Тематичний інтернет-навігатор

НАУКОВІ ЦЕНТРИ

 ION Geophysical

Сайт компанії ION Geophysical - провідного постачальника рішень для сейсморозвідувальних робіт. Пропозиції корпорації включають передове сейсмічне обладнання, ПЗ, послуги з планування зйомок і обробці даних для глобальної нафтогазової галузі. На сайті у вільному доступі наукові статті, тези і доповіді, брошури та паспорти, мультімедія з геофізичних наук.

 The Geological Society of America

Сайт Геологічної спілки Америки забезпечує доступ до данних, які необхідні для розробки та вивчення геонаук вченими у всіх секторах: академічних, урядових, ділових та промислових.


 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)

Сайт Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) .

 Международный Центр Научной и Технической Информации

Міждержавна організація, створена 27 лютого 1969 р., основним завданням якої є надання інформаційної, аналітичної, консультаційної та організаційної підтримки міжнародного співробітництва в галузі науки, технології та бізнесу.

 Наукове товариство ім. Шевченка

На сайті представлений онлайн-журнал Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (НТШ) - першої української національної академії наук.

 Науково-дослідний центр проблем оподаткування (НДЦПО, SRCTP)

Сайт Науково-дослідного центру проблем оподаткування Національного університету ДПС України.

 Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності

Офіційний сайт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

 Науково-дослідницький інститут астрономії Харківського національного університету

Сайт науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету.


 Національний антарктичний науковий центр

Сайт Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України.


 Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения"

Сайт Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ").

 Український науковий центр екології моря

Сайт Українського наукового центру екології моря - головної організації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в галузі морських екологічних досліджень.

 Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ) – державне підприємство, підпорядковане Міністерству освіти і науки України, атестована науково-дослідна установа, яка виконує проекти та надає науково-технічні послуги у широкому спектрі тематики розвитку та впровадження програмної складової інформаційних технологій у сфері економіки, науки, освіти та державного управління.

 Український центр вивчення історії Голокосту

Сайт Українського центру вивчення історії Голокосту - неурядової громадської організації, яку було створено в партнерстві з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса Національної академії наук України.

 Український центр культурних досліджень

Сайт Українського центру культурних досліджень - науково-дослідної установи в підпорядкуванні Міністерства культури для прикладних досліджень та аналізу проблем української культури, розробки науково-практичних рекомендацій у галузі культурної політики.

 Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Сайт Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) - всеукраїнської професійної громадської організації.

 Центр наукових публікацій

Сайт містить колекцію збірників наукових праць, які були видані під егідою Центру наукових публікацій.


 Центр сучасних наукових досліджень

Сайт Центру сучасних наукових досліджень, який було організовано Радою молодих вчених Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 Чорнобильський центр

Сайт Державної науково-дослідної установи “Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології”.