503 Уніфікований умовний заголовок

Поле містить уніфікований умовний заголовок, який використовується за необхідності зібрати разом твори однакової форми або типу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Індикатори

Індикатор 1: індикатор значущості уніфікованого умовного заголовку
0 Уніфікований умовний заголовок не є значущим
Точка доступу не створюється
1 Уніфікований умовний заголовок значущий
Точка доступу створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • Підполя

$a Основний уніфікований умовний заголовок
Форма заголовку за певними правилами каталогізації.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Підзаголовок уніфікованого умовного заголовку (EX. 3)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Опис підполя див. нижче після  $j

$e Прізвище особи
Прізвище або родове ім’я особи, пов’язане з основним уніфікованим умовним заголовком (EX 2).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$fІ Ім’я особи
Ім’я особи (перше), коли використане підполе $e або особисте ім’я у разі, коли особа записується під особистим ім’ям, наприклад, королі, папи, святі (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Визначник персонального імені
Будь-який додаток до імені у підполі $e та/або $f, яке не утворює пов’язаної частини самого імені, включаючи епітети імені . Всі  титули заносяться разом до одного підполя і розділяються прийнятою пунктуацією. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Назва частини
Назва частини твору, якій надано уніфікований умовний заголовок (EX 5).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Рік
Рік, що використовується для розрізнення заголовків форми (EX 3, 4).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Місяць і день
Місяць і день року, який занесений до підполя $j (EX 4). Фіксованої довжини, 4 символи.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$k Нумерація (Арабська)
Будь-який номер у формі арабських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$l Нумерація (Римська)
Будь-який номер у формі римських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Місцевість
Місцевість, визначена в уніфікованому умовному заголовку. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Установа у місцевості
Установа, надана в уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


  • Примітки до змісту поля

Уніфіковані умовні заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які на мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори за принципами каталогізації, визначеними на Міжнародній конференції з принципів каталогізації (Париж, 1961): Багатосторонні міжнародні угоди та конвенції  і деякі інші категорії видань, що виходять з нехарактерними назвами, можуть бути описані під однаковим умовним заголовком, що відображає форму твору.


  • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Уніфіковані форми назви співвідносяться з уніфікованими умовними заголовками, але елемент запису уніфікованої форми назви завжди базується на назві твору, тоді як уніфікований умовний заголовок є скоріше терміном, ніж назвою

501 ТИПОВА НАЗВА
Типова назва використовується для зведення творів одного автора.


  • Приклади

EX 1
503 l#$aExposition$fNapoléon$kler$hempereur des Français$mParis$nGrand-Palais
Умовний уніфікований заголовок для виставки.

EX 2
503 l#$aMélanges$eMenéndez-Pidal
Уніфікований умовний заголовок для ювілейного видання.

EX 3
503 0#$aLoi$bRecueil$jl892-l967
Умовний уніфікований заголовок для зібрання законів.

EX 4
503 0#$aVertrag$jl973$d1005
Умовний заголовок форми для угоди.

EX 5
503 1#$aFestschrift$eMiéville,$fHenri$iHommage à Henri Miéville
Уніфікований умовний заголовок для ювілейної збірки.