Київ у творах живопису цикл поштових карток видавництва «День»

Видання тематичних добірок художніх поштових карток стало своєрідною традицією для українських видавців початку 20 ст. Не стало винятком й відоме київське видавництво “День”, активна діяльність якого припадає на 1906–1915 рр. 1914 року видавництво “День” здійснило випуск трьох серій кольорових карток (по вісім найменувань у кожній), об’єднаних однією темою – “Київ в творах українських художників”. Ініціатором та організатором видання цього тематичного циклу, присвяченого пам’яткам історії та архітектури Києва в творчості українських живописців, як стверджує М. Забочень, був В. Королів-Старий. “Листівки були надру¬ковані в художньому закладі Депорта й Панцера у Празі, перевидані у 1919 та 1924 р” (Книгарь. – 1919.– № 25–26. – С. 1669). На відміну від першого видання 1914 року, на звороті поштівок якого у лівому верхньому куті надруковано: “День”; картки перевидань 1919 та 1924 років позначені вже зміненим на той час знаком видавництва: “День” взято у рамку неправильної п’ятикутної форми.

Колекція НБУВ налічує окремі поштові картки всіх трьох серій видання 1914 р.: першої (5), другої (2) та третьої (4), а також альбом “Київ” видавництва “День”, надрукований у художньому закладі Депорта і Панцера в Празі. В альбомі, що зберігається у фондах Відділу образотворчих мистецтв бракує репродукції № 24 Іжакевич І. С. «Покровський монастир». Альбом повністю повторює цикл карток “Київ в творах українських художників” видання 1914 р. і відрізняється тільки послідовністю розміщення репродукованих творів (Київ: Альбом. – Прага: Депорт і Панцер, [1914]. – 24 арк.: іл.). Поштівки циклу – це кольорові репродукції з творів як відомих українських художників (І. Їжакевич, М. Бурачек, Є. Вжещ), так і менш знаних митців (О. Романов, Т. Попельська, М. Орлов, В. Галімський, В. Фельдман), стали сьогодні цінним джерелом для дослідження київської школи пейзажного живопису.

КИЇВ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ МАЛЯРІВ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ