Видання Інформаційно-бібліотечної ради НАН України

Наукові видання
 1. Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України ; Інформ.-бібл. рада НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. С. Онищенко. – К., 2013. – 142 с.
 2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ; відп. за випуск А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко; Редкол. О. С. Онищенко (гол.) та ін. — К., 2006. — Вип. 15. — 365 с.
Довідкові матеріали
 1. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С . О нищенко [та ін.]; НАН України, Інформаційно-бібліотечна рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. 312 с.
 2. Наукові бібліотеки України: довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Координац. бюро ЕСУ; уклад. А. А. Свобода, Л. І. Загородня, Н. Б. Захарова, Н. В. Попович, О. В. Савченко; відп. ред. О. С. Онищенко. — К., 2004. — 472 с.
 3. Бібліотеки Національної академії наук України: довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Малолєтова: наук. ред. О. С. Онищенко. — К., 1996. — 110 с.
Інформаційно-аналітичні матеріали
 1. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2022 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; автори-укладачі: Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2023. – Вип. 28. – 165 с.
 2. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2021 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; автори-укладачі: Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2022. – Вип. 27. – 240 с.
 3. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; автори-укладачі: Т. Л. Кулаковська, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2020. – Вип. 26. – 228 с.
 4. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2020. – Вип. 25. – 256 с.
 5. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2018 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2019. – Вип. 24. – 224 с.
 6. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2017 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2018. – Вип. 23. – 188 с.
 7. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2016 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко. – Київ, 2017. – Вип. 22. – 244 с.
 8. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2015 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2016. – Вип. 21. – 272 с.
 9. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році: ін форм.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. Київ, 2015.– Вип. 20. – 246 с.
 10. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт.: О. В. Полякова, Н. І. Смаглова, О. Л. Сокур, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець. – К., 2013. – Вип. 19. – 220 с.
 11. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році: інформ.-аналіт. огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; Відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. – К., 2013. – Вип. 18. – 287с.
 12. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2011 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. Авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. — К., 2012. — Вип. 17. — 204 с.
 13. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2010 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. Авт.: В. П. Здановська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. — К., 2011. — Вип. 16. — 215 с.
 14. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2009 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України. Авт.: В. П. Здановська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. — К., 2010. — Вип. 15. — 202 с.
 15. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2008 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: В. П. Здановська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода. — К., 2009. — Вип. 14. — 176 с.
 16. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2007 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: В. П. Здановська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. — К., 2008. — Вип. 13. — 140 с.
 17. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2006 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2007. — Вип. 12. — 132 с.
 18. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2005 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2006. — Вип. 11. — 121 с.
 19. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2004 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2005. — Вип. 10. — 143 с
 20. .Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2003 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2004. — Вип. 9. — 145 с.
 21. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2002 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2003. — Вип. 8. — 109 с.
 22. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2001 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 2002. — Вип. 7. — 119 с.
 23. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2000 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська; відп. ред. Т. П. Павлуша. — К., 2001. — Вип. 6. — 66 с.
 24. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 1999 році: інформаційний бюлетень / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладачі: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 2000. — Вип. 5. — 30с.
 25. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 1998 році: інформаційний випуск / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 1999. — Вип. 4. — 15 с.
 26. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 1997 році: інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 1998. — Вип. 3. —  с.
Організаційно-методичні документи і матеріали
 1. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. документів і матеріалів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладачі: В. П. Здановська, Н. І. Смаглова,; відп. ред. Г. І. Солоіденко. — К., 2008. — Вип. 5. — 130 с.
 2. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. документів і матеріалів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладачі: Т. Л. Кулаковська, А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2006. — Вип. 4. — 153 с.
 3. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. документів і матеріалів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладачі: Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 2000. — Вип. 3. — 70 с.
 4. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. матеріалів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; укладач: Т. Кулаковська; відп. ред. В. Г. Попроцька. — К., 1999. — Вип. 2. — 35 с.
 5. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: зб. документів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Інформ.-бібл. рада НАН України; авт.: Н. Смаглова, Г. Солоіденко, Т. Кулаковська; відп. ред. А. А. Свобода. — К., 1997. — Вип. 1. — 35 с.
Покажчики
 1. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2009 — 2010 рр.): науково-інформаційний систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. П. Полякова; відп. ред. Н. В. Стрішенець. — К., 2011. — 258 с.
 2. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2007 — 2008 рр.): систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. П. Полякова; відп. ред. Н. В. Стрішенець. — К., 2009. — 291 с.
 3. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005 — 2006 рр.): науково-інформаційний систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, О. П. Полякова; відп. ред. Н. В. Стрішенець. — К., 2008. — 278 с.
 4. Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.): систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. О. Б. Вихрастюк, О. С. Гурьянова, Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова; відп. ред. Н. В. Стрішенець. — К., 2007. — 196 с.
 5. Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2000-2002 рр.): науково-інформаційний систематичний покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, Г. М. Новицька, В. Ф. Яновська; відп. ред. Б. П. Якушко. — К., 2003. — 108 с.
 6. Покажчик іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 2000 р.: покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова, Н. І. Смаглова; відп. ред. Арсеєнко Т. І. — К., 2001. — 71 с.
 7. Список іноземних періодичних видань децентралізованого комплектування, що надійшли до фондів бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 1997 р.: покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Т. М. Русских, О. В. Полякова; відп. ред. Н. І. Малолєтова. — К., 1998. — 51 с.
 8. Список періодичних та інформаційних видань Росії та країн СНД (передплата бібліотек НДУ НАН України 1996-1997 рр.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Т. Л. Кулаковська, Г. І. Солоіденко; відп. за випуск А. А. Свобода. — К., 1997. — 44 с.
 9. Список іноземних періодичних видань децентралізованого надходження у фондах бібліотек науково-дослідних установ НАН України (1994-1996 рр.): покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. Т. М. Русских, О. В. Полякова; відп. ред. Н. І. Малолєтова. — К., 1997. — 59 с.