Партнери НБУВ

Бібліотеки України
Опис

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування.

Одна з провідних установ, що займається науковими дослідженнями у галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, пресознавства, джерелознавства, документознавства, біографістики, археографії, мистецтвознавства, історії культури.

Провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами, яка обслуговує найширші верстви населення. До 2016 року носила назву "Національна Парламенться бібліотека України"

Метою діяльності Національної історичної Бібліотеки України є сприяння реалізації прав громадян на знання, освіту, користування цінностями національної і світової культури, науки та освіти, документів історичної тематики, рукописних і друкованих пам’яток культури різних епох, що зберігаються в Бібліотеці.

Координаційний та науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН. Головною метою діяльності бібліотеки є: інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти, науки і практики, фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України, сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів.

Структурний підрозліл Києво-Могилянської академіїї. Головною метою діяльності є: створення, організація та збереження власних та світових інформаційних наукових та освітніх ресурсів, які відповідають науковим та навчальним напрямкам в університеті, забезпечуючи інформаційні дослідницькі потреби студентів, викладачів, співробітників університету.

Структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нині є однією з найбільших і найстаріших вузівських бібліотек. Основними напрямами її діяльності є: забезпечення бібліотечно-бібліографічного обслуговування університетської спільноти згідно запитів користувачів та надання методичої допомоги регіональним, обласним методичним центрам, окремим бібліотекам закладів вищої освіти з усіх питань бібліотечно-інформаційної роботи. Наукова бібліотека КНУ ім.

Структурний підрозділ Київського Політехнічного Інституту. Надійний партнер університетської та фахової спільноти у розвитку освітньо-наукового середовища. Наукова діяльність Бібліотеки КПІ визначається як системний комплекс інтелектуальних творчих заходів, спрямованих на одержання нових фахових знань та пошук шляхів їх практичного застосування.

Наукові установи
Опис

Національна академія наук України є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності. Однією з вагомих функцій академії є – підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань, участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

ІПРІ НАНУ – провідна наукова установа у галузі розробки оптичних носіїв інформації, методів створення системи комп'ютерних мереж баз даних та баз знань. Партнер НБУВ у формуванні реферативного журналу України "Джерело", та бази даних "Україніка наукова".

ІІУ НАНУ – академічна науково-дослідна установа, співробітники якої досліджують широкий діапазон проблем національної історії. Важливими є здобутки Інституту у сфері досліджень новітньої історії України, передусім у вивченні історії Української революції 1917–1921 рр., становлення та функціонування тоталітарної держави, репресій у республіці 1920-х–1950-х рр., дисидентського руху 1960–1980-х рр.

Міжнародні організації
Опис

The United Nations is an international organization founded in 1945. Currently made up of 193 Member States, the UN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding Charter. The UN has evolved over the years to keep pace with a rapidly changing world. But one thing has stayed the same: it remains the one place on Earth where all the world’s nations can gather together, discuss common problems, and find shared solutions that benefit all of humanity.

UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture.
ЮНЕСКО це освітня, наукова та культурна організація Об'єднаних Націй. Вона прагне будувати мир через міжнародну співпрацю в освіті, науці та культурі.

Collection of Jewish Musical Folklore (1912-1947) Wax phonocylinders, note and text decoding manuscripts, typewriting. The Vernadsky National Library of Ukraine is the world’s foremost repository of Jewish folk music recorded on Edison wax cylinders.

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) is the leading international body representing the interests of library and information services and their users. It is the global voice of the library and information profession.

The European Library is designed to meet the needs of the research community worldwide, our online portal offers quick and easy access to the collections of the 48 National Libraries of Europe and leading European Research Libraries.

This collection contains cultural heritage materials gathered during the World Digital Library (WDL) project, including thousands of items contributed by partner organizations worldwide as well as content from Library of Congress collections.

Бібліотеки інших карїн
Опис

Головна наукова бібліотека Литви, одна з найбільших у країні. Бібліотека є державним універсальним сховищем литовських, литуаністичних та зарубіжних документів та національним архівним фондом опублікованих у Литві документів. Виконує функції депозитної бібліотеки Європейського союзу, Світового банку, МАГАТЕ та ряду інших міжнародних організацій.

It is the national library of the United Kingdom and give access to the world’s most comprehensive research collection. We provide information services to academic, business, research and scientific communities.