5-- Блок співвіднесених назв

Блок містить назви, відмінні від основної назви, що відносяться до каталогізованого документа та зазвичай присутні на документі. Визначаються наступні поля:

Уніфіковані форми назв

500 Уніфікована форма назви
501 Загальна уніфікована назва
503 Уніфікований обумовлений заголовок

Варіанти назв

510 Паралельна основна назва
512 Назва обкладинки
513 Назва на додатковому титульному аркуші
514 Назва на першій сторінці тексту
515 Назва на колонтитулі
516 Назва на корінці
517 Інші варіанти назви
518 Назва сучасною орфографією

Інші співвіднесені назви

520 Попередня назва (Серіальні видання)
530 Ключова назва (Серіальні видання)
531 Скорочена назва (Серіальні видання)
532 Розширена назва
540 Додаткова назва застосована каталогізатором
541 Перекладена назва складена каталогізатором
545 Назва розділу

Індикатори

У багатьох  полях співвіднесених назв перший індикатор вказує на значущість назви. Індикатор визначає, що назва має бути використана для створення самостійної точки доступу( або додаткового запису). Якщо самостійна точка доступу генерується з полів блоку 5--, перший індикатор приймає значення 1. Якщо точка доступу не створюється, значенням першого індикатору є 0. Цей індикатор не має відношення до бажаності створення точок доступу автор/назва, або приміток з даних поля. Кожний з цих випадків використання даних є вибором агентства, яке отримує запис, незалежно від значення першого індикатора.

Підполя

Використання підполів визначено в кожному окремому полі. Поля від 510 до 545 можуть використовувати будь-яке з підполів поля 500.

Примітки до змісту поля

Точки доступу та примітки:
Назви у 5- - блоці використовуються для створення точок доступу до назви та автора/назви додатково до основної назви у 200 $a. Якщо перший індикатор у полі 200 має значення 1, ця форма назви не повторюється у полях блоку 5- -.

Зміст поля співвіднесеної назви може використовуватись для створення точок доступу та генерації приміток Різновиди приміток, які можуть бути створені, з використанням цих даних, наведені у прикладах. Коли запис є представленим на екрані, мітка поля може бути переведена у текстову форму, яка точно визначає форму назви. Точне текстове формулювання залежить від практики агентства, що одержує запис.

Пов’язані записи:
Назви блоку 5- - не створюють зв’язку з іншими записами, вони є альтернативними формами назв, які асоціюються з каталогізованим документом. Але поле блоку 5- - може бути вставленим до поля блоку 4- - додатково або замість основної назви (200$a) бібліографічної одиниці, до якої було створено зв’язок. Див. EX 3 у вступі до 4—БЛОК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ для вставленої ключової назви.

Пунктуація:
Пунктуація у полях блоку 5- - заноситься відповідно до практики каталогізації.
Будь які символи, що не сортуються, на початку назви можуть випускатися.

Паралельний варіант назви:
Паралельні варіанти назв записуються через повторення відповідного поля варіанту назви. Підполе $z може використовуватись в полях 510-541 для визначення мови назви в цьому полі.

Інші варіанти назв:
До поля 517 записуються варіанти назв, які не можуть бути занесені до полів 510-516.

Документи з більш ніж одною основною назвою:
Якщо документ складається з кількох творів і не має загальної назви, наступні назви творів не трактуються як інші варіанти назв, а заносяться до поля 423, яке включає 200$a, до якого вони відносні. Як приклад див. 423 ВИДАНО З…(EX 2).

500 Уніфікована форма назви

Визначення поля

Поле містить форму назви, вибрану бібліографічним агентством, під якою твір з різними варіантами назви ідентифікується з метою каталогізації . Щоб зробити форму назви унікальною, до неї можуть надаватись додаткові елементи. Уніфікована форма  назви може бути заголовком основного запису, або це може міститись у основному запису під ім’ям особи чи найменуванням колективного автора.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор Значущості Назви
0 Уніфікована форма назви незначуща
Точка доступу не створюється  (EX 1).
1 Уніфікована форма назви значуща
Точка доступу  створюється  (EX 2).

Індикатор 2: Індикатор Заголовку Основного Запису
Визначає, що уніфікована форма  назви є заголовком основного опису, тобто заголовок основного запису не є авторським (не має полів блоку 7--)
0 Назва не використовується як заголовок
Уніфікована форма назви не є заголовком основного опису, але додаткова точка доступу може бути створена для неї, як визначено Індикатором 1 (EX 1, 2).
1 Назва є заголовком основного опису
Основним заголовком опису документа є уніфікована назва (EX 3). У будь-якому випадку, якщо уніфікована форма назви є заголовком основного запису (Індикатор 2 = 1), вона повинна вважатися значущою для створення самостійної точки доступу.


 • Підполя

$a Уніфікована форма назви
Назва, під якою твір відомий, без уточнень, або згадки про будь-яку частину. Підполе має бути присутнім, якщо використовується поле 500. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа
Текст про матеріал носія в цілому. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер розділу або частини
Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (EX 2). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (EX 17).

$i Найменування розділу або частини
Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви
(EX 3,4,14,15). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини  (EX 3, 18).

$j Підрозділ форми твору
Опис підполя знаходиться перед описом підполя

$k Дата публікації
Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)
Стандартна фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (EX 7, 9). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)
Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (EX 2, 3, 5, 7). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (EX 5).

$n Змішана інформація
Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (EX 8). ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 6, 9).

$q Версія ( або дата версії)
Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання (для музичних творів)
Інструментовка тощо надана в документі (EX 12, 13, 16). ). ПОВТОРЮЄТЬСЯ  

$s Числове визначення  музичних творів
Номер, привласнений  для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(EX 12-14). ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$u Ключ  музичних творів
Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (EX 12). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$v Визначення тому
Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4--  (EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (EX 16). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми твору
Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний (предметний) підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як  предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення періоду часу, пов’язаного з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Контрольний номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Уніфікована форма назви має заноситись відповідно до правил агентства, яке складає запис.  Уніфіковані назви, які є заголовком основного опису, наприклад у описах анонімних класичних творів, являють собою суттєву частину запису і повинні брати участь в обміні, тому що вони можуть бути єдиною точкою доступу. Інші уніфіковані назви, які ніколи не використовуються як заголовки основного запису, менш значущі, але рекомендовано включати їх до обмінних записів.

Кожні правила каталогізації надають перевагу своїм формам заголовків, які залежать від традицій та мови каталогізації. Хоча не існує єдиних міжнародних стандартів, наступні документи, опубліковані IFLA International Office for UBC є кроком в цьому напрямку.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Деякі правило каталогізації  вимагають використання уніфікованих заголовків (заголовки форми) для договорів. законів, протоколів тощо. Вони також мають бути розміщені у полі UNIMARC 500 і розглядатись як уніфіковані назви. Будь-які дані про пов’язані з ними дати та місцевості заносяться до $n Змішана інформація (EX 6, 9).


 • Співвіднесені поля

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА НАЗВА
Загальна уніфікована назва використовується виключно для угрупування разом творів одного автора, такого як зібрання творів.

503 УНІФІКОВАНИЙ ЗАГОЛОВОК
Уніфіковані заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які не мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEGrimani breviary
500 00$aBrevarium
710 02$aCatholic Church
Певні  типи уніфікованих назв призначені тільки для упорядкування записів в межах одного заголовку. Для них не робиться додатковий запис. Наприклад, деякі правила вимагають, щоб усі Breviaries були упорядковані в межах заголовку для церкви під уніфікованою назвою Brevarium. У полі 200  'The' визначений як несортований.

EX 2
200 1#$aIliad, Book XXIV$fHomer$gedited by C.W. Macleod
500 10$aIliad.$hBook 24.$mEnglish
700 #0$aHomer
Назва документа – Книга XXIV Іліади Гомера. Твір записаний під авторством Гомера відповідно до використаних правил каталогізації  Уніфікована назва створена для того, щоб всі примірники Книги 24 були розташовані разом, як під заголовком на Гомера, так і під додатковим описом під назвою.

EX 3
500 11$aBible.$iNew Testament.$iLuke.$mEnglish.$qRevised Standard Version.$k1972
Документ є одною з книг Біблії, Лука, виправлена стандартна версія. Біблія є заголовком основного запису. Тому що є багато різних видань та друків Біблії, зазвичай додають дату публікації уніфікованої назви для кожного для упорядкування.

EX 4
500 10$aCanterbury tales.$iKnight's tale
700 #1$aChaucer,$bGeoffrey,$fd.1400
Переклад на сучасну англійську мову Knight's tale Чосера записано під уніфікованою назвою Canterbury tales. Knight's tale.

EX 5
500 10$aNSBLe NSEmalade imaginaire.$mEnglish & French
700 #0$aMolière,$fl622-1673
Видання Le malade imaginaire Мольєра у формі паралельного тексту, англійський переклад окрім французького оригіналу. У прикладі, 'Le ' позначено як несортований.

EX 6
500 00$aTreaties, etc.$nPrussia,$nl713
710 01$aFrance
711 01$aPrussia$c(Kingdom)
Утрехтська угода може за певними правилами каталогізації бути описана на France, з уніфікованою назвою Treaties, etc. Prussia, 1713.

EX 7
200 #1$aLondoner Skizzen von Boz
500 10$aSketches by Boz.$mGerman.$lSelections
700 #l$aDickens,$bCharles,$fl812-1870
Вибране Ч.Дикенса' Sketches by Boz перекладено на німецьку під заголовком Londoner Skizzen von Boz.

EX 8
500 11$aGenesis$n(Anglo-Saxon poem)
Уніфікована назва англо-саксонської поеми Genesis має бути відрізнена від Genesis, книги Біблії.

EX 9
500 10$aTreaties,etc.$nPoland,$n1948 Mar. 2.$lProtocols, etc.,$nl95l Mar. 6
710 0l$aUnited Kingdom
Уніфікована назва для угод потребує відповідно використаним правилам каталогізації підзаголовку (підназви) форми 'Protocols, etc.'

EX 10
410 #0$150010$aRecent research in the music of the classical era,$vv.
1718$1011##$a0147-00 86
Поле 500 є вставленим до блоку 4--  тому, що каталогізований документ належить до серії. Агентство складає до всіх серій додаткові записи, вважаючи їх різновидом уніфікованих назв.

EX 11
Для іншого використання поля 500 у 4—блоку див. інші приклади блоку 4--.

EX 12
500 10$aConcertos$roboes(2), string orchestra$sop.9, no.3$uF major
Твір має як номер опусу, так і номер в межах опусу. Обидва занесені до одного підполя  $s

EX 13
500 10$aConcertos,$rviolin, orchestra$s(1938)
Чисельним визначенням твору є дата.

EX 14
500 10$aAlbum für die Jugend.$sOp. 68, Nr. 2.$iSoldatenmarsch
Твір має номер іі назву.

EX 15
500 10$aAida$iCéleste Aida
Частина має лише назву.

EX 16
500 10$aConcertos$rbassoon, string orchestra$warr
Твір є аранжировкоюThe piece is an arrangement.

EX 17
500 10$aPièces de violes.$h4e livre.$h23e partie.$h80.$iArabesque

EX 18
500 10$aOpus musicum.$iCantiones sacrae.$ EX 18
500 10$aOpus musicum.$iO vos
omnes

501 Типова назва

Поле містить типові назви для зведення творів одного автора.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор виду типової  назви.  Індикатор поділяє типові назви на три види.
0 Повне зібрання творів
1 Вибрані твори/зібрання творів.
2 Вибране: збірки за жанром, уривки з творів тощо.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Типова назва
Термін, використаний для зведення творів одного типу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу?
Текст загального визначення  матеріалу. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Типова підназва
Наступний термін або терміни, використані для підрозділу типової назви (EX 1, 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Опис цього підполя можна знайти нижче (перед $x)

$k Дата публікації
Дата документа, коли вона  додається до типової назви для подальшого підрозділу. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовку)
Мова документа, як частина типової назви з метою угрупування документів  одною мовою. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання музичних творів
Інструментовка тощо, зазначена в документі (EX 3). ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$s Порядкове визначення  музичного твору
Номер, що надається для розрізнення творів. Номер може бути серійним, номером опусу або номером тематичного покажчика, чи датою, використаною як номер. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u Ключ  музичного твору
Назва музичного ключа, використана як частина типової назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування  музичного твору
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням. (EX 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Термін, доданий до предметного заголовку, для подальшої специфікації виду або жанру матеріалу.  Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. у полі 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний підрозділ
Термін, доданий до назви, коли використовується як предметний заголовок (як заголовок предметної рубрики), для подальшого визначення тематики, яку представляє заголовок предметної рубрики. Використовується лише, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ  ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін, доданий до назви, використаної як заголовок предметної рубрики, для визначення місцевості по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604.ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін, доданий до назви, яка використовується як заголовок предметної рубрики для визначенні періоду часу по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої походить заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Використання загальних типових назв в бібліографічному описі документа в основному є практикою окремих бібліотек для внутрішніх потреб (наприклад, для використання електронного каталогу в якості  алфавітного). Проте  записи з типовими назвами можуть бути предметом обміну, якщо вони сконструйовані відповідно до правил каталогізації та практики агентства, що створює запис.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Поле 500 використовується для наявних різночитань назв з метою угрупування разом усіх  записів для того  ж самого твору. Поле 501 використовується для угрупування  подібних типів творів або зібрань одного автора.


 • Приклади

EX 1
501 2 #$aPlays$eSelections
Документ має назву Plays of Oscar Wilde але записаний під колективною уніфікованою назвою Plays. Selections.

EX 2
501 0 #$aWorks.$mRussian.$k1975
В окремому зібранні, яке має значну кількість документів Шекспіра, всі повні зібрання творів згруповані разом, поділені за мовною ознакою, а в подальшому впорядковані за датою публікації. Документ, який є повним зібрання творів російською мовою, опублікований у 1975, буде мати загальний заголовок опису (правила каталогізації використовують для заголовку термін “Твори” для повного зібрання творів)

EX 3
501 2#$aSonatas$rpiano

EX 4
200 1#$aThree fugues for guitar trio
501 2#$aKeyboard music$eSelections$warr.
Загальна уніфікована назва  для трьох фуг Баха для клавішних, що аранжована для гітарного тріо.

503 Уніфікований умовний заголовок

Поле містить уніфікований умовний заголовок, який використовується за необхідності зібрати разом твори однакової форми або типу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: індикатор значущості уніфікованого умовного заголовку
0 Уніфікований умовний заголовок не є значущим
Точка доступу не створюється
1 Уніфікований умовний заголовок значущий
Точка доступу створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Основний уніфікований умовний заголовок
Форма заголовку за певними правилами каталогізації.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Підзаголовок уніфікованого умовного заголовку (EX. 3)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Опис підполя див. нижче після  $j

$e Прізвище особи
Прізвище або родове ім’я особи, пов’язане з основним уніфікованим умовним заголовком (EX 2).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$fІ Ім’я особи
Ім’я особи (перше), коли використане підполе $e або особисте ім’я у разі, коли особа записується під особистим ім’ям, наприклад, королі, папи, святі (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Визначник персонального імені
Будь-який додаток до імені у підполі $e та/або $f, яке не утворює пов’язаної частини самого імені, включаючи епітети імені . Всі  титули заносяться разом до одного підполя і розділяються прийнятою пунктуацією. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Назва частини
Назва частини твору, якій надано уніфікований умовний заголовок (EX 5).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Рік
Рік, що використовується для розрізнення заголовків форми (EX 3, 4).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Місяць і день
Місяць і день року, який занесений до підполя $j (EX 4). Фіксованої довжини, 4 символи.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$k Нумерація (Арабська)
Будь-який номер у формі арабських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$l Нумерація (Римська)
Будь-який номер у формі римських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Місцевість
Місцевість, визначена в уніфікованому умовному заголовку. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Установа у місцевості
Установа, надана в уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Уніфіковані умовні заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які на мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори за принципами каталогізації, визначеними на Міжнародній конференції з принципів каталогізації (Париж, 1961): Багатосторонні міжнародні угоди та конвенції  і деякі інші категорії видань, що виходять з нехарактерними назвами, можуть бути описані під однаковим умовним заголовком, що відображає форму твору.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Уніфіковані форми назви співвідносяться з уніфікованими умовними заголовками, але елемент запису уніфікованої форми назви завжди базується на назві твору, тоді як уніфікований умовний заголовок є скоріше терміном, ніж назвою

501 ТИПОВА НАЗВА
Типова назва використовується для зведення творів одного автора.


 • Приклади

EX 1
503 l#$aExposition$fNapoléon$kler$hempereur des Français$mParis$nGrand-Palais
Умовний уніфікований заголовок для виставки.

EX 2
503 l#$aMélanges$eMenéndez-Pidal
Уніфікований умовний заголовок для ювілейного видання.

EX 3
503 0#$aLoi$bRecueil$jl892-l967
Умовний уніфікований заголовок для зібрання законів.

EX 4
503 0#$aVertrag$jl973$d1005
Умовний заголовок форми для угоди.

EX 5
503 1#$aFestschrift$eMiéville,$fHenri$iHommage à Henri Miéville
Уніфікований умовний заголовок для ювілейної збірки.

510 Основна паралельна назва

Поле містить паралельну назву (основну назву іншою мовою або графікою), для якої бажано створення примітки або точки доступу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості паралельної назви
0 Паралельна назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Паралельна назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Паралельна назва
Основна назва документа іншою мовою або графікою за виключенням будь-якої іншої інформації до назви цією мовою або графікою. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інша інформація щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, які підпорядковані паралельній назві в $a та потребуються як частина точки доступу або примітка. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що  відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, які ідентифікуються основною назвою та назвою підрозділу і відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том без індивідуальної назви або дати, які є визначенням тому, пов’язані з паралельною назвою
Частина багатотомного документа або серіального видання. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Різна інформація
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису для відображення у вигляді примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви
Ідентифікує мову паралельної назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для паралельних назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле повинно використовуватися для паралельної назви, до якої створюється примітка, або від якої потрібно зробити точку доступу. Якщо індикатор 1 має значення одиниці , дані мають бути занесені у формі точки доступу.


 • Співвіднесені поля

200 $d НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА.
Якщо до 200$d дані заносяться як надано на документі, то до поля 510 вони заносяться у формі точки доступу.

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Примітка про паралельну назву або примітка, що об’єднує паралельну назву з приміткою про неї, якщо назва  не записується у полі 200$d, вона  заноситься до поля 304 з відповідним текстовим коментарем.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ
Якщо паралельна назва записується до поля 200$d, примітка про характер паралельної назви заноситься до поля 312.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ. Паралельні назви визначаються як нзви іншими мовами, які знаходяться на документі. Якщо назва іншою мовою на документі не знаходиться, але перекладена каталогізатором чи її переклад взятий з іншого джерела, вона має записуватися до поля 541.


 • Examples

EX 1
200 l#$aResúmenes sobre población en América Latina$fPrograma de información sobre Población en America Latina$d= Latin American population abstracts$fLatin American Population Information Program$zeng
510 l#$aLatin American population abstracts$zeng
Серіальне видання Resúmenes sobre población en America Latina має паралельну назву Latin American population abstracts. Обидва занесені до поля 200 для забезпечення опису документа, але для забезпечення додаткового запису на основну назву англійською мовою англійська назва повторюється у полі 510.
EX 2
200 l#$aInformation transfer
510 l#$aTransfert de l'information$zfre
Точка доступу буде генеруватися з  підполя 510 $a і з цього ж підполя може створюватися  наступна примітка:
Паралельна назва: Transfert de l'information

512 Назва обкладинки

Поле містить назву, зазначену на обкладинці документа, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви обкладинки
0 Назва обкладинки не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва обкладинки значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510. Зазвичай передбачається використання підполів:

$a Назва обкладинки
Назва як подано на обкладинці документа без будь-якої іншої інформації щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви обкладинки
Підназви та інша інформація щодо назви обкладинки. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви обкладинки. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви обкладинки на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви обкладинки може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
512 l#$aWoods and trees of the Amazon basin
Назва з титульного аркушу книги Woods of the Amazon basin. Назва на обкладинці Woods and trees of the Amazon basin, яка потребує точки доступу.

EX 2
512 l#$aCity of Coventry archaeology and development$n(paperback version)
Coventry archaeology and redevelopment  опубліковано у твердій та паперовій обкладинці і запис включає дані про обидві. Версія у паперовій обкладинці  City of Coventry archaeology and development. На дисплеї відображаються дані з поля 512:
Назва обкладинки: City of Coventry archaeology and development (paperback version)

EX 3
512 l#$aChemical age yearbook$n(varies slightly)$jl957-
З 1957 до сьогодні серіальне видання мало назву обкладинки  Chemical age yearbook хоча воно злегка варіювалось.

513 Назва додаткового титульного аркуша

Поле містить назву, зазначену на додатковому титульному аркуші, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви додаткового титульного аркуша
0 Назва додаткового титульного аркуша не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва додаткового титульного аркуша значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Будь-яке підполе, що входить до поля 510 може використовуватись:

$a Назва додаткового титульного аркуша
Назва як на додатковому титульному аркуші документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви додаткового титульного аркуша
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається на додатковому титульному аркуші і вміщена до підполя $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви додаткового титульного аркуша
Ідентифікує мову назви додаткового титульного аруша. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви додаткового титульного аркуша на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви додаткового титульного аркуша може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
513 l#$aNSBDas NSEheutige Bibliothekarsamt in Deutschland$zger
Документ має два титульних аркуша рівного статусу німецькою та англійською мовою. Оскільки титульний аркуш англійською мовою взятий як основне джерело інформації, зроблено додатковий запис на німецьку назву як на назву додаткового титульного аркушу. "Das" помічено як несортований символ. Як альтернатива слово може бути опущено повністю.

514 Назва перед текстом

Поле містить назву, зазначену на початку першої сторінки тексту, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви перед текстом
0 Назва перед текстом не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва перед текстом значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва перед текстом
Назва, надана на початку першої сторінки тексту без інших  відомостей щодо назви або про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  перед текстом. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви перед текстом. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви перед текстом на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву перед текстом  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
200 l#$Pacific
514 0#$Pacific and its wonders
Назва Pacific , що надрукована на початку першої сторінки серіального видання супроводжується текстом  'and its wonders' , що формує назву перед текстом  Pacific and its wonders.

515 Назва колонтитулу

Поле містить назву, яка зазначена в колонтитулі, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви колонтитулу
0 Назва колонтитулу не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва колонтитулу значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя поля 510:

$a Назва колонтитулу
Назва, яка вміщується зверху або знизу сторінки документа. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви колонтитулу
Ідентифікує мову назви колонтитулу. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви колонтитулу на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву колонтитулу  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
515 0#$aCAD/CAM
Основною назвою є Computer aided design and computer aided manufacture. Назва колонтитулу заноситься лише для генерації примітки. Тому значення першого індикатору дорівнює 0.

516 Назва на спинці

Поле містить назву, надану на спинці документа, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви на спинці
0 Назва на спинці не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва на спинці значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва на спинці
Назва, надана на спинці документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви на спинці
Ідентифікує мову назви на спинці. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви на спинці на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка про назву на спинці  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
516 l#$aNSBThe NSEcomplete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.

517 Інші варіанти назв

Поле містить будь-який інший варіант назв, який не визначений у полях 510, 516 або 518. Наприклад, назва на обкладинці швидкозшивача, шмуцтитулі, суперобкладинці, футлярі, неповна назва. Коли у вихідному форматі спеціально не ідентифікуються назви, які заносяться до полів 510-516, або 518, ці назви можуть заноситись до поля 517.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості інших варіантів назв
0 Інший варіант назви не значущий.
Точка доступу не створюється.
1 Інший варіант назви значущий.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Інший варіант назви
Інший варіант назви без відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова інших варіантів назв
Ідентифікує мову інших варіантівназв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Якщо потребується примітка про визначення джерела цієї назви, вона заноситься до поля 312. Поле 517 для генерації примітки не використовується.


 • Співвіднесені поля

510-516  ВАРІАНТИ НАЗВ
Перевага надається використанню полів 510-516, коли джерело запису забезпечує  інформацію для ідентифікації  різновидів назв.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що визначає джерело варіанту назви,  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
517 1#$aScotland
312 ##$aBinder's title: Scotland
Точка доступу може генеруватися від поля 517, а примітка від поля 312.

EX 2
517 l#$aGregorian chants from Hungary
312 ##$aTitle on case: Gregorian chants from Hungary
Основна назва на титульнім аркуші документа, вміщеного до футляру: Magyar Gregorianum. Назва на футлярі: Gregorian chants from Hungary.

EX 3
200 1#$aComputing engineering index
312 ##$aAlso known as: COMPENDEX
517 1#$aCOMPENDEX
Покажчик також відомий під акронімом.

518 Форма назви сучасною орфографією

Визначення поля

Поле містить назву або окремі слова з назви, або будь-який варіант назви документа, які наводяться сучасною орфографією, якщо ті, що наявні на документі, є надто архаїчними, щоб записуватись як примітка або точка доступу. Поле використовується зазвичай для стародруків.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор форми назви
0 Форма назви з окремих слів сучасною орфографією не є значущою
Точка доступу не створюється.
Можливе використання для пошуку (EX 3).
1 Повна форма назви сучасною орфографією є значущою
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя наведені у полі 510, але зазвичай використовується лише одне підполе:

$a Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назви сучасною орфографією, або окремі слова з них
Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назва чи окремі слова з назви документа, які повторені сучасною орфографією без додаткових відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. ОБОВ’ЯЗКОВЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки у випадку, якщо назва/назви документа  подані у надто архаїчному написанні, щоб бути записаними як точка доступу або примітка.
Якщо зміст поля 518 повністю ідентичний до змісту поля 500$a поле 518 не застосовується.


 • Співвіднесені поля

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поле містить основну назву, записану в архаїчному написанні.

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Поле містить назву, під якою твір, що має різні варіанти назв, ідентифікується з метою каталогізації.

510-517 ВАРІАНТИ НАЗВИ ДОКУМЕНТА


 • Приклади

EX 1
200 l#$aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 l#$aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesricna smart

EX 2
200 l#$aPistule, i Evanyelya
518 1#$aPistule i evandelja

EX 3
200 1#$aNSBThe NSEDescription of the Countrey of Aphrique ...
518 1#$aNSBThe NSEdescription of the country of Africa ...

EX 4
200 1#$aUmbständliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabonn der Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0#$aUmständliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei
Окремі слова з основної назви, повторені сучасною орфографією.

EX 5
200 1#$aNSBIl NSECavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sanità :$epoema i dodici canti ;$fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.J. Mathias.
500 10$aNSBThe NSEshepheardes calender$mItalian
518 1#$aNSBThe NSEshepherd's calendar
Аутентична назва старою орфографією була використана як уніфікована назва; тим не менш, сучасна форма уніфікованої назви записана до поля 518.

EX 6
200 1#$aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1#$aDéfense des droits du roi catholique Charles II

EX 7
200 1#$aNSBLes NSEavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1#$aNSBLes NSEaventures extravagantes du courtisan grotesque
Отрывок из ISBD(А) про графику( разд.0.7 ).:
The description of publications appearing in scriptsІ other than that used by the bibliographic agency may, if necessary, be transliterated or transcribed without brackets into the script used by the agency.= В описании публикаций, имеющих графику, отличную от той, которую использует библиографирующее агентство, может при необходимости применяться транслитерация или транскрипция (не фонетическая а в смысле »перенаписание»-НВ) без скобок в графику, которую использует агентство.  
When the script is not in current use or is otherwise not available a suitable alternative script should be used, for example, Cyrillic (civil) for Cyrillic (Church Slavonic).= Когда графика вышла из употребления или невозможно ее корректное отображение, используетс подходящая альернативная графика, например гражданская кириллица, вместо кириллицы церковнославянской)

520 Попередня назва (серіальні видання)

Поле містить попередню назву серіального  видання, яке на момент каталогізування має іншу назву. Поле використовується, коли серіальне видання під його різними назвами вважається єдиним бібліографічним документом. Таким чином, тільки один запис підтримується у базі даних з основною назвою, що відповідає сучасній. Попередні назви в цьому випадку вважаються за альтернативні назви для документу в цілому.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості попередньої назви
0 Попередня назва не значуща
Точка доступу під попередньою назвою не створюється
1 Попередня назва значуща
Точка доступу під попередньою назвою створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Попередня основна назва
Попередня основна назва серіального видання. ОБОВ’ЯЗКОВЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, що підпорядковуються попередній основній назві  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини (підсерії)
Нумерація частини серіального видання, якщо воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини (підсерії)
Найменування частини серіального видання, коли воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Томи або дати попередньої назви
Діапазон томів і т.п. попередньої назви та/або  діапазон дат. (EX 1). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Текстовий коментар стосовно змісту підполів
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису. Підполе використовується, головним чином,  для  відображення тексту примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x ISSN попередньої назви
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова попередньої назви
Ідентифікує мову попередньої назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для попередньої назви на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • Примітки до змісту поля

Поле повторюється для кожної попередньої назви, до якої робиться додатковий запис. Підполя $a, $e, $h та $i відповідні до таких же підполів поля 200. Але $a (основна попередня назва) може бути заміщене ключовою назвою попередньої назви, якщо це бажано. ISSN кожної попередньої назви має бути включеним, якщо це можливо.


 • Співвіднесені поля

43- поля попередніх записів
Ці поля зв’язку використовуються для попередніх назв серіального видання, коли агентство каталогізації розглядає кожен фрагмент серіального видання під різними назвами окремими бібліографічними документами та каталогізує кожну назву в окремому записі.


 • Приклади

EX 1
200 l#$aClaimants unite ...
520 1#$aClaimants newspaper.$jIssue nos. 1 (summer 1974)-5 (autumn 1975)
520 1#$aNSBThe NSEclaimant, and Claimants newspaper.$jIssue no. 6 (1976)
Серіальне видання Claimants newspaper продовжується після 5-го випуску під назвою The Claimant and Claimant's newspaper , під якою було видано лише один випуск – 6-й. Він, в свою чергу, стає Claimants unite, і зберігає поточну нумерацію випусків під номером 7. Запис, створений для останнього варіанту назви Claimants unite вміщує записування для кожної попередньої назви.

530 Ключова назва (серіальні видання)

Поле містить ключову назву, що є унікальною і надається серіальним виданням  Міжнародною системою серіальних даних (ISDS).


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ. Оскільки була б логічною наявність однієї ключової назви в одному записі, відміни у практиці агентств, що готують записи та ISDS можуть  мати як результат дві або більше ключові назви у одному записі на серіальні видання.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор основної назви
Цей індикатор визначає, чи співпадає ключова назва із основною назвою у полі 200$a. (EX 2, 3, 4).
0 Ключова назва співпадає з основною назвою
1 Ключова назва відрізняється від основної назви

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Ключова назва
Ключова назва без додавання будь-якого уточнення. Для типових назв до неї включене ім’я організації з первинною інтелектуальною відповідальністю, яке відокремлюється  пробілом – дефіс – пробілом  (EX 3,4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Уточнення
Будь-яке уточнення, додане  до ключової назви, з метою відрізнення її від інших серіальних видань з однаковими назвами. (EX 2, 4).  За практикою  ISDS уточнення заключене у круглі дужки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою
Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або  дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$v Визначення тому
Підполе використовується для визначення окремої частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо це прийнято), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується тільки у випадках, коли воно є вставним до полів зв’язку блоку 4--. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка визначає характер зв’язку, зазначений міткою блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Дані до підполів $a, $b, та $j заносяться відповідно до рекомендацій , що містяться у ISDS manual (1983). Ключова назва встановлюється Центром ISSN, який є відповідальним за реєстрування серіальних видань. Ключова назва виводиться з інформації в назві, що наявна в публікації на момент реєстрування. Оскільки лише Центр ISSN може встановити ключову назву, будь-яке інше агентство, що готує запис, може записувати ключову назву тільки в тому разі, коли вона наявна на документі, або якщо її перевірено у Центрі ISSN  Будь-яка інша назва за визначенням не є ключовою. За подальшою інформацією щодо ключових назв звертайтеся до Центру ISSN.


 • Співвіднесені поля

011 ISSN
Згідно правил ISDS ключова назва документа нерозривно пов’язана з його ISSN та обидва мають заноситися до запису, коли це можливо.

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва як подано на документі заноситься до поля 200.


 • Приклади

Наступні приклади ключових назв у полі 530 супроводжуються їх представленням у дисплейній формі. У прикладах 2, 3, та 4 перший індикатор дорівнює 1 тому, що ключова назва відрізняється від основної назви.

EX 1
530 0#$aScientific American
Scientific American

EX 2
530 l#$aNSBLa NSECiencia y la tecnica$b(Barcelona. 1936)
La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936)
Ключовою  назвою є  "Ciencia y la tecnica...".

EX 3
530 l#$aAnnual accounts -  Welsh Water Authority
Annual accounts -  Welsh Water Authority

EX 4
530 1#$aBulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians$b(1944)
Bulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians (1944)

531 Скорочена ключова назва (серальні видання)

Поле містить скорочену форму ключової назви, що сконструйована у відповідності до правил, які підготовлені  International ISSN Centre та базуються на ISO 4.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ за тих же обставин як поле 530.


 • Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Скорочена ключова назва
Скорочена ключова назва без будь-якої додаткової інформації. Для типових назв вона включає найменування установи, що видає документ, яке супроводжується пробілом – дефіс – пробілом. (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Уточнення
Будь-яке уточнення, додане  для розрізнення ключових назв, які без нього сприймаються як ідентичні. Уточнення може бути скороченим або ні. Відповідно до практики ISDS уточнення наводиться у круглих дужках. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$v Визначення тому
Підполе використовується для визначення самостійної частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо ними позначена нумерація), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується лише у разі, коли поле є вставним до 4—блоку пов’ язаних полів. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка має характер зв’язку позначений міткою блоку 4-- . (Наприклад, номер тому серії, який має власну назву і на який складається самостійний запис).  НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Скорочена форма ключової назви складається відповідно до правил. підготовлених International ISSN Centre. Вона (скорочена форма) також підтримується через Liste d'abréviations de mots des titres de publications en série = List of serial title word abbreviations. Paris: ISDS International Centre, 1985. ISBN: 2-904938-02-8. Цей список складається зі скорочених ключових назв і може бути розширеним  International ISSN Centre, зазвичай на вимогу місцевого ISSN центру.
До цього поля включається лише ключова назва, скорочена за рекомендаціями ISDS.


 • Співвіднесені поля

530 КЛЮЧОВА НАЗВА


 • Приклади

EX 1
531 ##$aMedicina. Supl.$b(B.Aires)

EX 2
531 ##$aRockfeller Brothers Fund annu. rep.

EX 3
531 ##$aAnn. Univ. Cathol. Louvain

EX 4
531 ##$aJ. phys.$b(Paris)
531 ##$aJ. phys.$b(Lond.)
Це випадок, коли два журнали мають різні ключові назви, але однакову скорочену назву. Уточнення додається до скороченої ключової назви, але воно не потрібне до самої ключової назви як такої.
Ключові назви: Journal de physique
Journal of physics

532 Розширена назва

Поле містить назву   у розширеній (розкритій) формі, яка вимагається як додатковий запис або примітка, тому що  основна назва або ключова назва містить  абревіатури, скорочення,  цифри або символи, які спричиняють проблеми при сортуванні та  можуть бути невірно представлені при виводі.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості розширеної назви
0 Розширена назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Розширена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: індикатор типу розширення
Визначає підставу необхідності для розширення назви.  В позиції індикаторів використовуються наступні значення:
0 Абревіатури. Розширення відбувається шляхом розкриття початкових літер  відповідними повними словами. (EX 3).
1 Цифрові значення. Розширення відбувається шляхом написання цифр повними словами. (EX 6).
2 Скорочення. Розширення відбувається шляхом написання повних слів замість скорочених (EX 1, 2).
3 Інші символи. Наприклад, символ, що не належить до кириличного або латинського алфавіту. Застосовується будь-яке інше розширення, таке як заміна символу на текст. (EX 4, 5), Напр., '&' замінюється на 'and' або 'et'.
Якщо наявна комбінація умов скорочення, вибирається значення вищого рівня. Якщо конкретна підстава необхідності розширення невідома, використовується значення 3.


 • Підполя

$a Розширена назва
Повний текст розширеної назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви
Підполе визначає мову розширеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов (EX 5). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

За певних обставин ISSN вимагає, щоб ключова назва з і скороченнями була розширена. Така назва заноситься до поля 532 (EX 2, 3, 4, 5, 6).


 • Співвіднесені поля

200 $a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Основна назва
530 КЛЮЧОВА НАЗВА


 • Приклади

EX 1
532 12$aSaint Mirren Football Club centenary brochure
Основна назва документа, записана до поля 200: St. Mirren F.C. centenary brochure. Скорочення у назві розкриті у полі 532 для створення більш корисної точки доступу.

EX 2
532 12$aTechnical bulletin South Dakota University Agricultural Experiment Station
Назва: TB South Dakota University. Agricultural Experiment Station.

EX 3
532 10$aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and electronic systems.
Назва: IEEE transactions on aerospace and electronic systems.

EX 4
532 13$aThirty-seven design and environment projects
Назва: 37 design & environment projects починається з числа та містить символ &. Варіант назви записується зі значенням другого індикатору 3, яке визначає розширення символів і т. і. повніше, ніж значення 2.

EX 5
532 13$aUn plus un$zfre
Назва: 1+1. Вона французькою мовою, тому числа та символи розширені французькою.

EX 6
532 11$aFive ways
Назва: 5 ways.

540 Додаткова назва, надана каталогізатором

Визначення поля

Поле містить сталу(поширену) або популярну назву, що не є назвою документу і не вважається уніфікованою назвою. Вона може використовуватися як точка доступу, похідна від основної назви.


Наявність

Факультативне. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде додана назва розглядатися як незалежна точка доступу , тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Додана назва не значуща
Точка доступу  не створюється.
1 Додана назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполе

$a Додаткова назва
Текст додаткової назви, що надана каталогізатором. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле містить назву, що не надана на документі: вона надається каталогізатором для використання як додаткового запису. Це може бути назва, під якою твір є широко відомим, хоча вона не є уніфікованою назвою. Деякі агентства вміщують такі назви до авторитетних файлів як посилання і не створюють точок доступу від них у бібліографічнім записі.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 використовується для стандартних уніфікованих назв, які зазвичай пропонуються правилами каталогізації і не повинні заноситися до поля 540.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ
Поле 541 повинне використовуватися для перекладу назви документа, що надається каталогізатором.


 • Приклади

EX 1
540 1#$aParis principles
Документ Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961 широко відомий як Paris principles.

541 Перекладена назва, надана каталогізатором

Поле містить переклад одної з назв, що наявні на документі, зроблений каталогізатором.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде перекладена назва розглядатись як незалежна точка доступу, тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Перекладена назва не  значуща
Точка доступу не створюється.
1 Перекладена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл(не визначено)


 • Підполя

$a Перекладена назва
Основна назва без будь-яких інших відомостей про назву у перекладі. (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви у перекладі, що є підпорядкованими перекладеній назві (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини
Нумерація розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменуванням та найменуванням підрозділу з перекладом або без перекладу їх назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменування та найменуванням підрозділу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова перекладеної назви
Підполе визначає мову перекладеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки для назв, які було перекладено каталогізатором або переклад був взятий з будь-якого джерела, крім документа, до якого було прикладено правила каталогізації. Перекладені назви, які  вимагаються деякими правилами каталогізації, зазвичай вважаються за уніфіковані назви і записуються до поля 500. Підполя мають ті ж значення, що підполя поля 200.


 • Співвіднесені поля

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва, на якій базується переклад, завжди повинна бути наявною у полі 200. На додаток перекладена назва, наявна на самому документі, має заноситися до 200 $d, паралельна назва в полі приміток, якщо вона не є головним джерелом інформації.

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 містить будь-які перекладені назви, які вимагаються як уніфіковані назви правилами каталогізації.

510 ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА
Назва іншою мовою на самому документі записується до поля 510, якщо вона потребує створення точки доступу.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBDer NSESpiegel
541 1#$aNSBThe NSEMirror$zeng
Титульний аркуш читається як  Der Spiegel.

EX 2
200 1#$aNSBDie NSEZentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion$eIntegrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung$fR.J. Langhammer
541 1#$aNSBThe NSECentral African Customs and Economic Union$eintegration effects in countries in the early stage of industrial development$zeng
Титульний аркуш читається як Die Zentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion: Integrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung / R.J. Langhammer.

EX 3
200 1#$aNSBDe NSErol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land
541 1#$aRole of universities in national development$zeng
Агентство перекладає всі назви іншими мовами на англійську, випускаючи усі початкові несортовані символи, наприклад "The". Титульний аркуш читається як De rol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land.

545 Назва розділу

Поле містить назву загального розділу, в якому знаходиться каталогізована аналітична одиниця.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Перший індикатор визначає, чи буде назва розділу розглядатися як самостійна точка доступу, тобто чи буде створюватися для неї точка доступу (або додатковий запис).
0 Назва розділу незначуща
Точка доступу не створюється.
1 Назва розділу значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Може застосовуватися будь-яке підполе з зазначених у полі 510, але на практиці, використовується лише:

$a Назва розділу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEScience of eating well
545 0#$aNutrition Letter