Тематичний інтернет-навігатор

СПЕЦІАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ

 Бiблiотека Вiнницького нацiонального медичного унiверситету ім. М.І. Пирогова

Сайт Бiблiотеки Вiнницького нацiонального медичного унiверситету ім. М. І. Пирогова.

 Библиотека НЮУ им. Ярослава Мудрого

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

 Бібліотека БДПУ

Сайт бібліотеки Бердянського державного педагогічного університету.

 Бібліотека ВДПУ

Офіційний сайт Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

 Бібліотека Верховної Ради України (Київ)

Офіційний сайт Бібліотеки Верховної Ради України.

 Бібліотека ДНУ

Сайт наукової бібліотеки Дніпропетровського Національного університету ім. О. Гончара.

 Бібліотека Житомирського державного технологічного університету

Сайт бібліотеки Житомирського державного технологічного університету.

 Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Сайт Бібліотеки Запорізької державної інженерної академії.

 Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Офіційний сайт Бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

Офіційний сайт Бібліотеки Київського національного торговельно-економічного університету.

 Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури

Офіційний сайт Бібліотеки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

 Бібліотека Національного транспортного університету (Київ)

Офіційний сайт Бібліотеки Національного транспортного університету.

 Бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Офіційний сайт Бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 Бібліотека Сумського державного університету

Офіційний сайт Бібліотеки Сумського державного університету.

 Бібліотека Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Офіційний сайт Бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.

 Бібліотека Тернопільського національного економічного університету

Офіційний сайт Бібліотеки Тернопільського національного економічного університету.

 Бібліотека Української медичної стоматологічної академії

Офіційний сайт бібліотеки Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

 Винницкая обласная научная медицинская библиотека

Офіційний сайт Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки.

 Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека

Офіційний сайт Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки.

 Донецкая обласная научная медицинская библиотека

Офіційний сайт Донецької обласної наукової медичної бібліотеки.

 Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека

Офіційний сайт комунального закладу "Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека".

 Луганская областная научная медицинская библиотека

Офіційний сайт Луганської обласної наукової медичної бібліотеки.

 Львівська обласна наукова медична бібліотека

Офіційний сайт Львівської обласної наукової медичної бібліотеки.

 Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека

Офіційний сайт комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека".

 Миколаївська науково-педагогічна бібліотека

Офіційний сайт Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки.

 Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)

Офіційний сайт Бібліотеки імені Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом.

 Наукова бібліотека ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Офіційний сайт Наукової бібліотеки ДВНЗ "Криворізький національний університет".

 Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

 Наукова бібліотека Запорізького національного технічного університету

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Запорізького національного технічного університету (НБ ЗНТУ).

 Наукова бібліотека ЗНУ

Сайт наукової бібліотеки Запорізького національного університету.

 Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційний сайт Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Сайт наукової бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту КНУ

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет".

 Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Наукова бібліотека МДУ

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету.

 Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія".

 Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія".

 Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

 Наукова бібліотека Радіоастрономічного інституту НАН України (Харків)

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Радіоастрономічного інституту НАН України (Харків).

 Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Сумського національного аграрного університету (НБ СНАУ).

 Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Сайт Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету.

 Наукова бібліотека Української академії банківської справи (Суми)

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Української академії банківської справи.

 Наукова бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України (Харків)

Офіційний сайт Наукової бібліотеки Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України.

 Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Сайт наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.

 Наукова бібліотека ХНУРЕ

Сайт Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроники.

 Наукова бібліотека ЧНУ

Сайт наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 Науково - технічна бібліотека Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Офіційний сайт Науково - технічної бібліотеки Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

 Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету.

 Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України (Київ)

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки ГАО НАН України.

 Науково-технічна бібліотека ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки ДВНЗ "Національний гірничий університет" (м. Дніпропетровськ).

 Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

 Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу.

 Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет"

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет".

 Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету.

 Науково-технічна бібліотека Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

 Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ").

 Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка".

 Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій.

 Науково-технічна бібліотека Приазовського державного технічного університету

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Приазовського державного технічного університету.

 Науково-технічна бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

 Науково-технічна бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Офіційний сайт Науково-технічної бібліотеки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (НТБ ХНАДУ).

 Національна наукова медична бібліотека України (Київ)

Офіційний сайт Національної наукової медичної бібліотеки України - провідного науково-інформаційного закладу медичної науки і охорони здоров'я, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування практикуючих лікарів, викладачів та студентів медичних ВНЗ, науковців, які проводять дослідження в галузі медицини та суміжних наук.

 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук

Сайт Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України – головної національної книгозбірні сільськогосподарської та лісогосподарської літератури, провідної галузевої бібліотеки-депозитарію.

 Обласна наукова медична бібліотека Житомирської обласної ради

Офіційний сайт Обласної наукової медичної бібліотеки Житомирської обласної ради.

 Рівненська обласна наукова медична бібліотека

РОНМБ – є центром інформаційно-бібліографічного забезпечення фахівців у галузі охорони здоров’я та медичної науки, головне книгосховище медичної літератури в області, організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек регіону, яка складається з 24 бібліотек лікувально-профілактичних установ та 4 бібліотек медичних навчальних закладів.

 Харьковская городская специализированная музыкально-театральная библиотека им. К. С. Станиславского

Сайт Харьківської міської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського.

 Харьковская научная медицинская библиотека

Офіційний сайт Харківської наукової медичної бібліотеки (ХНМБ).

 Херсонська обласна наукова медична бібліотека

Офіційний сайт Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки.

 Хмельницька обласна наукова медична бібліотека

Офіційний сайт Хмельницької обласної наукової медичної бібліотеки (ХОНМБ).

 Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Офіційний сайт Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.