Бібліотекознавчі ресурси

Література з бібліотекознавства

Представляє акумульовані документальні ресурси з питань бібліотекознавства, документознавства, архівознавства, книгознавства

Каталог залу бібліотекознавчої літератури

Бібліотекознавчі видання України у відкритому доступі

Публікації співробітників НБУВ

Видання НБУВ

Преса про НБУВ

Нормативно-правові документи

Література з книгознавства (Підручний фонд відділу стародруків та рідкісних видань)

Картотека книгознавчих статей

Дослідження рукописних та архівних фондів (Підручний фонд Інституту рукопису)

Електронний архів науково-довідкових видань

Бібліотечні електронні ресурси та технології

Мета ресурсу - надання доступу до знань та поширення інформаційних матеріалів у галузі бібліотечних електронних ресурсів та технологій