Історико-культурні ресурси

Історико-культурні фонди

Комплекс електронних ресурсів, що включає інформацію про унікальне зібрання документних джерел із фондів НБУВ

Каталоги історико-культурних фондів >>

Збереження фондів

Центр консервації і реставрації

Історико-культурні колекції

Книжкові пам'ятки НБУВ

Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання

Документальна спадщина

Архівні фонди Інституту рукопису

Архівний фонд Національної академії наук України

Листівки періоду (1880-1945 рр.)

Рукописні карти

Цифрові ресурси

Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

Електронні колекції оцифрованих документів історико-культурних фондів НБУВ

Електронна колекція газет

Електронна колекція оцифрованих українських газет

Електронна колекція карт

Колекція картографічних матеріалів в електронному форматі

Меморіальні електронні колекції

Т. Г. Шевченко

В. І. Вернадський

Дослідження історико-культурних фондів

Збірник наукових праць "Рукописна та книжкова спадщина України"

Електронна версія збірника наукових праць з питань археографічних досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів

Література з книгознавства (Підручний фонд відділу стародруків та рідкісних видань)

Картотека книгознавчих статей

Дослідження рукописних та архівних фондів (Підручний фонд Інституту рукопису)

Електронний архів науково-довідкових видань з питань досліджень унікальних архівних та бібліотечних фондів