аспірантів та студентів УКУ наукового, освітнього та навчально-методичного характеру. Серед них — статті з наукових журналів, матеріали конференцій, монографії, навчальні посібники, студентські роботи, дисертації та автореферати, презентації, звіти та ін.


 Електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету

Електронний репозитарій Херсонського державного університету. Архів містить наукові публікації працівників та студентів Херсонського державного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, матеріали доповідей і конференцій та надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.


 Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету

Електронний архів Приазовського державного технічного університету накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, магістрантів, аспірантів та студентів університету.


 Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Електронний репозиторій вільного доступу, в якому розміщені матеріали науковців НУ "Львівська політехніка".


 Електронний репозиторій Сумського НАУ

Електронний репозиторій Cумського національного аграрного університету накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами та співробітниками бібліотеки університету.


 Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету

Інституційний репозитарій Житомирського національного агроекологічного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень науково-педагогічного персоналу, співробітників та студентів Університету.


 Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки НУДПСУ

Інституційний репозитарій Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України містить автореферати, дисертації, підрічники, наукові статті.


 Інституційний репозитарій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

eNGSUIR (Electronic Nizhyn Gogol State University Institutional Repository) - електронний архів відкритого доступу, що накопичує, систематизує та зберігає документи наукового, навчального та методичного призначення, створені працівниками, аспірантами та студентами НДУ імені Миколи Гоголя. Репозитарій надає повнотекстовий вільний, постійний та безкоштовний доступ до всіх документів через мережу Інтернет.


 Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету ElarKhNU

Електронний архів Хмельницького національного університету накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Репозитарій (електронний архив) irHNEU

Електронний архів Харківського національного економічного університету(HNEU) накопичує, зберігає та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету

Репозитарії Вінницького національного технічного університету, який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ВНТУ.


 Репозитарій ДМА

Репозитарій Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» – це інституційний репозитарій відкритого доступу – електронний архів для тривалого накопичення, зберігання, та постіного забезпечення надійного відкритого доступу через Інтернет до електронних версій документів (творів) наукового, науково-методичного, навчального, медичного та іншого призначення.


 Репозитарій навчального контенту

Електронний репозитарій підручників від Міністерства освіти і науки України та громадської спілки "Центр освітніх комунікацій" - платформа для розміщення навчальних матеріалів з вільним доступом до неї учнів та вчителів.

 Репозиторий БНТУ

Репозиторій Білоруського національного технічного університету. На сайті доступний пошук за розділами та колекціями, авторами, назвами, ключовими словами тощо.


 Репозиторий Тверского государственного технического университета

На сайті доступний пошук за датою, УДК, організацією.


 Репозиторій ВНАУ

Репозиторій Вінницького національного аграрного університету призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та ін.) та його працівників.


 Репозиторій НТБ НГУ

На сайті доступний пошук за розділами та колекціями, авторами, назвами, ключовими словами тощо.

 Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)

Репозитарій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів і співробітників НПУ ім. М. Драгоманова, науково-методичну літературу, статті наукової періодики НПУ.


 Цифровий архів Національного університету "Острозька академія"

Електронний архів Національного університету "Острозька академія" накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету

Цифровий репозиторій "Інтелектуальні фонди БДМУ" складається з таких фондів: Бібліотека, Дисертації та автореферати, Друковані праці студентів та молодих вчених БДМУ, Збірники наукових та навчально-методичних форумів, Навчальна література, Періодичні видання БДМУ, Підрозділи БДМУ.


 Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Цифровий репозиторій Харьківського національного університету міського господарства імені А. Н. Бекетова.