Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, доктор економічних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 100 сучасних наукових видань. Зокрема, велику кількість різнопланової навчальної та довідкової літератури, картографічні та періодичні видання, а також кілька брошур.

Вавженчук Сергій Ярославович

Сергій Ярославович Вавженчук, доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, подарував НБУВ власне видання "Охорона та захист трудових прав працівників". У підручнику на підставі аналізу трудового законодавства з урахуванням сучасної судової практики розкриваються поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст превентивно-охоронних та захисних трудових правовідносин. Надано правову характеристику механізму превентивної охорони та захисту трудових прав працівників із виокремленням відповідних стадій та елементів. Розроблено цілісне бачення співвідношення форм, способів, мір превентивної охорони та захисту трудових прав.

Рог Олена Федорівна

Відома українська журналістка, письменниця Олена Федорівна Рог подарувала НБУВ свої нові книги, зокрема: "Мечта моя, меня не обмани", "О светлячках и хьюмидорах..." та "Своё время". Олена Рог є автором і ведучою майстер-класів: “Люди-бренди” та “Сила волі”. Про свою творчість вона говорить так: “Головне у нашому житті виражене словами – і є справжня література”. Про що я пишу? Про те, що є цінності та ціни, і вони не завжди збігаються. Що зрада та відданість мають один корінь, але різну сутність. А ще я пишу про людей: про удачливих і тих, кого фортуна не шанує, про багатих і не зовсім.

Уваров Юрій Вячеславович

Поглиблюються та розширюються зв’язки і співпраця працівників сектору картографічних видань ВКБО НБУВ з читачами, серед яких є відомі вчені, краєзнавці, представники громадських організацій. Дійсний член Міжнародної академії культури, безпеки, екології і здоров’я, засновник і керівник наукової школи “Прекрасний світ”, постійний читач залу картографії Юрій Вячеславович Уваров презентував цілу колекцію збірників наукових праць, у яких опубліковано його власні статті та статті у співпраці з спеціалістами сектору картографічних видань. У збірниках “Wау Sсіеnсе” за підсумками Восьмої науково-практичної конференції “Сучасний рух науки”, що відбулася 3-4 жовтня 2019 р. у м. Дніпрі та двох післяконференційних монографіях “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ #21, # 22”, виданих у Познані та Лондоні, розміщено статті Ю.В. Уварова відповідно українською та англійською мовами (с.57, c.45) щодо проведеного 23 травня 2019 року в залі картографії НБУВ заходу присвяченого культурним і природним цінностям міста Києва. У окремо надрукованому в жовтні 2019 року в Лондоні розділу “Philogy, Sociologi and Culturology” у збірнику “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 22” опубліковано статтю Ю.В. Уварова (с.38), яка ознайомлює читачів з роботою працівників сектору картографічних видань і з панно художниці, майстра петриківського розпису Ніни Рудецької “Співдружність троянд”, яке присвячене співробітницям залу картографії. Навколо стилізованих троянд нанесено золотом імена співробітниць. У збірнику монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 25 виданого в Берліні після проведеної у січні 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) також розміщено його статтю німецькою мовою (c.45) про роботу працівників сектору та зазначене вище панно. А у збірнику монографії “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 26” виданого в Познані польською мовою після проведеної в лютому 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) опубліковано статті колишньої співробітниці сектору М.С. Романчук “Старовинні географічні карти як культурна цінність в сучасному інформаційному просторі” (c.6) українською мовою та Ю.В. Уварова “Фотовиставка Олени Козякової “Київ у серці моєму” теж українською мовою (c.53). У № 54 міжнародного журналу “Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka” виданому в Варшаві у квітні 2020 року, надруковано статті М.С. Романчук “Ancient cartographical documents in the educational activity of the hall of cartography in Vernadsky National Library of Ukraine” (c.6) щодо старовинних картографічних документів залу картографії НБУВ в освітній діяльності та Ю.В. Уварова “The library as an object of spatial art in the information society and its educational activity” (c.25) щодо бібліотек як об’єктів просторового мистецтва в інформаційному суспільстві та їх освітньої діяльності на досвіді дослідницької роботи НБУВ англійською мовою. У збірниках монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 34, # 36, # 39”, виданих в Парижі, Лондоні, Варшаві після проведених у жовтні, грудні 2020 року та березні 2021 року Міжнародних науково-практичних конференцій (оn-line) розміщено спільні статті Ю.В. Уварова та головного бібліотекаря сектору картографічних видань В.В. Мельничук “Старовинні картографічні документи як предмети минулого та твори мистецтва в діяльності бібліотеки (досвід роботи в залі картографії НБУВ) (c.36, 30,46) відповідно французською, українською, польською, мовами. В усіх статтях Ю.В. Уваровим підкреслюється важливе значення діяльності колективу сектору картографічних видань, його керівника - В.В. Мельничук, провідних бібліотекарів - О.В. Козякової та В.А. Рубльової, колишньої наукової співробітниці О.І. Осталецької, а також колишньої молодшої наукової співробітниці М.С. Романчук у дослідженні унікальних картографічних фондів сектору та спеціалізованої літератури з питань картографії, географії, екології, краєзнавства, історії, інших напрямків, а також у збереженні культурного надбання та вихованні молодого покоління українських громадян. Статті опубліковані іноземними мовами також є суттєвим внеском у популяризацію діяльності бібліотеки та наукових досліджень НБУВ на міжнародному рівні. Вищезазначені збірники наукових праць Ю.В. Уваров подарував залу картографії, з дарчими написами та найкращими побажаннями.

Томілович Людмила Вадимівна

15.07.2021 року сектор картографії отримав у подарунок від нашої постійної читачки Томілович Людмили Вадимівни, кандидата історичних наук, книгу «Городок», автором якої вона є та книгу «Болград. Очаків. Рахів» над якою вона працювала як редактор разом з авторським колективом. Книга «Городок» присвячена вивченню виникнення українських міст на прикладі районного центру Хмельницької області – Городка, що на р. Смотрич. У книзі викладено матеріали дослідження історії містечка від перших писемних згадок про нього, й їх датування до польсько-литовської доби, козацьких воєн, буремних подій ХХ століття. Також описані об’єкти культурної спадщини за видом «монументальне мистецтво», наявні історико-культурні заповідники та об’єкти природно-заповідного фонду містечка. Книга «Болград. Очаків. Рахів» - це наукова монографія - дослідження культурної спадщини трьох історичних міст – Болград, Очаків, Рахів, яка включає вивчення їх історичної минувшини, об’єктів культурної спадщини всіх видів, а також таких складових традиційного середовища, як природна підоснова розвитку міста, розпланувальна структура, архітектурно-просторова композиція, архітектурно-художні особливості досліджуваних міст. Монографія є першою книгою серії «Культурна спадщина міст України» Всеукраїнської Ради з охорони культурної спадщини України із вивчення історичних населених міст з метою розроблення історико-архітектурних опорних планів з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток, історичних ареалів. Видання розраховано на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, органів охорони культурної спадщини, учнів та викладачів навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України. Обидві книги мають дарчі написи авторки з вдячністю та найкращими побажаннями сектору картографії.

Бережко-Камінська Юлія

Українська поетеса Юлія Бережко-Камінська подарувала НБУВ кілька власних видань, зокрема: "Невідворотне" та "Молоді голоси : антологія сучасної української поезії (2021)". Сьома книга молодої української письменниці Юлії Бережко-Камінської «Невідворотне» з-поміж багатьох інших збірок сучасної вітчизняної поезії помітно і безсумнівно вирізняється надзвичайно високим рівнем майстерності представлених у ній творів, глибиною змісту, вишуканою, філігранною, оригінальною і небанальною образністю і ‑ що зараз спостерігається вкрай рідко, ‑ поєднанням найкращих традицій класичної поетичної школи із сучасними засобами художнього самовираження.

Ченгіз Метин

Письменник Ченгіз Метин подарував НБУВ власне видання "Троянда шумовинь". До збірки вибраних поезій відомого турецького письменника Метина Ченгіза, лауреата Премії в галузі поезії Європейської академії наук, мистецтва і літератури увійшли знакові твори, де розкриваються сутнісні питання на шляху шукача Світла та Любові, які у твореннях і перетвореннях Хаосу матеріального світу наближають до здобуття гармонійного Космосу.

Сергійчук Володимир Іванович

Володимир Іванович Сергійчук, історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України, подарував НБУВ 10 сучасних наукових видань: монографій, матеріалів конференцій тощо.

Кривонос Володимир Петрович

Володимир Петрович Кривонос, кандидат історичних наук, доцент, передав до НБУВ власне видання "Східна торгівля Львова в середині XVI – першій половині XVII ст.". До навчального посібника включено документи про торгівлю Львова із містами Близького Сходу, які входили до складу Османської імперії. У науковий обіг вводиться чимало невідомих і маловживаних джерельних матеріалів.

Дзюба Іван Михайлович

Літературний критик, публіцист, громадський діяч. Акад. НАНУ Іван Михайлович Дзюба, подарував НБУВ 2 свої видання, зокрема "Із плину літ : публіцистика" та "Бризки часу : інтерв'ю". У книжці "Із плину літ : публіцистика" подано вибрані публіцистичні статті І. Дзюби, друковані у пресі, починаючи з 60-х років минулого століття. Вони присвячені проблемам розвитку української культури й захисту мови, національного самоусвідомлення українців, різних етапів державного і культурного будівництва. Ці статті не передруковувалися у виданнях праць І. Дзюби і залишилися розкиданими по газетах і журналах минулих десятиліть. Однак вони можуть і сьогодні бути цікавими для тих, хто хоче краще пізнати новітню історію України та ті ідейні та естетичні процеси, які відбувалися у житті нашого суспільства. Літературний критик і публіцист Іван Дзюба, починаючи від 60-х, років, був причетний до громадянського й культурного життя в України. Ця причетність виявлялася як у численних публічних виступах та публікація у пресі, так і в ситуативних інтерв'ю різним ЗМІ. У своїй сукупності ці інтерв'ю показують не лише еволюцію самого автора, а й окремі сторони розвитку самого суспільства. Зміни нашого «суспільного часу». Звідси назва збірки — «Бризки часу». Збірка може бути корисною для тих, кого цікавлять події нашого життя й історія ідей.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97