Книгообмін

Відділ комплектування бібліотечних фондів

Книгообмін

Головний корпус

 

 

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2023 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Є. М. Білько, А. О. Ткаченко, І. М. Смелік; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2023. – 191 с.


Exchange collection of the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine in 2023 : bibliographic index. / National Academy of Sciences of Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine; comp. by: L. A. Pestretsova, I. A. Shulga, E. M. Bilko, A. A. Tkachenko, I. M. Smelik; resp. ed. O. M. Vasilenko. – Kyiv: NBUV, 2023.  – 191 p.

ЗРАЗОК ЗАМОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 1-3 / LIST 1-3

Розділ 1. Видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що пропонуються для книгообміну / V. Vernadsky National Library of Ukraine publications offered for book exchange

Розділ 2. Нові надходження до обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / V. Vernadsky National Library of Ukraine new accessions offered for book exchange

Розділ 3. Документи поточного обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2003–2022) / V. Vernadsky National Library of Ukraine current book exchange publications (2003–2022)

 

РОЗДІЛ 4, 5, 6 / LIST 4, 5, 6

Розділ 4. Видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1950–2015) / V. Vernadsky National Library of Ukraine book exchange publications (1950–2015)

Розділ 5. Видання, які розшукує бібліотека / Publications are searched for a library

Розділ 6. Періодичні видання з обмінно-резервного фонду  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1960–2018) / V. Vernadsky National Library of Ukraine periodicals book exchange (1960–2018)

 

Замовлення надсилайте на адресу НБУВ або електронною поштою:

Наша адреса: 03039, м. Київ-39, пр-т Голосіївський, 3,

Відділ комплектування бібліотечних фондів (розділи: 1, 2, 3)

Відділ обмінно-резервних фондів (розділи: 4, 5, 7)

Науково-допоміжні бібліографічні покажчики