Положення про довідково-бібліографічне обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) у Бібліотеці здійснюється на основі «ПОЛОЖЕННЯ про систему довідково-бібліографічного обслуговування у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського» (Затверджено Вченою радою НБУВ від 12 квітня 2011 р.).
ДБО здійснюється на основі взаємодії структурних підрозділів НБУВ, координації бібліотечно-інформаційної роботи в Україні, взаємодії національних бібліотек, державних галузевих бібліотек, науково-інформаційних центрів та бібліотек мережі НАН України для задоволення інформаційних потреб користувачів.
Координуючим органом системи ДБО є Відділ довідково-бібліографічного обслуговування. Складовими Системи є довідково-бібліографічні служби структурних підрозділів НБУВ, які здійснюють безпосереднє бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів Бібліотеки і ДБО відповідно до своїх функцій і профілю діяльності.
ДБО передбачає виконання й надання користувачам:

  • разових бібліографічних і фактографічних довідок з усіх галузей знання в усній, письмовій і електронній формах;
  • бібліографічних і методичних консультацій (індивідуальних і групових).

Прості усні бібліографічні довідки і консультації надаються користувачам безоплатно.
Складні бібліографічні довідки і консультації, додаткові бібліографічні послуги виконуються на платній основі відповідно до Положення про платні послуги та «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського».

Підрозділи, які надають довідково-бібліографічні, бібліотечно-інформаційні послуги: