Т. Г. Шевченко – до 200-річчя від дня народження

І милосердному молюсь,
Щоб ви лихим чим не згадали…
Т. Г. Шевченко

У березні 2014 році вся світова громадськість відзначає 200-річчя від дня народження геніального поета України – Тараса Григоровича Шевченка.

Протягом двох століть твори Шевченка активно друкувалися як в Україні так і поза її межами. З’явився величезний пласт літератури, яка досліджувала різноманітні аспекти многогранної Шевченкової творчості. Вітчизняні та зарубіжні шевченкознавці наводять різні думки і інтерпретації спадщини письменника, але майже всі, шукаючи ключ до його творчості, знаходять його в українській народній поезії.

«Шевченко як поет – це був сам народ, що продовжував свою творчість», «поезія Шевченка – безпосереднє продовження народної поезії», – проголошував, наприклад, М. І. Костомаров. Констатуючи повсюдне згасання народної поезії під тиском цивілізації англійський славіст В. Р. Морфіл бачив останні ії вогнища на Україні, а Шевченка називав «одним із останніх народних співців».

Думи народу, його сподівання і прагнення були для Шевченка тим джерелом, яке підтримувало в ньому полум’яний вогонь творчості. Ніхто з українських поетів з такою ніжністю не відбив у своїх творах невичерпну любов до свого краю, до свого народу, до чарівної української природи.

Т. Г. Шевченко підняв на найвищий рівень ту дорогоцінну духовну спадщину, яку протягом віків створювали українські безіменні генії – творці народних пісень. Він здобув українській літературі загальне визнання і гідне місце в ряду національних культур світу, і, за словами Рауля Чилачави, «одним із перших гарантував вічність своєму народові, своїй мові, своїй культурі».

Бібліографія

 1. Шевченко Т. Повне видання творів : [У 16 т.]. – Варшава ; Л. : Укр. наук. ін-т. – 1934-1939.

  Т. 2 : Поезії 1837-1842 рр. – 1934. – 352 с.

  Шифр : ПСС700

  Першим повним виданням поетичної і прозової спадщини Шевченка стало шістнадцятитомне «Повне видання творів» за редакцією Павла Зайцева, підготовлене, науково опрацьоване та видане співробітниками Українського Наукового Інституту впродовж 1934-1939 рр. Над цим виданням працювали кращі науковці-шевченкознавці того часу : П. Зайцев, Р. Смаль-Стоцький, А. Петренко, Р. Лотоцький, А. Кримський, М. Рудницький, В. Дорошенко, Є. Маланюк, М. Славінський.
 2. Шевченко Т. Повне зібрання творів / Під ред. В. П. Затонського [та ін.]. – [К]. : Держлітвидав.

  Т. 1 : Поезії. 1838-1847. – [1935?]. – 654 с. – (Видання ювілейне. 1814-1934).

  Шифр : УВ11585

  Академічне видання творів Шевченка охоплює всю літературну та малярську спадщину – закінчені і незакінчені твори, щоденник, листування, критично-публіцистичні статті та замітки, редакції, варіанти та чорнові фрагменти творів, художні та літературні альбоми і замітки автобіографічного характеру.
  В академічне видання ввійшли також всі, написані Шевченком, документи офіціального, службового та побутового характеру. Вичерпно подані архівні матеріали про Шевченка, зокрема вперше повністю публікуються справи арешту Шевченка 1847, 1850 та 1859 рр.
  В основу академічного видання покладено вивчення всіх рукописних та друкованих текстів Шевченка, його чернеток та варіантів, що збереглися як в автографах і коректурах, так і в найавторитетніших списках, першодруках та редакціях, правлених власноручно Шевченком.
 3. Шевченко Т. Повна збірка творів : В 3 т. / Т. Шевченко ; редкол.: О. Є. Корнійчук (голова) [та ін.] – К. : Держлітвидав України.

  Т. 1 : Поезії. – 1949. – 649 с. 

  Шифр : ДарЛПЛ178/1

 4. Шевченко Т. Г. Твори Тараса Шевченка : Повний збірник : В 2 т. / За ред. В. Гадзінського, К. Буревія. – [Б. м.] : СіМ, 1925. – 352 с.

  Шифр : УВ8364

  1925 року у Києві за редакцією Володимиpа Гадзінського та Костя Буревія надруковано двотомник «Твори Тараса Шевченка», куди увійшли «Кобзар» в текстах В. Доманицького, проза та драматичні твори. Видання ілюстроване малюнками Т. Шевченка, І. Рєпіна, С. Васильківського, М.Самокиша та ін. Обгортка – Анатолія Петрицького.
 5. Шевченко Т. Г. Збірник творів. – СПб. : Тип. В. С. Балашева.

  Т. 1 : Кобзар. – 1883. – XIV, 526 с., 1 арк. портр.

  Шифр : УВ6625

 6. Шевченко Т. Твори. –  К. ; Лейпціг : Укр. накладня.

  Т. 1 : Про життя й твори Тараса Шевченка; Кобзарь (до першого арешту). – 1918. –  544 с.

  Шифр : ДарЛПЛ3387

  До першого тому шевченківських творів, який побачив світ у 1918 році у виданні Української Накладні, увійшов «Кобзар» (до першого арешту) та ілюстрована передмова «Про життя й твори Тараса Шевченка»  Богдана Лепкого.
 7. Шевченко Т. Кобзарь / Т. Шевченко; [передм. В. М. Доманицького]. – 2-е вид. – СПб. : Книгопечатня Шмидт, 1908. – 612 с.

  Шифр : ДР232

   

  Василь Доманицький – літературознавець, бібліограф, редактор першого наукового видання «Кобзаря» Т. Шевченка, що побачило світ 1907 р. Йому вдалося розшукати багато нових творів Т. Шевченка, до того невідомих, серед яких були й ті, що знаходилися в архівах департаменту поліції. В. Доманицький звірив тексти з рукописами та друкованими варіантами й упорядкував їх хронологічно. Він вперше надрукував шевченкові твори, що до того не друкувалися в Росії: «Марія», «Саул», «І Архімед і Галілей», повні тексти поеми «Сон» і «Кавказ». Його передмова «Життя Тараса Шевченка» супроводжує і друге видання, що здійснила Видавнича Комісія «Общества имени Т. Г. Шевченка для вспомоществования нуждающимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных заведениях С.-Петербурга» та «Благотворительного Общества издания общеполезных и дешевых книг» у 1908 році.
 8. Шевченко Т. Г. Кобзар / Вступ. ст. В. Коряка. – 4-е вид. – [К.] : Книгоспілка, 1929.  – 320 с.

  Шифр : В128107

  У «Книгоспілці» за понад 10 років вийшло шість видань «Кобзаря». Подане 4-е видання 1929 року містить вступну статтю Володимира Коряка та ілюстрації за малюнками Івана Їжакевича, Порфирія Мартиновича, Опанаса Сластьона, Бориса Смирнова,  Миколи Ткаченка та Костянтина Трутовського.
 9. Шевченко Т. Г. Кобзар : Повна збірка поезій / АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. –  К. : Держлітвидав, 1939. – 388 с.

  Шифр : УВ3099

  До 125-річного ювілею Т. Г. Шевченка було вирішено видати окремими виданнями повну збірку всіх поезій та п’ятитомний збірник творів поета.
  Це видання «Кобзаря» (повної збірки поезій) містить усі відомі на той час поетичні твори Шевченка російською і українською мовами в редакції, найближчій до волі автора. Тут вміщено всі твори, які Шевченко встиг остаточно опрацювати і відредагувати сам, і ті твори, які залишилися тільки в чернетці незакінченими, або ж самим Шевченком перероблені настільки, що вони стали зовсім відмінними творами. Наприклад, подається дві редакції «Москалевої криниці» (1847 і 1857 рр.) та вірша «Лічу в неволі дні і ночі» (1850 і 1858 рр.); по чернетках подається ряд віршів 1847-1850 рр.
 10. ШевченкоТ. Г. Малый Кобзарь . – Черкассы : Друк. В. В. Колодочки, 1900. – 70, ІІ с.

  Шифр : Комп. 31

  к. 6

 11. Шевченко Т. Г. Кобзар Т. Шевченка : [Повний текст вірша-збірки з відтворенням осн. елементів оформлення 1-го вип. вид. 1840 р.] / Т. Г. Шевченко. – Вид. 5-е, повне. – Переяслав-Хмельницький : [Кобь], 2005. – 163 с.

  Шифр : УА13816

 12. Збірник поезій українських письменників : в 12 кн. – Полтава : Труд. Вип. 1 : Т. Г. Шевченко [та ін.]. – 1918. – 143 с.

  Шифр : В128146

 13. Шевченко Т. Г. Гайдамаки. – К. : Тип. М. П. Фрица, 1875. –  92 с.

  Шифр : ВО16654

 14. Шевченко Т. Гайдамаки. – [К. : Видавн. Т-во «Криниця». Друк. «Герольд»], [1918]. – 96 с.

  Шифр : УВ14074

 15. Шевченко Т. Гайдамаки. – Х. : Накладом П. Калугина. [Друк. П. Калугина], [1918]. – 86 с. – (Нар. книгозбірня; №1).

  Шифр : УА5028

 16. Шевченко Т. Гайдамаки : З портретом автора й ілюстраціями. –  Вецляр : [Друк. Шарфого], 1920. – 100 с. – (Б-ка «Укр. слова»; Ч. 20).

  Шифр : УВ4230

 17. Шевченко Т. Г. Дневник. – М. ; Л. : ACADEMIA, 1931. – 437 с.

  Шифр : РА17332

  Мистецьким оформленням вирізняється видання «Дневника» Т. Шевченка, що вийшло у видавництві «Асаdemia» 1931 року (серія «Памятники литературного и общественного быта»). Художник Петро Шиллінговський підготував для видання портрет Т. Шевченка, дизайн обкладинки, супер-обкладинки, заставки та кінцівки, що виконані гравюрою на дереві. Текст у виданні поданий мовою оригіналу. Автор передмови – А. Старчаков, редакція, вступна стаття та примітки С. Шестерікова.
 18. Шевченко Т. З щоденника / ред., передм. й прим. Ю. Блохина; ін-т Т. Шевченка. – Х. : Рад. л-ра, 1934. – 93 с.

  Шифр : УА12465

 19. Шевченко Т. Іван Підкова; Гамалія; Тарасова ніч. – [К. : [Видавн.] Т-во «Дзвін»: Укр. школа. Під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, [1918]. – 16 с.: мал.

  Шифр : УА3206

 20. Шевченко Т. Г. Катерина . – Чернігів, [1895]. – 28 с.

  Шифр : Комп. 76

  к. 7

 21. Шевченко Т. Г. Катерина. – К. : Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – 32 с. – (Шевченківська б-ка; № 1).

  Шифр : В128180

 22. Шевченко Т. Г. Лірика : Поезії, покладені на музику. – К. : Держлітвидав України, 1959. – 108 с.

  Шифр : УА12853

 23. Шевченко Т. Г.  Наймычка : Поэма Тараса Шевченка. – Х. : Типо-литогр. М. М. Гордона, 1892. – 31 с.

  Шифр : В128209

 24. Шевченко Т. Г. Невольник : Поема Тараса Шевченка. – Л. : Накладом Укр. Січового Союза. Друк. І. Єгера, 1914. – 32 с.: мал., портр. – На тит. арк та обкл. приміт.: Памятка зі здвигу у Львові в память столїтніх роковин його уродин.

  Шифр : ВО130571

 25. Шевченко Т. Г. Поезії .Ч. 1. – Л. : Печатня Ставропиг. ин-та, 1884 . – 110, [2] с. – (Б-ка «Зоря»).

  Шифр : Комп. 282
  к. 2

 26. Шевченко Т. Поеми / Мал. І. C. Їжакевича та Ф. З. Коновалюка. – К. : Дитвидав УРСР, 1958. – 130 с.

  Шифр : С6468

 27. Шевченко Т. Г. Художник : Повесть Тараса Шевченко : Иллюстрации, документы : Альбом / Сост. Л. Н. Сак. – К. : Мистецтво, 1989. – 384 с.

  Шифр : С6473

 28. Шевченко Т. Царі; Саул; Юродивий; Молитви. – К. : Друк. «Герольд», 1917. – 19 с. – (Видавн. Т-во «Криниця ; № 31»).

  Шифр : УА1606

 29. Шевченко Т. Чернець. – К. : Час, 1911. – 8 с.

  Шифр : УА4777

 30. Шевченко Т. Г. Батрачка : повесть / пер. с малорос. Л. Мей . –  СПб. :  Тип. М. М. Стасюлевича, 1881. – 29 с.

  Шифр: Комп.75
  к. 1

 31. Шевченко Т. Г. Батрачка : Поэма / пер. В. Соболева. – М., [1905]. – 32 с.

  Шифр : РА342

 32. Шевченко Т. Г. Думи мої… : Поезії / Упоряд., передм. та пер. груз. мовою Р. Чілачава. – К. : Дніпро ; Тбілісі : Сабчота сакартвело, 1987. – 229 с.

  Шифр : УВ15180

 33. Шевченко Т. "Заповіт" мовами народів світу / упоряд. Б. В. Хоменко. –К. : Наук. думка, 1989. – 246 с.

  Шифр : АН51837

 34. Шевченко Т. Избранная лирика. – М. : Худож. лит., 1939. – 160 с.

  Шифр : РА19386

 35. Шевченко Т. Наймычка : Поэма Тараса Шевченка: З портретом автора и 29 малюнкамы Н. Н. Каразина. – СПб. : [Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.]. Тип. Уч-ща глухонемых, 1904. – 32 с. – (Благотвор. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.; № 26).

  Шифр : РВ82675

 36. Шевченко Т. Песни. – [М.], [1911]. – 40 с.

  Шифр : РА12460

 37. Міріджанян Л. Мій Шевченко : Переклади, вірші, виступи, статті / Л. Міріджанян. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 159 с. – (Вінок Кобзареві мовами народів світу).

  Шифр : УВ19302

 38. Shevchenko T. Selections : poetry, prose / T. Shevchenko . – K. : Dnipro, 1988. – 339 p.

  Шифр: IA463

 39. Куліш П. Листи з хутора. – Пб. : Друк. П. А. Куліша.

  Лист 3 : Чого стóїть Шевченко, як поет народний. – 1861. – 17 с.

  Шифр: Комп. 167

  к. 9

 40. Огоновський О. Гайдамаки : Поема Тараса Шевченка: Студіум Омеляна Огоновського. –  Л. : Друк. т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1879. – 39 с.

  Шифр : УВ13140

 41. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко : Інтерпретації. – Варшава, 1934. – 237 с. – (Праці Укр. наук. ін-ту; Т. 25).

  Шифр : УВ8112

  Пропонована книга знайомить читача з авторитетною, грунтовною працею видатного шевченкознавця С. Смаль-Стоцького, яка виходила лише в діаспорі (двома виданнями – 1934 і 1965 р.). У цьому дослідженні академік С. Смаль-Стоцький здійснив скрупульозне філологічне прочитання творів "Кобзаря", ключових ідей і символів Т. Шевченка.
 42. Тарас Шевченко : Збірник. – К. : Держвидав, [1921]. – 123 с. : іл.

  Шифр : С6251

  Перший Шевченківський науковий збірник, який вийшов у 1921 р. за редакцією Є. Григорука, П. Филиповича, містив, зокрема, цікаві статті О. Дорошкевича, Б. Якубського, А. Лободи та деякі матеріали про Шевченківську виставку 1920 року  в  Києві (плакат Г. І. Нарбута, фотографії). Художній редактор використовував для цього видання оздоби у стилі 30-40 рр. ХІХ (пори виходу першого видання «Кобзаря») та ХVІІІ ст.
 43. Драган А. Шевченко у Вашінгтоні : До історії пам’ятника Кобзареві України у столиці Америки / А. Драган. – Jersey City ; New York : Вид-во Укр. Нар. Союзу «Свобода», 1984. – 138 с.

  Шифр : Діа173

 44. Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. – К. : Либідь, 2009. – 737 с. : іл. – (Б-ка Шевченк. комітету).

  Шифр : УС75

 45. Жур П. В. Шевченковский Петербург / П. Жур. – Л. : Лениздат, 1964. – 288 с.

  Шифр : РА25259

 46. [Чанін С. В.] Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : ЕЛІБРЕ, 2008. – 160 с.

  Шифр : УВ21994

 47. Тарас Шевченко. Альбом 1845 року = Taras Shevchenko. Cretch-Book of 1845 / Упоряд. С. А. Гальченко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – К. : Наук. думка, 2000. – 39 с. + альбом (42 с.)

  Шифр : АН47937

 48. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К. : Україна, [2004]. – 272 с.

  Шифр : УВ19610

 49. Борщаговський О. Шевченко i театр / О. Борщаговський, М. Йосипенко. – К. : Мистецтво, 1941. – 175 с.

  Шифр : УВ19805

 50. Дубенко С. В. Тарас Шевченко та його герої на екрані / С. В. Дубенко. – К. : Наук. думка, 1967. – 206 с. : іл.

  Шифр : АН11109

Контактна інформація

Сектор організації обмінного та резервного фондів і каталогів
+38 (044) 235-1378
orf-nbuv@ukr.net
Сектор депозитарного бібліотечного фонду
+38 (044) 525-80-79
nbuv-depozit@ukr.net