Сінкевич Наталія

Підрозділ НБУВ: 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Наталія Сінкевич, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного Києво‑Печерського історико-культурного заповідника, подарувала відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ власну працю: Сінкевич Н. "Патерикон" Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки / Наталія Сінкевич ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. - К.: Видавець Олег Філюк 2014. - 712 с. У книзі подані монографічне дослідження, фототипічне відтворення та переклад малознаної пам'ятки української літератури XVII ст. – «Патерикону» Сильвестра Косова (1635).
Дарувальник: 
Сінкевич Н.
Подаровані книги: