Дари НБУВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Кривобок Володимир Іванович

Відомий київський меценат та бібліофіл полковник, Володимир Іванович Кривобок, передав до НБУВ кілька цінних виданнь, зокрема "Битва за Соборність: від легенди до правди" та "Український Націонал-Консерватизм. Гетьманський Рух. Книга 1. 1900-1936". «Битва за Соборність: від легенди до правди» — книга, що цілковито занурить у події сторічної давнини та дасть відповіді на багато питань «чому». Листопадовий зрив. Бої за Львів. Хитросплетіння дипломатичних перемовин. Зустрічі з Гетьманом та Директорією. Прагнення до соборності українських земель. Спроби відкласти на потім усі внутрішні питання та протиріччя. Непримиримість щодо більшовиків. Десятки тем і сотні епізодів, що допоможуть зрозуміти, чому у 1917-1921 роках українцям не вдалося здобути власну державу на уламках двох імперій. «Український Ніаціонал-консерватизм: Гетьманський Рух» - історико-політологічна трилогія, в якій висвітлюються та аналізуються розвиток ідеології українського націонал-консерватизму та його теоретичні засади від початку ХХ ст. ї до початку ХХІ ст. Зокрема розглянуто розвиток українського консерватизму як різновиду суспільно-політичної думки, моделі побудови Української Держави, її політичної та економічної системи тощо, засади українського націонал-консерватизму, теорії класократії та кон- цепції трудової монархії, а також перебіг зародження й діяльності Гетьманського Руху веміграції.

Копотун Ігор Миколайович

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) Ігор Миколайович Копотун подарував НБУВ 9 наукових, та навчально-методичних видання, що мають важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення правових механізмів і вирішення сучасних проблем криміналістики, національної безпеки, кіберзлочинності та інших галузей права і містять нові концептуальні положення і рекомендації для науковців, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів.

Копотун Ігор Миколайович

Ігор Миколайович Копотун, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з міжнародних зв'язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка) та Сергій Валерійович Пєтков, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного і приватного права Таврійського Національного Університету ім. В. І. Вернадського подарували НБУВ 23 наукових, та навчально-методичних видання, що мають важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення правових механізмів і вирішення сучасних проблем криміналістики, національної безпеки, кіберзлочинності та інших галузей права і містять нові концептуальні положення і рекомендації для науковців, працівників правоохоронних органів, представників громадськості і широкого кола читачів. Також було передано двотомне видання «Велика українська кримінологічна енциклопедія», яка ґрунтується на новітніх досягненнях вітчизняної і світової кримінологічної думки і представляє огляд основних векторів розвитку сучасної кримінології.

Зінченко Арсен

Арсен Зінченко – доктор історичних наук, професор, автор понад 200 праць з історії української культури, Церкви, біографістики подарував НБУВ власне видання “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті”. Книга доктора історичних наук, професора Арсена Зінченка “Руські парафії міста Вінниці у XVIII столітті” – нова ґрунтовна наукова праця, що пропонує свіжий погляд на життя руської спільноти Правобережної України того часу. Цю книгу вирізняє широке залучення автором нового історичного матеріалу, що дотепер не публікувався. Йдеться, зокрема, про акти візитації та метричні книги вінницьких унійних парафій, документи Подільської православної консисторії та інші промовисті джерела. Книгу наповнює багатий ілюстративний матеріал, що надає історичним процесам образності та більшої виразності, пов’язуючи їх з естетикою епохи. Видання написане професійною, однак живою і легкою до сприйняття мовою, відтак буде цікаве як професійним історикам та краєзнавцям так і ширшій аудиторії знавців історії Поділля та України.

Буханець Олександр Васильович

Специфіка поширення інформації в сучасному суспільстві свідчить про збільшення ролі аудіовізуальних документів в інформаційному просторі. Домінуючим носієм інформації все більше виступає образ, символ, зображення. Вітчизняна та світова аудіовізуальна спадщина є потужним і невичерпним джерелом знань про минуле, унікальним матеріалом для стратегій розвитку майбутнього. Закономірно, що інтерес науковців, фахівців різних галузей, журналістів, митців, широких кіл громадськості до аудіовізуальних документів неухильно зростає. У цьому контексті надзвичайно важливою є робота Центрального державного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) України імені Г. С. Пшеничного щодо актуалізації й оприлюднення кінофотодокументів. Одним із напрямів цієї діяльності є видання архівних анотованих каталогів кінодокументів, яке було започатковане ще у 1969 р. публікацією довідника «Кинолетопись: аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов производства украинских студий (1923−1941)». У рамках галузевої програми «Архівні зібрання України» на даний час вийшла друком низка довідників кінодокументів ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного: «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945−1955)» (2002 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1956−1965)» (2003 р.), «Україна і Друга світова війна: Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939−1945)» (2006 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–1939)» (2009 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1966−1975)» (2010 р.), «Кінолітопис: анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985)» (2015 р.). Всі ці видання відтворюють події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурно-освітнього життя України по багатьох аспектах вітчизняної історії, науки і культури України, відображають діяльність держави, різних громадських організацій та окремих визначних діячів, розповідають про нові наукові відкриття, досягнення у професійному і любительському спорті. Мовою кінофотодокументів висвітлено функціонування освітніх і культурних закладів, творчих спілок, проведення мистецьких фестивалів, конкурсів, з’їздів митців та освітян, прем’єри спектаклів і кінофільмів, відкриття нових музеїв, бібліотек, шкіл; заходи, спрямовані на повернення до українського простору насильно вилучених, заборонених і маловідомих імен. Директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного Олександр Васильович Буханець подарував Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського низку довідників: Кинолетопись : аннот. кат. киножурн. и док. фильмов укр. студий (1923–1941) / Арх. упр. при Сов. Мин-в УССР, Центр. гос. архив кинофотофонодок. УССР ; сост.: М. Н. Базанова, Л. М. Головко, Л. П. Маркитан [и др.] ; отв. ред. М. Н. Базанова. – Киев : Наук. думка, 1969. – 181 с. : фот. Україна і Друга світова війна. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів, спецвипусків (1939–1945) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд. Т. Ємельянова. – Київ, 2005. – 201 с. : іл. Війна 1941–1945 рр. : альбом / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Т. О. Ємельянова, І. М. Закринична, Т. О. Макарова [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2015. – 269 с. : фот. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіносюжетів (червень 1945–1955) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак, Н. О. Топішко ; за ред. Н. М. Слончак. – Київ, 2002. – 483 с. Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1956–1965) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: Л. Б. Пількевич, О. І. Селіфонов, Н. М. Слончак [та ін.]. – Київ, 2003. – 620 с. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів і кіно- і телесюжетів (1966–1975) / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: О. Дорошенко, І. Закринична, Т. Ємельянова [та ін.] ; голов. редкол. серії: О. Гінзбург, В. Верстюк, М. Делеган [та ін.]. – Київ, 2010. – 927 c. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян [та ін.] ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, О. В. Бажан, В. Ф. Верстюк [та ін.]. – Київ, 2015. – 1224, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Кінолітопис : анот. кат. кіножурн., док. фільмів, кіно- і телесюжетів (1986–1995) / Держ. арх. служба України, Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного ; упоряд.: С. П. Анахов, В. Г. Берковський, І. М. Закринична [та ін.] ; наук. ред. Т. О. Ємельянова ; голов. редкол. серії: Т. І. Баранова, І. М. Кісіль, О. В. Бажан [та ін.]. – Київ, 2019. – 763, [13] с. : іл. – (Архівні зібрання України). Колектив Бібліотеки і читачі висловлюють щиру подяку Олександру Васильовичу Буханцю та колективу Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного за підготовку унікальних довідників, які сприяють збереженню національного культурного надбання і пошуку важливої, маловідомої інформації.

Видавництво "Горобець"

Видавництво ТОВ "Горобець" подарувало НБУВ декілька власних видань, зокрема "Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України", "Віденський Октоїх", "Молитовник князя Володимира", "Молитовник Гертруди" та дві книги Олесі Авраменко "Приходько" і "Білокур". У книзі "Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України" подані статті про народні календарні свята й обряди річного циклу, етнографічні ярмарки, дні народних ремесел та пам’ятні дати в історії України, які проводилися в Музеї, починаючи з 1980-х років, розповідається про історію впровадження цих традицій, які поширилися згодом по всій Україні. Статті написані науковими співробітниками, які досліджували ці свята і проводили їх у Музеї. Кожна стаття науково інформативна, багато ілюстрована кольоровими фотографіями. Учасниками свят були фольклорні колективи з усіх регіонів України, які ще володіли високим рівнем автентичного виконання пісенного фольклору і обрядодій, представляли традиційний одяг. Особливий інтерес у відвідувачів викликали свята колективної праці – жнива, сінокіс, які наприкінці минулого століття ще не забулися у селах і в Музеї виконувалися по-справжньому, а відвідувачі могли спробувати і косити, й жати, і зібрати обжинкову квітку з колосків. Фотоілюстрації познайомлять молоде покоління читачів з казковим світом етнічної культури українців, а старших наведуть на спогади про минуще, незабутнє. Одним із джерел, важливих для дослідження середньовічної української рукописної традиції, є Віденський Октоїх (Кодекс Ганкенштейна) кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., що зберігається в Австрійській національній бібліотеці (Codex Vindobonensis Slavicus 37). Видання знайомить зі сторінками цього рукопису та з дослідженням використаних у манускрипті матеріалів, проведеним австрійськими вченими. Здійснено факсимільне видання оригіналу рукописної пам’ятки Х–ХІ ст., яка зберігається у Національному археологічному музеї Чивідале в Італії (ms CXXXVI). У науковій частині представлено результати новітніх студій над «Молитовником Гертруди», здійснених українськими вченими, з акцентом на особі власниці манускрипту – Гертруди Мешковни, та вміщених на його сторінках молитвах княгині. Уперше здійснено факсимільне видання оригіналу середньовічного українського рукописного Служебника XIV ст. "Молитовник князя Володимира", що зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці, у відділі рукописів та архівів, cod. slav. 1. У науковій частині представлено на новітніх засадах дослідження українських учених щодо кодикологічних, палеографічних, художніх, мовних та текстологічних особливостей рукопису. Актуалізовано розгляд питань ідентифікації й локалізації, історії кодексу й сфальшованих атрибуційних маргіналій О. Сулакадзева, до рукописної колекції якого він належав на початку ХІХ ст. Подаровані видання після опрацювання поповнять фонди Відділу рукописів та образотворчих мистецтв.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, доктор економічних наук, професор Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ більше 100 сучасних наукових видань. Зокрема, велику кількість різнопланової навчальної та довідкової літератури, картографічні та періодичні видання, а також кілька брошур.

Вавженчук Сергій Ярославович

Сергій Ярославович Вавженчук, доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, подарував НБУВ власне видання "Охорона та захист трудових прав працівників". У підручнику на підставі аналізу трудового законодавства з урахуванням сучасної судової практики розкриваються поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст превентивно-охоронних та захисних трудових правовідносин. Надано правову характеристику механізму превентивної охорони та захисту трудових прав працівників із виокремленням відповідних стадій та елементів. Розроблено цілісне бачення співвідношення форм, способів, мір превентивної охорони та захисту трудових прав.

Рог Олена Федорівна

Відома українська журналістка, письменниця Олена Федорівна Рог подарувала НБУВ свої нові книги, зокрема: "Мечта моя, меня не обмани", "О светлячках и хьюмидорах..." та "Своё время". Олена Рог є автором і ведучою майстер-класів: “Люди-бренди” та “Сила волі”. Про свою творчість вона говорить так: “Головне у нашому житті виражене словами – і є справжня література”. Про що я пишу? Про те, що є цінності та ціни, і вони не завжди збігаються. Що зрада та відданість мають один корінь, але різну сутність. А ще я пишу про людей: про удачливих і тих, кого фортуна не шанує, про багатих і не зовсім.

Уваров Юрій Вячеславович

Поглиблюються та розширюються зв’язки і співпраця працівників сектору картографічних видань ВКБО НБУВ з читачами, серед яких є відомі вчені, краєзнавці, представники громадських організацій. Дійсний член Міжнародної академії культури, безпеки, екології і здоров’я, засновник і керівник наукової школи “Прекрасний світ”, постійний читач залу картографії Юрій Вячеславович Уваров презентував цілу колекцію збірників наукових праць, у яких опубліковано його власні статті та статті у співпраці з спеціалістами сектору картографічних видань. У збірниках “Wау Sсіеnсе” за підсумками Восьмої науково-практичної конференції “Сучасний рух науки”, що відбулася 3-4 жовтня 2019 р. у м. Дніпрі та двох післяконференційних монографіях “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ #21, # 22”, виданих у Познані та Лондоні, розміщено статті Ю.В. Уварова відповідно українською та англійською мовами (с.57, c.45) щодо проведеного 23 травня 2019 року в залі картографії НБУВ заходу присвяченого культурним і природним цінностям міста Києва. У окремо надрукованому в жовтні 2019 року в Лондоні розділу “Philogy, Sociologi and Culturology” у збірнику “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 22” опубліковано статтю Ю.В. Уварова (с.38), яка ознайомлює читачів з роботою працівників сектору картографічних видань і з панно художниці, майстра петриківського розпису Ніни Рудецької “Співдружність троянд”, яке присвячене співробітницям залу картографії. Навколо стилізованих троянд нанесено золотом імена співробітниць. У збірнику монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 25 виданого в Берліні після проведеної у січні 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) також розміщено його статтю німецькою мовою (c.45) про роботу працівників сектору та зазначене вище панно. А у збірнику монографії “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 26” виданого в Познані польською мовою після проведеної в лютому 2020 року Міжнародної науково-практичної конференції (оn-line) опубліковано статті колишньої співробітниці сектору М.С. Романчук “Старовинні географічні карти як культурна цінність в сучасному інформаційному просторі” (c.6) українською мовою та Ю.В. Уварова “Фотовиставка Олени Козякової “Київ у серці моєму” теж українською мовою (c.53). У № 54 міжнародного журналу “Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka” виданому в Варшаві у квітні 2020 року, надруковано статті М.С. Романчук “Ancient cartographical documents in the educational activity of the hall of cartography in Vernadsky National Library of Ukraine” (c.6) щодо старовинних картографічних документів залу картографії НБУВ в освітній діяльності та Ю.В. Уварова “The library as an object of spatial art in the information society and its educational activity” (c.25) щодо бібліотек як об’єктів просторового мистецтва в інформаційному суспільстві та їх освітньої діяльності на досвіді дослідницької роботи НБУВ англійською мовою. У збірниках монографій “SСІЕNСЕ, RЕSЕАRСН, DЕVЕLОРМЕNТ # 34, # 36, # 39”, виданих в Парижі, Лондоні, Варшаві після проведених у жовтні, грудні 2020 року та березні 2021 року Міжнародних науково-практичних конференцій (оn-line) розміщено спільні статті Ю.В. Уварова та головного бібліотекаря сектору картографічних видань В.В. Мельничук “Старовинні картографічні документи як предмети минулого та твори мистецтва в діяльності бібліотеки (досвід роботи в залі картографії НБУВ) (c.36, 30,46) відповідно французською, українською, польською, мовами. В усіх статтях Ю.В. Уваровим підкреслюється важливе значення діяльності колективу сектору картографічних видань, його керівника - В.В. Мельничук, провідних бібліотекарів - О.В. Козякової та В.А. Рубльової, колишньої наукової співробітниці О.І. Осталецької, а також колишньої молодшої наукової співробітниці М.С. Романчук у дослідженні унікальних картографічних фондів сектору та спеціалізованої літератури з питань картографії, географії, екології, краєзнавства, історії, інших напрямків, а також у збереженні культурного надбання та вихованні молодого покоління українських громадян. Статті опубліковані іноземними мовами також є суттєвим внеском у популяризацію діяльності бібліотеки та наукових досліджень НБУВ на міжнародному рівні. Вищезазначені збірники наукових праць Ю.В. Уваров подарував залу картографії, з дарчими написами та найкращими побажаннями.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97